Mayıs Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 5282

03.05.2001 YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Hamdi Kocaahmet�e MTV Motor Turbin, Dr. Mehmet Külekçi�ye Arçelik A.Ş. Dr. Aytül Papatya Kalem�e Arçelik A.Ş., Dr. Şerife Yıldız Noberi�ye Odak Pazarlama, Dr. Ahmet Asal�a Afa Tekstil, Dr. Çiğdem Çizmeci�ye BNK AK Dresdner Bank, Dr. Sami Saim Ergun�e AGS Tekstil, Dr. Fulya Erman�a Glaxo Wellcome İlaçları, Dr. Erdal Uğurlu�ya Önday Gömlekleri, Dr. Halil Narlı�ya Erdem Çamaşırları, Dr. Tuncer Erbay�a Klas Kablo/Termak OSB için çalışma yetki belgesi verilmesine,

2. Uzmanlık dışı faaliyet göstermek ve reklam yapmak iddiasıyla açılan HUB-175 no�lu dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

3. Dr. ... hakkında açılan HUB-214 sayılı dosyada ilgili hekimin hasta sırlarını açıkladığı gerekçesiyle Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

4. Bilim dışı ve aldatıcı mahiyette tanı ve tedavi uygulaması yapmak iddiasıyla açılan HUB-209 nolu dosyada Dr. ... , Dr. ... , Dr. ... ve Dr. ... �in Onur Kuruluna sevk edilmesine,

5. Dr. ... hakkında tıbbi hata iddiasıyla açılan HUB-119 sayılı dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

6. Onur Kurulu�nun 03.04.2001 tarih ve 311 nolu kararı doğrultusunda HUB-R-146 sayılı dosyada tanıtım ihlali yaptığı gerekçesiyle ... Başhekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına,

7. HUB-201 sayılı dosyada Dr. ... hakkında tıbbi hata yapmak ve muayenehanesinde başka bir hekim çalıştırmak, Dr. ... hakkında ise tıbbi hata ve bildirimsiz serbest hekimlik yaptığı gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve soruturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın görevlendirilmesine,

8. Hekimliğe yakışmayan davranış iddiasıyla açılan HUB-141 sayılı dosyada Dr. ... �a isnat edilen suçlamaların subuta ermediğine ve dosyanın kapatılmasına,

9. Kanuna aykırı mesleki uygulama nedeniyle Dr. ... , Dr. ... , Dr. ... hakkında 3153 sayılı kanuna muhalefet gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve Dr. İlhan Doğan�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

10. ... Tıp Merkezi sorumlu hekimi Dr. ... hakkında TDT�nin 8,9, 31.ve 1219 sayılı yasanın 24. maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle HUB-R-188 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

11. Dr. ... hakkında çeşitli dergilerde reklam yaparak TDT�nün 3,9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına,

12. ... Polikliniği sorumlu hekimi hakkında TDT�nin 8, 9., ve 31. ve 1219 sayılı yasanın 24. maddesine aykırı el ilanı dağıttığı gerekçesiyle soruşturma açılmasına

13. 24-28 Nisan 2001 tarihleri arasında İzmir�de yapılan Ulusal Tıp Eğitimi Kongresinde İstanbul Tabip Odası�nı temsil eden Dr. Ali Özyurt ve Dr. Kürşat Yıldız�ın ulaşım ve temel giderlerinin karşılanmasına,

14. 2 Mayıs 2001 tarihinde TTB Merkez Konseyi�nin çağrısıyla Ankara�da yapılan ve açlık grevlerinde gelinen noktanın değerlendirildiği toplantıya Odamız adına katılan Dr. Rıfat Yücel, Dr. İlhan Ak, Dr. Osman Öztürk, Dr. Yeşim İşlegen, Dr. Beyza Çelenliğil, Dr. Özlem Acicbe ve Dr. Berivan Bingöl�ün ulaşım ve temel giderlerinin karşılanmasına,

15. Odamız çatısının onarılması, komisyon çalışmaları ve Kadıköy Büromuz için birer fotokopi makinesinin alınması ve giriş katında kapının yenilenmesi ile danışma sisteminin kurulması için Dr. Rıfat Yücel�in yetkilendirilmesine,

16. 68�liler Birliği Vakfı�nın 1586 sayılı kanunun iptali için açtığı kampanyayla ilgili toplantıya Odamızı temsilen Dr. Rıfat Yücel�in katılmasına,

17. Yönetim Kurulu üyesi Dr. Zeynep Aydın�ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa dilekçesi okundu. Islarlı davranışları ile istifa kabul edildi. Yedek Yönetim Kurulu üyelerine sırası ile davet mektubu yazılmasına,

18. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen �Avrupa Birliği sürecinde sivil toplum kuruluşları ve Dernekler Kanunu� konulu panele Odamızı temsilen Dr. Cevat Bayrak�ın katılmasına,

19. Yönetim Kurulu�ndan istifalar sonucu boşalan üyeliklere davet yazımıza olumlu yanıt veren Dr. Cevat Bayrak ve Dr. İbrahim Halil Bozkurt�un getirilmesine,

09.05.2001 YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Orhan Çetinkaya�ya Güntaş İnşaat Taahhüt İthalat OSB, Dr. Dilek Yavuz�a Aydınlı Hazır Giyim San. A.Ş. Dr. M. Gökhan Teker�e Oğuz Oluklu Muvavva Ambalaj San. A.Ş., Dr. Cemile Sağun�a Bileşim İnternasyonal Ar. Org. Danışmanlık A.Ş., Dr. Selahattin Tulunay�a Özel Ataköy Hastanesi Sağlık Hizm. A.Ş., Dr. Cengiz Sepkin�e Graham Plastpak Ambalaj San. A.Ş., Dr. Ergün Birinci�ye Stargold Kuyumculuk San. Ltd. Şti., Dr. Aygün Güvener�e Vestel Elektrik San ve Tic. A.Ş. OSB, Dr. Sermin Ferizca Ormancı�ya Düello Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. için çalışma yetki belgesi verilmesine,

2. Tababet Uzmanlık Yönetmeliği�nde 28.04.2001 tarihinde yapılan değişikliği değerlendirmek ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü değişiklik hazırlıklarını takip etmek amacıyla Dr. Aysel Altan, Dr. Kürşat Yıldız ve Dr. Ali Özyurt�tan oluşan bir çalışma grubu kurulmasına,

3. İnternet web sitemizin güncelleştirilmesi ve hekimlerle daha iyi iletişim olanaklarının internet ortamında da sağlanması için Dr. Serhad Kangöz�ün görevlendirilmesine, temel giderlerinin karşılanmasına,

4. Dr. Rıfat Yücel�in Genel Sekreterliğe seçilmesinden dolayı boşalan Muhasip üyeliğe Dr. Cevat Bayrak�ın getirilmesine,

5. TTB Genel Yönetim Kurulu�nda Odamızı temsil edecek Yönetim Kurulu üyeleri olarak Dr. Turgut Adatepe ve Dr. İbrahim Bozkurt�un belirlenmesine,

6. Üyelerle karşılıklı iletişim ve örgütsel güç açısından; düzenli güncel çıkarılan bir İstanbul Tabip Odası yayın organı kaçınılmaz ve önemli bir ihtiyaç tır. Bu noktadan hareketle; son dönem görev yapan Dergi Yayın Kurulunda istifalara varan anlaşmazlıklar ve güvensizlik ortamı dikkate alındığında; 10 yıldan uzun bir süredir yayınlanan Hekim Forumu Dergisi�nin yayınını sürdürmenin Yönetim Kurulu�nun asli görevlerinden biri olduğuna ve önümüzdeki çalışma döneminde Yönetim Kurulu�nun bu hukuki sorumluluğunu başka bir kurula devretmeden yerine getirmesine,
Yönetim Kurulu�nun bu işlevi yerine getirirken; başından bugüne dergi yayın kurullarında görev almış bütün hekimler başta olmak üzere tüm hekimlerin deneyim ve birikimlerinden yararlanması için özen göstermesine, kararın Hekim Forumu Dergisi�ne emeği geçenlere iletilmesine,

7. 68�liler Birliği Vakfı�nın 1586 sayılı kanunun iptali doğrultusunda başlattığı imza kampanyasına; Yönetim Kurulu üyelerinin dilerlerse ünvanları ile katılmasına ve kampanyanın hekimlere duyurulmasına,

8. Dr. Ramazan Eryılmaz�ın yurtdışına çıkacağı gerekçesiyle üyeliğinin dondurulması talebi değerlendirilerek, talebin uygun bulunmasına,

9. İnternet sayfalarımıza reklam-ilan alınması konusunda Dr. Cevat Bayrak�ın görevlendirilmesine,

10. Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubumuzun talebi üzerine Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 4-8 Haziran 2001 tarihleri arasında düzenlenecek �Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu�na katılacak 20 hekimin kurs giderlerine toplam 200.000.000. TL kaynak ayrılmasına,

11. Dr. ... hakkında tıbbi ihmal yaptığı ve hastasına hakaret ettiği iddiasıyla açılan dosyada Dr. ... �ın herhangi bir ihmal ya da hakaret ve hatasının olmadığına ve dosyanın kapatılmasına,

12. Dr. ... hakkında bilimsel olmayan yöntemlerle hasta tedavi ettiği, belgesi olmadığı halde Akupunktur uygulaması yaptığı, haksız kazanç nedeniyle soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın görevlendirilmesine,

13. Dr. ... hakkında açılan HUB-59 sayılı dosyada soruşturmacı olarak görevlendirilen Dr. Barbaros Ilıkkan�ın soruşturmayı usulüne uygun olarak yürütmediğinden soruşturmacılık görevinden alınarak Dr. İlhan Doğan�ına görevlendirilmesine,

14. Dr. ... �ye topluma açık toplantılarda reklam olarak algılanabilecek konuşmalar yapmaması konusunda uyarıcı mahiyette yazı yazılmasına,

15. Dr. ... hakkında mesleki ihmal ve hata iddiasıyla oluşturulan dosya değerlendirildi. Dr. ... �ya daha özenli davranması konusunda uyarı yazısı yazılarak dosyanın kapatılmasına,

16. Dr. ... hakkında tıbbi hata sonucu ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla HUB-44 sayılı dosyada soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. Fatih Genç�in atanmasına,

17. Dr. ... hakkında uzmanı olmadığı alanda rapor düzenlemek iddiasıyla açılan HUB-212 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

18. Dr. ... ve Dr. ... hakkında; ilaç araştırmalarında etik ilkelere uymadıkları ve hekim-hasta ilişkisinden Deontolojiye aykırı davrandıkları iddiasıyla açılan dosyada adı geçen hekimler hakkındaki iddiaların yersiz olduğuna ve dosyanın kapatılmasına,

19. Polikliniğinde bilime aykırı tedavi uygulamak ve hekim olmayan kişilere tedavi uygulaması yaptırması iddiasıyla ve reklam gerekçesiyle Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın atanmasına,

20. Dr. ... hakkında reklam yaptığı gerekçesiyle açılan HUB-R-176 sayılı dosyada Dr. ... �in yazılı olarak uyarılarak dosyanın kapatılmasına,

21. Dr. ... hakkında reklam yaptığı gerekçesiyle açılan HUB-R-189 sayılı dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine.

16.05.2001 YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Nurettin Karaca�ya Pasha Deri, Dr. Murat Sami Küçük�e Elginkan Holding, Dr. M. Oktay Onaran�a TIM Tekstil,

Dr. Hakan Levent Gül�e Temsa Termo Mekanik, Dr. Salih Murat Eke�ye Es Dağ Tekel Ürünleri, Dr. İsmail Alpan Üstek�e Utku Lojistik, Dr. Mehmet Osmanbaş�a Eminönü Belediyesi Fen İşleri, Dr. Tuncay Bulut�a Eminönü Belediyesi Makine İkmal, Dr. Halit Ozan Aygün�e Eminönü Belediyesi Fen İşleri, Dr. Hasan Pembe�ye Eminönü Belediyesi Temizlik İşleri, Dr. Şebnem Kocamış�a Eminönü Belediyesi Park ve Bahçe, Dr. Ümit Demirci�ye Doğu Bilgi İşlem, Dr. Muhammed Kuvel�e İkitelli Başakşehir Site Yönetimi için çalışma yetki belgesi verilmesine,

2. İl Sağlık Müdürlüğü�nün Cerrahi Müdahale Değerlendirme Komisyonu�na üye talepleri konusu değerlendirildi. Kızılay - Bayrampaşa Dispanseri için Dr. Cemal Kaykı�nın, Kızılay - Kartal Dispanseri için Dr. Yıldırım Gülhan�ın görevlendirilmesine,

3. Dr. Nurettin Karaca�nın Konut Yapı Kooperatifi�nin Genel Kurulu için toplantı salonunun tahsis edilmesi talebi değerlendirildi, salon tahsisi talebinin reddine,

4. İnsan Hakları Derneği ve bazı sivil toplum örgütlerinin ve bazı siyasi partilerin katılımıyla, 19 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul�dan Ankara�ya yapılacak olan �Yaşama Hakkına Saygı ve Ölümler Durdurulsun� yürüyüşüne katılım çağrısının reddine,

5. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine Oda olarak aktif şekilde katılınmasına,

6. İstanbul Tabip Odası bütçesinden tıp öğrencileri burs fonuna mağdur olan öğrencilere öncelikle ödenmek üzere 250.000.000.(ikiyüzellimilyon) TL aktarılmasına,

7. 23 Mayıs 1980 tarihinde demokrasi ve aydınlanma düşmanı katiller tarafından katledilen dönemin Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dt. Sevinç ÖZGÜNER�i anma toplantısına Odamız adına Genel Sekreter Dr. Rıfat Yücel�in katılmasına,

8. Dr. ...hakkında tıbbi hata sonucu ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla açılan HUB-91 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

9. Dr. ...hakkında tıbbi hata sonucu ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla açılan HUB-154 sayılı dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

10. Dr....hakkında tıbbi hata iddiasıyla açılan dosyada Yönetim Kurulumuzun 18.04.2001 tarihli toplantısında almış olduğu �işleme gerek yok� kararına şikayetçi Sabah Güner�in itirazı üzerine dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

11. ....................Başhekim Dr....hakkında reklam yaptığı gerekçesiyle soruşturma açılmasına,

12. Dr.....hakkında açılan HUB-R-38 sayılı dosyanın tekrar değerlendirilmek üzere Onur Kuruluna sevk edilmesine,

13. Dr.....hakkında tıbbi hata nedeniyle açılan dosya değerlendirildi. İsnat edilen suçlamanın subuta ermediğine kanaat getirilerek dosyanın kapatılmasına,

14. Dr. .....hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-171 sayılı dosyada, bilirkişi raporunun değerlendirilmesi sonucunda tanı ve tedavide bir hata olmadığına ve dosyanın kapatılmasına,

15. Dr......hakkında tıbbi ihmal iddiasıyla açılan HUB-137 sayılı dosyada tıbbi hata olmadığına kanaat getirilerek dosyanın kapatılmasına,

16. Onur Kurulumuzun 08.05.2001 tarih ve 318 sayılı kararı gereği hakkında HUB-19 sayılı dosya oluşturulan Dr.....hakkında, hekimliğe yakışmayan davranış gerekçesiyle soruşturma açılmasına.

17. Başkan Dr. Süha Göksel, Genel Sekreter Dr. Rıfat Yücel, Veznedar Dr. Aysel Altan ve Muhasip üye Dr. Cevat Bayrak�ın bütün mali konularda yetkilendirilmesine karar verildi.

 

23.05.2001 YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Fatma Öztürk�e Meridyen Sağlık Hizmetleri, Dr. Duygu Erencan�a Bilgin Yayıncılık, Dr. Fatih Sabuncu�ya Karaca Yapı Sanayi, Dr. İsmail Topal�a Esfa Turizm Otelcilik, Dr. Aydan Sarp�a Uneşler Turizm, Dr. Süleyman Bayraktar�a Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma, Dr. Ali Adnan Kankılıç�a Beğendik Mağazaları (OSB), Dr. Şakir Coşkuner�e Şişe Cam Fabrikaları (OSB), Dr. Mahmut Tokaç�a Öner Can erten, Dr. Öznur Öztuncer�e Söylemez Ecza Deposu, Dr. Tekin Yılmaz�a Sayım Tekstil, Dr. İrfan Alemdar�a Gözde Giyim için çalışma yetki belgesi verilmesine,

2. Tıp Öğrencileri Kolu�muzun İstanbul Tıp Fakültesi�nde 11 Mayıs 2001 tarihinde yapmış olduğu konsere 80.000.000.(seksenmilyonTL) mali destekte bulunulmasına, yiyecek için de 50.000.000.(ellimilyonTL) destekte bulunulmasına,

3. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi�nin Dünya Çevre Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlediği �Her yer Bergama, Hepimiz Bergama�lıyız� Şenliği�ne İstanbul Tabip Odası�nın kurum olarak katılmasına, 5 Haziran 2001 tarihindeki şenliğe hekimlerin katılımı için çaba gösterilmesine,

4. Ekim ayında kaybettiğimiz Prof. Dr. Müjdat Başaran�ın anısına bilimsel yarışmanın yönergesinin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi�nin ilgili birimleriyle birlikte hazırlanmasına,

5. Escort Bilgisayar ile Bilgisayar Kampanyası konusunda Dr. Rıfat Yücel ve Dr. Cevat Bayrak�a yetki verilmesine,

6. Seçilmiş kurul üyelerinin aidat borçlarını ödemeleri doğrultusunda uyarılmasına,

7. Uyuşturucu bağımlılığı olanlara çıkar karşılığında kırmızı ve yeşil reçete düzenlediği iddiasıyla Dr. ...l hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. ....�ın görevlendirilmesine,

8. Yönetim Kurulumuzun Klas Kablo adlı işyeri için 04.05.2001 tarihinde işyeri hekimliği yetki belgesi verdiği Dr. ...�ın Silivri-Gümüşyaka�da muayenehanesinin olduğu anlaşıldığından yalan beyanda bulunduğundan soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. ...�ın yürütmesine karar verildi.

30 Mayıs 2001 tarihli YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Mustafa Okudan�a Novaplast Plastik (OSB), Dr. Filiz Canbaz Oktay�a Acıbadem Sağlık Hizmetleri (OSB), Dr. Nesrin Türkmen�e O2 Oksijen Teknoloji, Dr. İsmail Alpan Üstek�e PNS Pendik (OSB), Dr. Gülay Öztürk�e Desan Deniz (OSB), Dr. Selami Bulun�a Tinsa Öztaş, Dr. Birgül Karadayı�ya Solmaz Mercan (OSB), Dr. Arzu Erdener�e Acıbadem Sağlık Hizmetleri (OSB), Dr. Nuh Baş�a Pelsan Aydınlatma için İşyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine,

Dr. Hüseyin Eroğlu�nun dilekçesi değerlendirildi. Isparta�da yapılacak İşyeri Hekimliği Kursu�na katılım talebinin uygun bulunarak TTB Merkez Konseyi�ne iletilmesine,

İstanbul Tabip Odası Kadıköy Bürosu�nun verimliliğinin arttırılması için önümüzdeki iki aylık dönemde yoğun çaba sarfedilmesine, verimliliğin istenilen düzeyde arttırılamaması halinde Yönetim Kurulu�nca yapılacak değerlendirme sonucunda büronun kapatılmasına,

.......... TV kanalında program yapan Doç. Dr. ....�ın reçetesinde, kartvizitinde ve tabelasında ve televizyon programında �Ass. Profesör� ve "Prof. Dr." şeklinde unvan kullandığı gerekçesiyle ................�in başvurusu üzerine ilgili hekime uyarı yazısı yazılmasına,

... vekili Av. Hasan Çankaya�nın başvurusu üzerine tıbbi hata iddiasıyla Dr. ...., Dr. ....ve Dr. .... hakkında soruşturma açılmasına,

1 Haziran 2001 tarihinden itibaren yeni kayıt ücretinin 10.000.000.TL�ye(onmilyon TL�ye) yükseltilmesine,

Onur Kurulu�nun 15.05.2001 ve 327 sayılı kararıyla; 17.11.1998 günü saat 8.35�te ......Hastanesi Acil Servisi�nde bulunan nöbetçi hekimlerin tespit edilerek, Erkan Kılıç�ın ölümündeki tıbbi hata nedeniyle haklarında soruşturma açılmasına,

Dr..... hakkında serbest hekimlik yürütürken yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği ve Odamıza üye olmadığı gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. .....�ın görevlendirilmesine,

Dr..... hakkında reklam ve tanıtım ihlali yaptığı gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-148 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Spor Klübü ile asgari ücretin altında hizmet anlaşması yapan ve Tabip Odası�na yanlış beyanda bulunan İstanbul.... Hastanesi Başhekimi Dr. bbbb hakkında soruşturma açılmasına,

Dr. .... hakkında Kocaeli Tabip Odası�nın başvurusu üzerine oluşturulan dosyada Dr. ....�nin hekimlik uygulamaları ve Deontolojik ilkelere aykırı bir hareket yapmadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Sekreteri Av. Gülseren Yoleri�nin başvurusu üzerine oluşturulan dosyada birden çok başvuruya karşın ve görüşmelere rağmen tıbbi hata iddiasının meydana geldiği tarih tarafımıza bildirilmediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

Dr. .... hakkında gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi iddiasıyla oluşturulan dosyada ayrıntılı inceleme sonucunda hekimlik uygulamasında hata olmadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

Dr......hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan dosyanın incelenmesinde, tıbbi hataya işaret eden bulguya rastlanmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

Dr. ..... hakkında tıbbi ihmal gerekçesiyle oluşturulan HUB-189 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. ....�ın görevlendirilmesine,

Tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-181 sayılı dosyada hasta dosyasını göndermeyen Özel ...... Hastanesi Başhekimi Dr..... hakkında Tabip Odası çalışmalarını aksattığı gerekçesiyle soruşturma açılmasına,

Dr..... ve Dr. .... hakkında hekimliğe yakışmayan davranış gerekçesiyle oluşturulan HUB-180 sayılı dosyada, ilgili hekimlerin davranışlarının ve unvan yükseltmelerinin geçerli hukuk kurallarına uygun olması ve yazışmaların yeterli bulunması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

Dr.....hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-138 sayılı dosyada soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. ....ın görevlendirilmesine,

Dr...... hakkında tıbbi hata iddiasıyla açılan dosyada soruşturmacının görevini bitirememesi nedeniyle soruşturmacı olarak Dr....�ın görevlendirilmesine ve soruşturmanın sürdürülmesine,

Dr..... hakkında oluşturulan İş-1037 sayılı dosyada hekimliğe yakışmayan davranış iddiasının şikayetçinin tanıklarının ifade vermemeleri nedeniyle subuta ermemesi dolayısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

Dr...... hakkında hekim ve sağlık personeline karşı hekimliğe yakışmayan davranış iddiasıyla oluşturulan İş-1037/B sayılı dosyada ilerleme sağlanamaması ve zaman aşımı nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

Dr.....�ın yapmış olduğu başvuru nedeniyle kendisini basın yoluyla zem ettiği iddiasıyla oluşturulan dosyada 6023 sayılı Kanun�un 29. maddesi gereği Dr....�la aralarındaki ihtilafın çözülmesi için gayret sarfedilmesine,

Dr..... hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-190 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevkedilmesine,

Dr. ...(..... Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi) hakkında T.D.T.�nün 8, 9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-189 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevkedilmesine,

Dr..... (Özel .... Polikliniği Sorumlu Hekimi) hakkında T.D.T.�nün 8, 9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-181 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Dr..... hakkında TDT�nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ve sertifikasız akupunktur uygulaması yapmak iddiasıyla oluşturulan HUB-R-160 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Dr. .... hakkında TDT�nün 8 ve 9. maddelerine aykırı hareket ettiği iddiasıyla oluşturulan HUBR-169 sayılı dosyada soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Büro�muzun yürütmesine,

Dr..... hakkında hastayı yanıltmak ve uzmanlık dışı girişimde bulunmak iddiasıyla oluşturulan dosyada; hekim ve hasta arasında sağlıklı bir iletişim kurulamadığı ve hekimin bağlı bulunduğu kuruluşun laboratuvarıyla ilgili gerekli yasal işlemin yapılacağının İl Sağlık Müdürlüğü�nden gelen yazı ile öğrenildiğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

Dr. ..... hakkında iki ayrı yerde muayenehane çalıştırdığı iddiasıyla oluşturulan HUB-212 sayılı dosyada ikinci muayenehanenin sorumlu hekiminin başka bir hekim olduğunun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da teyid edilmesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

Dr....(... Polikliniği Sorumlu Hekimi) hakkında TDT�nün 8, 9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-191 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

İstanbul Defterdarlığı Personel Müdürlüğü�nün Odamıza yapmış olduğu başvuruda, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Sağlık Merkezi�nde usulsüz reçete yazıldığı iddiaları üzerine aynı kurumdan ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü�nden istenen belgelerin tetkikinde hekim isminin net olarak belli olmaması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müfettişlerinin olayı soruşturması nedeniyle, olay aydınlanıncaya kadar dosyanın işlemden geçici olarak kaldırılmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!