Nisan Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 5410

 

04.04.2001 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Faruk Gürer, Dr. Pınar Canbora ve Dr. Cem Akdeniz�e Plastet Tıbbi Malzeme (OSB) için, Dr. Mehmet Salih Çağıne�ye Şafak Madeni Eşya için, Dr. İbrahim Dereboy�a Boğaziçi Üniversitesi için, Dr. Vedat Hayrullahoğlu�na Za Giyim İthalat (OSB) için, Dr. M. Salih Özaytürk�e Aker Tekstil için Dr. Rana Çelikkol�a Küçükçekmece Belediyesi için, Dr. Mehmet Ural�a Boteks Tekstil için yetki belgesi verilmesine,

İstanbul Tabip Odası Spor Klubünün 25 Nisan tarihinde yapılacak Genel Kurulu için Odamız Toplantı Salonunun verilmesine,

Pratisyen Hekimler Derneği�nin 12 Mayıs tarihli Genel Kurulu için Sevinç Özgüner Toplantı salonunun tahsis edilmesine,

Etik Kurulumuzun �Tıp Etiği Açısından Aydınlatma ve Aydınlatılmış Onam� konulu panel yapma isteklerine olumlu yanıt verilerek gerekli desteğin sağlanmasına,

Onur Kurulumuzun Dr....�ın sözlü ifadesi sırasında Tabip Odası hükmi kişiliğini tahkir ettiği gerekçesiyle Yönetim Kurulumuza yaptığı suç duyurusu değerlendirildi, Dr....hakkında soruşturma açılmasına,

HUB-R-188 sayılı dosyada TDT�nün 8, 9. ve 31. maddeleri ve 1219�un 24. maddesine aykırılık iddiasıyla Dr.... hakkında soruşturma açılmasına,

HUB-R-189 sayılı dosyada TDT�nün 8, 9. ve 31. maddeleri ve 1219�un 24. maddesine aykırılık iddiasıyla Dr.... hakkında soruşturma açılmasına

11.04.2001 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Öztürk Fındıkçı�ya �Kass Dayanıklı Tüketim için, Dr. Recep K. Ökmen�e Belinda Gıda için, Dr. M. Kemal Turgut�a Kaya Kuyumculuk için, Dr. Hakun Kaya�ya Moda Fermuar için, Dr. Hasan Gökçeoğlu�na Teknik Kasa San. İçin, Dr. İsmet Bahtiyar�a Vakıf Gureba Vakfı için. Dr. S. Gamze Sümen�e Oracler Bilgisayar için, Dr. Filiz Aydaş�a Yazaki Otomotiv için, Dr. Sırrı İşgüzar�a Albayrak Turizm için, Dr. Tarık Turfan�a Alka İç ve Dış Tic. İçin yetki verilmesine,

İstanbul Valiliği İl Savunma Müdürlüğü ile İstanbul Tabip Odası arasında arama, kurtarma ve yardım hizmetleri için hazırlanan işbirliği protokolünün imzalanmasına,

1977 yılında İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu�na seçilen 2 dönem bu görevi yapan meslektaşımız Dr. Şakir Derkut�un Almanya�da vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. 12 Nisan günü yapılacak anma toplantısına Yönetim Kurulumuz adına Dr. Hulki Forta�nın katılmasına ve Cumhuriyet Gazetesine bir ilan verilmesine,

Dr. Şebnem Korur Fincancı�nın Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu üyeliği görevinin kaldırılmasına ilişkin açılan davayı Oda avukatımız Meryem Turan�ın takip etmesine,

Özel Sağlık Kurumlarında sürücü olur raporu veren heyet muayenelerinin bir muayene ücreti olarak belirlenmesine ve ilgili başhekimliklere bir yazı yazılarak bu ücretin altında muayene yapılmaması gerektiğinin bildirilmesine,

Yalova Temsilcimiz Dr. Salih Küçükoğlu�na telefon nakli ile ilgili işlemler için yetki verilmesine,

HUB-100 sayılı dosyanın yapılan inceleme sonucunda suç unsuruna rastlanmadığından dosyanın kapatılmasına,

HUB-198 sayılı dosyada çağrılan tanıklar uzun süredir gelmediğinden dosyanın kapatılmasına,

HUB-R-186 sayılı dosyanın, reklam nedeniyle Onur Kurulu�na gönderilmesine,

HUB-R-185 sayılı dosyanın, Dr....�in reklam yaptığı gerekçesiyle Onur Kurulu�na gönderilmesine,

HUB-R-177 sayılı dosyada Dr....�ün yazılı olarak uyarılmasına,

Dr....ile ilgili iki muayenehanesi olduğuna dair açılan dosyanın hekimin bir muayenehanesini kapattığının anlaşılması üzerine dosyanın kapatılmasına,

Özel...Hastanesi başhekimi Dr.... hakkında asgari ücrete uymadığı gerekçesiyle (TDT. 8, 9, 31.) açılan HUB-R-179 No�lu dosyanın Onur Kuruluna gönderilmesine,

Dr.... hakkında basın yoluyla reklam yaptığı gerekçesiyle (TDT. 8, 9, 31.) açılan HUB-R-182 sayılı dosyanın Onur Kuruluna gönderilmesine,

HUB-R-168, HUB-R-170, HUB-R-174, HUB-R-175 sayılı dosyalarda Dr. ..........., Dr. ..........., Dr. ..........., Dr. ........... hakkında reklam gerekçesiyle açılan dosyalarda hekimlerin savunmaları yeterli görülerek suç isnat edilmemesine, dosyaların kapatılmasına.

Dr. ........... hakkında açılan dosyada hasta sırrını açıkladığı gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. ...........�ın atanmasına,

Reklam gerekçesiyle açılan HUB-R-183 sayılı dosyanın ........... Hastanesi Başhekimi Dr. ...........�ın uyarılarak kapatılmasına ,

Dr. ........... hakkında tıbbi hata gerekçesiyle açılan HUB-90 sayılı dosyanın yeterli kanıt oluşmaması sebebiyle kapatılmasına,

Dr. ...........�in başvurusu üzerine açılan yetki sınırları dışında rapor düzenlemek iddiasıyla açılan dosyanın sözedilen suçlamayla ilgili olmadığının anlaşılarak kapatılmasına karar verildi.

18.04.2001 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. İbrahim Dereboy�a Boğaziçi Üniversitesi OSB için, Dr. Simin Korkmaz�a General Oto Servis için, Dr. M. Rıfat Akın�a Arge Otomotiv OSB için, Dr. İskender Sincer�e Ulutaş Tekstilcilik OSB için, Dr. Şehla Tuncer�e Ant Tekstil için, Dr. Nusret Tuncer�e Suadiye Princess Hotel için, Dr. Abdullah Velioğlu�na Koç Tekstil için, Dr. Ediz Kiremit�e Tekboy Tekstil için, Dr. Hüseyin Koç�a Marmara Oto için yetki belgesi verilmesine,

Kariyer Medya Yayıncılık Tanıtım Danışmanlık Ajansı ile Klinik Gelişim Dergisine 1 yıl süre ile reklam almaları ve gelirin % 25�inin Odamıza ödenmesine ilişkin sözleşme imzalanmasına,

HUB-215 sayılı dosyada Dr.... hakkındaki tıbbi hata iddiası nedeniyle Dr....�nun bilirkişi raporu değerlendirildi.Dr.... hakkında soruşturma açılarak Dr....�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

HUB-108 sayılı dosyada Dr.... hakkındaki tıbbi hata iddiası nedeniyle açılan soruşturmada fezleke incelendi, dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine.

HUB-R-171 sayılı dosyada Dr.... hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8,9 ve 1219�un 24. maddelerini ihlal iddiasıyla Onur Kuruluna sevkedilmesine.

Dr.... hakkında tıbbi ihmal iddiasıyla ilgili olarak Dr....�nın bilirkişi raporu incelendi, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına.

HUB-R-167 sayılı dosyada reklam nedeniyle Dr....�nın cevabi yazısı incelendi, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

............. isimli hastanın Özel... Hastanesinde teşhis ve tedavisinde tıbbi hata yapıldığı iddiası üzerine Dr....�ın bilirkişi raporu incelendi, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

HUB-154 sayılı dosyada soruşturmacı Dr....�ün bilirkişi gibi rapor tanzim ettiği anlaşıldığından, bu dosyada Dr....�ın soruşturmacı olmasına,

HUB-147 sayılı dosyada herhangi bir tıbbi ihmal saptanmadığından dosyanın kapatılmasına,

.............�ün ... Tıp Fakültesinde ölümünde tıbbi hata yapıldığı iddiası üzerine fakülte dekanlığından gelen yazı incelendi, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığından dosyanın kapatılmasına,

............. isimli hastanın mamografilerinde hata yapıldığı iddiası üzerine bilirkişi Dr. ...�ın yazısı incelendi, herhangi bir tıbbi hata yapılmadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

............. isimli hastanın .... Tıp Fak. Psikiyatri kliniğine takma isimle yatırıldığı iddialarıyla ilgili olarak hasta sahiplerinin ve Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı�nın yazıları incelendi, iddialar sabit bulunmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

Hasta sırlarını ifşa etmek ve Tabip Odası�na olan görevlerini yerine getirmediği iddiasıyla HUB-207 sayılı dosyada Dr....�nin Onur Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

 

25.04.2001 YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Levent Acun�a Yemek Servisleri A.Ş. için, Dr. Seval Özergin�e Hamamcıoğlu Müesseseleri için, Dr. Mine Taşke Köksal�a Vestel Müşteri Hizmetleri için, Dr. Tufan Dübüş�e Büyükşehir Uydukenti için, Dr. Teoman Erdoğ�a Betek Boya ve Kimya için, Dr. Turgay Pirdal�a Ersa Tekstil San. İçin, Dr. Yasemin Günay�a Carrefoursa Sabancı Merkezi için, Dr. A. Naim Keskin�e Türkiye Şişe Cam Fabrikaları iç in, Dr. Duran Çakmak�a Zorluteks Tekstil Ticaret için yetki belgesi verilmesine,

2. Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Hulki Forta ve Dr. Taner Gören�in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa dilekçeleri okundu;

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu�na 25.04.2001
1 yıldır yürütmeye çalıştığım Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa ediyorum.
Bu kararı almamda etkin olan durumlar aşağıdadır.
1. İki ayrı gruptan oluşan Yönetim Kurulunda yönetim anlayışı farklılıkları;
2. Bazı konularda uzlaşma arayışı yerine çoğunluk nedenli çözümlerin yeğlenmesi,
3. İTO�nın aynı düşündeki kişilerle yönetilmesinin Odaya daha yararlı olacağı temel düşüncesi olarak özetlenebilir. Önümüzdeki dönem çalışmalarında Yönetim Kuruluna başarılar dilerim.
Dr. Hulki FORTA

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı�na 25.04.2001
Akademik işlerimin aşırı yoğunlaşması nedeniyle, yeterince yararlı olamayacağıma ve ayrılmam halinde Yönetim Kurulu�nun daha verimli çalışacağına kanaat getirdiğimden dolayı, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Dr. TANER GÖREN

Israrlı davranışları ile istifalar kabul edildi. Yedek Yönetim Kurulu üyelerine sırası ile davet mektubu yazılmasına karar verildi.

3. Yönetim Kurulu Genel Sekreterinin Genel Sekreterlikten istifa mektubu okundu. Kabul edildi. Genel Sekreterlik Görevine Dr. Rıfat Yücel�in getirilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Ses Sendikasının Yönetici Eğitimi Projesi toplantısı için 19-20 Mayıs�ta Odamız Salonunun ücreti mukabilinde kullanmalarına karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!