Mart Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 4237

14.03.2001 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Nasibe Kurt�a T.A.V. Tepe Akfen Yatırım için, Dr. Fevziye Akgün Celayir�e Bilgi Kayıt Organizasyon için, Dr. Ertan Demirtaş�a Boğaziçi Ü.Sosyal Hizm. (OSB) için yetki belgesi verilmesine,

Dr....�ın dilekçesi incelendi. TTB Yüksek Onur Kurulunca da onaylanan 480.000.000.(dörtyüzseksenmilyon) TL para cezasının 10 (on) eşit taksitte ödenmesine,

14 Mart Bayram ikramiyesinin sendikasız çalışan oda personeline de verilmesine,

Hekim Forumu dergisinde yaşanan sorunlar değerlendirildi: F tipi Cezaevi ve Açlık grevi/Ölüm Oruçları� konusunda hazırlanan son sayısının hekimlerin çoğunluğunun görüşlerini yansıtmadığı ve hekimlerin Tabip Odası ile olan bağlarını zayıflatacağı düşüncesiyle derginin hazırlanan bu sayısının yayınlanmamasına,

Muhalefet şerhi: İstanbul Tabip Odası�nın geleneğine aykırı bir karardır. Dr. Taner Gören

Muhalefet şerhi: �F tipi cezaevleri ve ölüm oruçları� dosya konulu Hekim Forumu dergisinin konu başlığının yayın kurulunca ortaklaşa belirlenmiş olması ve görüş ayrılığının yazıların içerikleri nedeniyle ortaya çıkması nedeniyle derginin oluşturulan şekliyle çıkması gerektiğini düşünüyorum. Dr. Zeynep Aydın

Muhalefet şerhi: Hekim Forumu�nun yayınlanmasına izin verme/vermeme gibi bir görevimiz olmadığını düşünüyorum. Kendimi �sansür� uygulayıcı gibi görmem, kendime saygımı kaldıracağından karara muhalefet ediyorum. Dr. Hulki Forta

Hekim Forumu dergisi hakkında yeni bir karar alınıncaya kadar derginin yayınının durdurulmasına.

21.03.2001 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Tıbbi reklam ihlali nedeniyle �...� başhekimi hakkında soruşturma açılmasına,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. ve 9. maddelerine aykırılık iddiasıyla Özel .... Merkezi sorumlu müdürü Dr. Berkan Mersa�nın bilgi yazısı incelendi, adı geçen hekimin daha dikkatli davranması konusunda uyarılarak dosyanın kapatılmasına,

Dr..... hakkında �endoskopi� işlemi sırasında gerekli özenin gösterilmediği� iddiasıyla ilgili bilgilendirme yazısı yeterli görüldüğünden dosyanın kapatılmasına,

Dr.... ve Dr. ....nın tıbbi hata yaptıkları iddiasıyla oluşturulan inceleme dosyasında, bilirkişiler Dr..... ve Dr....ve Dr. ....�in ayrı ayrı düzenlediği raporlar incelendi ve tıbbi hata yapılmadığı kanaatiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

Dr. Hasan Hüseyin Eken�e İ.D.O için, Dr. Enver Çiçekdağı�na Kuhne und Nagel için, Dr. Ekrem Atbakan�a Hemboya Boyacılık için, Dr. Yılmaz Öztürkmen�e Birlik Galvaniz/Kerim Çelik için, Dr. Salih Özaytürk�e Karbel Konfeksiyon için, Dr. Emre Güneri ve Dr. Saliha Güneri�ye Sümerbank iç in, Dr. Hasan Baştürk�e Samet Kalıp için, Dr. Davut Yegane�ye Marsh Sanayii Sigorta için, Dr. A. Metin Özenir�e Camiş Madencilik için yetki verilmesine,

İstanbul Tabip Odası 2001 ara genel kurulunun 15 Nisan 2001 tarihinde toplanmasına, eğer çoğunluk sağlanamazsa 22 Nisan 2001 Pazar tarihinde toplantı yapılmasına ve toplantı yerinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu olmasına,

Üsküdar Merkez Sağlık Ocağı hekimi Dr. Cengiz Sayılgan�a uğradığı fiili saldırı ile ilgili olarak hukuki destek verilmesine,

Dr. ..... 13.04.2000 tarihinde Milliyet gazetesinde çıkan �Rapor namlunun ucunda� başlıklı röportajı nedeniyle açılan soruşturmada Odamız avukatının hukuki destek vermesine,

23.03.2001 günü yapılan olan Tababet Uzmanlık Kurulu toplantısı için TTB�ye UDKK�nın da bu toplantıya temsiliyetinin sağlanması için yazı yazılmasına karar verildi.

 

28.3.2001 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Hasan Kuş�a Barbo Giyim (OSB) için, Dr. Turgay Karamustafa�ya Modatimkar için, Dr. Berna Tozduman�a Güven Çelik için, Dr. İsmail İşlek�e Küçükçekmece Belediyesi için, Dr. Mustafa Çetinkaya�ya Siteks Şişmanlar Tekstil için, Dr. Abdullah Eren�e Moda Deniz Klubü için, Dr. Faruk Özer�e Birtem Temizlik (OSB) için, Dr. Sezgin Tan�a Mevlana Sağlık Hizmetleri için, Dr. Deniz Tüfekçioğlu�na Krom Evye için, Dr. Beyazıt Yılmaz�a ve Dr. Tanera Küçük�e Küçükçekmece Belediyesi için, Dr. Hasan Askar Tuncer�e Yol Yapı Endüstrisi için yetki belgesi verilmesine,

Asabi gazetesinin 12 Mart 2001 tarihli ve 27 Mart 2001 tarihli nüshalarında yer alan Öğretmen Hastanesini Ali Baba�nın çiftliği mi?� ve �Öğretmen Hastanesinde Soruşturma Skandalı� başlıklı haberler değerlendirildi. Konu ile ilgili olarak hastane başhekiminden alınan bilgi yazısı incelendi. Hastane ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi, �devletin kamu sağlık kuruluşlarına toplum ve medyanın gözünde kuşku duyulmayacak şekilde sahip çıkması gerektiğini� içeren bir basın açıklaması yapılmasına,

Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret kitapçığının yeniden revize edilmesi amacıyla Özel Hekimlik Komisyonu adına Dr. Cevat Bayrak�a, Uzmanlık Dernekleriyle temasa geçerek bir taslak hazırlaması için yetkilendirilmesine,

Bazı Özel Sağlık Sigortası şirketlerinin suistimalleri önlemek iddiasıyla ameliyat görüntü kayıtlarının kendilerine gönderilmesi talebi değerlendirildi. Bu tutum hekimleri potansiyel dolandırıcı olarak görmenin bir ifadesi olarak yorumlandı. Bu nedenle hukuki yapılabilir işlemlerin hayata geçirilmesine; bu gerçekleşene kadar özel hastane başhekimlerine hastanın kimliğini belirleyici herhangi bir görüntü kaydının ilgili şirketlere verilmesi durumunda haklarında soruşturma açılacağının yazılı olarak ikazına karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!