Haziran Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 5764

 06.06.2001 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Reha Gökalp�e NTV Haber Ajansı (OSB), Dr. Ender Ülgen�e Hotel Yaşmak (OSB), Dr. Murat Salih Eke�ye Esdağ Temizlik (OSB), Dr. Erkin Karaca�ya Balnak Holding (OSB), Dr. Oral Tufan Sarı�ya Teknosa İç ve Dış Tic. , Dr. İbrahim Taşpolat�a Şal Konfeksiyon, Dr. Dilek Biber�e Telsim Mobil Telekomünikasyon, Dr. Yavuz Guran�a Koçak Tekstil için işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine,

Odamız yayın organları Hekim Forumu ve Klinik Gelişim dergileri ile her türlü dizgi-baskı ve reklam alınması konusunda Graf Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme hazırlanmasına ve bu konuda Dr. Rıfat Yücel ile Dr. Cevat Bayrak�a yetki verilmesine,

Üyelik bilgilerinin yedeklenmesi ve güvenli saklanması için CD Writer alınması için Dr. Cevat Bayrak�a yetki verilmesine,

Odamız çalışanlarının örgütlü olduğu Tez-Koop-İş Sendikası 4 Nolu Şube Başkanlığı�nın başvurusu değerlendirildi. İlk toplantının 13 Haziran günü saat 15.00�de yapılması ve bu konuda Dr. Rıfat Yücel, Dr. Cevat Bayrak ve Dr. İbrahim Bozkurt�a yetki verilmesine,

17 Ağustos 1999 depreminde AKSA fabrikasından sızan akrilonitrile bağlı olan ve uzun dönemde ortaya çıkan sağlık etkilerinin araştırılması üzerine Yalova-Taşköprü�de halk sağlığı çalışması yürütülmesine,

Türk Tabipleri Birliği�ne ödemekle yükümlü olduğumuz aidat tutarlarından 12.000.000.000.TL�nın (onikimilyarTL) en kısa zamanda ödenmesine ve kalan borç için bir ödeme planının hazırlanmasına karar verildi.

13.06.2001 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. İsmail Alphan Üstek�e Besler Gıda/Panset Hizmet (OSB), Dr. Ramazan Atalay�a Kalıp San/AR-AS (OSB), Dr. Yadigar Genç�e Başak İnşaakt, Dr. Serkan Korkmaz�a Senpa Sentetik, Dr. Feride Aydın Kazguş�a Gence Tekstil, Dr. Ayşe Nadide Tekirdağ�a Titbaş Tekstil, Dr. Tekin Yılmaz�a Sayım Tekstil(OSB) için işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine,

SUN Ajans ile sağlık kuruluşu ve hekim tanıtımları konusunda sözleşme imzalanması ve çalışmalarını takip etmek konusunda Dr. Nedim Şendağ ve Dr. Rıfat Yücel�e yetki verilmesine,

68�liler Birliği Vakfı�nın 16 Haziran 2001 tarihinde gerçekleştireceği �Ulusal Bağımsızlık Konferansı�na İstanbul Tabip Odası olarak bildiri ile katılınmasına,

Dışbank Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ile üye işyeri sözleşmesi ve ek mail-order sözleşmesi imzalanması, bu çerçevede Dışbank Eminönü Şubesi nezdinde hesap açılmasına, mail-order sistemi ile ilgili olarak Muhasip üye Dr. Cevat Bayrak�ın sistem şifresini yetkili olarak teslim almasına, ayrıcı Dışbank internet işlemleri konusunda sözleşme yapılarak internet işlemlerinde de Muhasip üye Dr. Cevat Bayrak�a yetki verilmesine, iş bu sözleşmelerin İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Dr. Cevat Bayrak tarafından imzalanmasına,

Eylül ayına kadar (Haziran, Temmuz, Ağustos ayları) öğrenci burslanının ödenmemesine,

Uyuşturucu bağımlılığı olanlara çıkar karşılığı yeşil ve kırmızı reçete düzenlemek, yazdığı yeşil reçetelerde doz aşımı yapmak iddiasını incelem için hakkında soruşturma başlatılan Dr. .............. ile ilgili HUB-210 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Tıbbi hata iddiasını soruşturmak üzere hakkında HUB-59 sayılı dosya oluşturulan Dr. .............. hakkındaki dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

TDT�nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Özel .............. Hastanesi Başhekimi Dr. .............. hakkında oluşturulan HUB-R-192 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

TDT�nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan .............. Hastanesi Başhekimi Dr. .............. hakkında oluşturulan HUB-R-193 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Dr. .............. hakkında 30.05.2001 tarihinde 8 nolu kararda bulunan �Odamıza üye olmadan serbest hekimlik yapma� fiilinin adı geçen kişinin Odamıza üye olduğunun anlaşılması üzerine dosyanın diğer fiil üzerinden yürütülmesine,

Dr. .............. hakkında Tabip Odası hükmi kişiliğini tahkir ettiği için oluşturulan HUB-216 sayılı soruşüturma dosyasında TTB Merkez Konseyi�ne yazı yazılarak dosyanın karara bağlanacağı Tabip Odası Onur Kurulu�nun, şikayetçi tarafın Odamız Onur Kurulu olması nedeniyle belirlenmesinin istenmesine,

.............. Hastanesi Başhekimi Dr. .............. hakkında Mayıs 2001 tarihli bülteninde TDT�nün 8, 9 ve hasta sırlarını açıklama yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın görevlendirilmesine,

TDT�nün 8,9, 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle .............. Laboratuvarı sorumlusu .............. hakkında soruşturma açılmasına,

Özel .............. Hastanesi Başhekimi Dr. .............. hakkında TDT�nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına,

Özel .............. Hastanesi Başhekimi Dr. .............. hakkında TDT�nün 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına,

Özel .............. Polikliniği sorumlu hekimi Dr. .............. hakkında TDT�nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına,

Özel .............. Hastanesi Başhekimi Dr. .............. hakkında TDT�nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına,

Özel .............. Hastanesi Başhekimi Dr. .............. hakkında TDT�nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına,

Özel .............. Polikliniği sorumlu hekimi Dr. .............. hakkında TDT�nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına,

Dr. .............. hakkında TDT�nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına,

Özel .............. Merkezi sorumlu hekimi Dr. .............. hakkında TDT�nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına,

Özel .............. Merkezi sorumlu hekimi Dr. .............., Özel .............. Polikliniği sorumlu hekimi Dr. .............., Özel .............. Hastanesi başhekimi Dr. .............., Özel .............. Hastanesi Başhekimi Dr. .............. hakkında TDT�nün 8-9 ve 31. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açılmasına,

13 - 22 No�lu kararlarda belirtilen soruşturmaların Yönetim Kurulu tarafından re�sen yürütülmesine,

.............. Polikliniği sorumlu hekimi Dr. .............. hakkında TDT�nün 8 ve 9. maddelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Yönetim Kurulu�nun re�sen yürütmesine,

Haksız kazanç sağlamak, belgesi olmadığı halda akupunktur uygulaması yapmak, bilimsel olmayan yöntemlerle hasta tedavi etmek iddiasını incelemek üzere hakkında soruşturma başlatılan ..............�e ait HUB-218 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine karar verilmiştir.

20.06.2001 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Fulya Coşan, Dr. Koray Onuk, Dr. A. Özlem Ekmekçi, Dr. Hakan Berkil, Dr. Özlem Yetişgen, Dr. Halis Enhoş, Dr. Tülay Annıkızıl, Dr. Murat Elevli, Dr. Murat Navruz, Dr. Bülent Kavcıoğlu, Dr. Kubilay Uğurlu, Dr. Recep Yüksel ve Dr. Berk Onuk�un üyelik başvurularının kabulüne,

Dr. Djamilla Kılıç�a Kevser Tekstil, Dr. Mustafa Efendioğlu�na Pelsan Aydınlatma, Dr. Şenol Şensoy�a NZL Tekstil, Dr. İsmail Topal�a Alemdar Kimya (OSB), Dr. Bekir Necati Şimşek�e Sistem İnşaat, Dr. Canan Siner�e Lale Dağıtım, Dr. Erhan Özden�e Garanti Koza, Dr. Özlem Bayraktar�a Polat İnşaat (OSB), Dr. Semra Öztürk�e Gezer Ayakkabı, Dr. A. Servet Terziler�e Kral Tekstil, Dr. Nesrin Türkmen�e Mengerler A.Ş. için çalışma yetki belgesi verilmesine,

Dr. Cengiz Çetin anısına düzenlenen �Asistan Tez Yarışması� Jürisi için Dr. Asım Kaytaz, Dr. Murat Hancı, Dr. Hulki Forta, Dr. Figen Esen ve Dr. Önder Peker�in belirlenerek kendilerine konu hakkında davet çıkarılmasına,

Dr. Müjdat Başaran anısına düzenlenen bilimsel yarışmada hazırlanan yönergenin kabulüne ve ödüllere parasal katkıda bulunulmasına,

Tıp doktorluğu yapmayacağı için Odamız üyeliğinden kaydının silinmesi için başvuruda bulunan Dr. Hasan Engin�in üyelik kaydının kaldırılmasına,

Yaşanılan ekonomik kriz ortamında İstanbul Tabip Odası�nın yetersiz mali tablosu da dikkate alınarak, Hekimlik Uygulaması Bürosu yetkilisi ile Onur Kurulu�nun saat 16.00�dan sonra yaptıkları çalışmalar hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri dahil hiçkimseye yiyecek ikramı yapılamayacağının duyurulmasına,

İstanbul Tabip Odası Demirbaş envanterinin yapılmasına, İstanbul Tabip Odası�nın tüm bürolarında ve binasının tüm odalarında mevcut malzemelerin bu büro ve oda sorumlu ve çalışanları tarafından tespit edilerek listelenip imzalanmasına, bu listelerin Nedim Şendağ tarafından kontrol ve tasdikine, Oda�nın hizmet verdiği binalar dışında bulunup kişilere emanet edilmiş demirbaşların Dr. Rıfat Yücel tarafından belirlenerek listelenmesine, kullanılamayacak kadar eski veya yetersiz olup da hatıra veya antika değeri olmayan hurda malzemenin öncelikle giriş kattakı boş mağazaya toplanarak Dr. İlhan Doğan ve Dr. Nedim Şendağ tarafından satılmasına, satış bedellerinin İstanbul Tabip Odası�na gelir kaydedilmesine,

Valilik makamı ile İl Sağlık Müdürlüğü�ne gidecek postaların bir eleman ile gönderilmesine ve bunun için posta defteri tutulmasına,

Dr. ..... hakkında tıbbi hata yaptığı iddiasıyla oluşturulan dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Uzmanlık alanı dışında hekimlik uygulaması yaptıkları iddiasıyla haklarında dosya oluşturulan HUB-217 sayılı dosya değerlendirildi. Dr. ...., Dr. ..... ve Dr. .... hakkında oluşturulan dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

TDT�nün 8 - 9 ve 31. maddelerine aykırı davrandığı iddiasıyla Dr. ..... hakkında oluşturulan HUB-R-206 sayılı dosyada ilgili hekime uyarı yazısı yazılarak dosyanın kapatılmasına,

Dr. ..... hakkında hatalı tıbbi uygulama ve uzmanı olmadığı konu hakkında faaliyet gösterme iddiasıyla oluşturulan dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Dr. ..... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-114 sayılı dosyanın, Dr. Turgut Adatepe�nin muhalefet oyuyla, oyçokluğuyla kapatılmasına,

Dr. ..... Hastanesi Başhekimi Dr. .... hakkında yabancı uyruklu belgesiz kişiyi hekim kadrosunda çalıştırmak iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. .....�ın görevlendirilmesine, ,,,, hakkında hekim belgesi olmadığı halde tedavi yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı�na suç duyurusunda bulunulmasına,

Dr....., Dr. ..... hakkında tıbbi hata yaparak ölüme neden oldukları iddiasını soruşturmak üzere Dr. .....�in görevlendirilmesine,

Dr. ..... hakkında hastasına yeterli ilgi göstermediği iddiasıyla oluşturulan dosyada ilgili hekimin yazılı yanıtı yeterli - tatmin edici bulunduğundan dosyanın kapatılmasına,

Dr. .... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan G-54 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. ....�ın görevlendirilmesine,

Dr. ....hakkında ameliyat sonrası çıkarılan tümoral kitlenin parçalanarak tıbbi hata yapıldığı iddiasıyla oluşturulan HUB-187 sayılı dosyada soruşturma açılmasına soruşturmacı olarak Dr. .....�ın görevlendirilmesine karar verildi.

 

 

27.06.2001 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Perçin KARAKOL, Dr. İnci Yılmaz SARI, Dr. Osman Ata UYSAL, Dr. Aslin ZADİKOĞLU, Dr. Funda Ayşe DEMİR, Dr. Gökhan İLHAN, Dr. Banu MAYYAN, Dr. Şule ÖZUĞUR, Dr. Serap YILMAZ ve Dr. Emsal SALIK�ın üyelik başvurularının kabulüne,

Dr. Leyla Çarşafçı SARPKAYA�ya İstanbul Spor Etkinlikleri, Dr. Sacit İÇTEN�e Kent Dayanıklı Tüketim Malzemeleri, Dr. Mustafa GÖKTAŞ�a İntertek Test Hizmetleri, Dr. Ayfer YILDIRIM�a Rıbatek Tekstil, Dr. Mehmet Şamil ÖZGÜMÜŞ�e Albayrak Turizm, Dr. Mehmet ÇAM�a Koray Yapı Endüstrisi, Dr. Cengiz ÇOKSÜER�e Renk Deri-Nupa Deri (OSB), Dr. Ahmet ÇELİK�e Edessa Tekstil, Dr. Sakine TÜRKMEN�e Martin Tekstil, Dr. Mustafa ÖZEK�e Vizyon Deri, Dr. Gürbüz ÇETİNDAĞ�a Mihrimahsultan Sağlık Hizmetleri, Dr. Arslan TAŞDEMİR�e KİPTAŞ, Dr. Musa GÜNAY�a KİPTAŞ, Dr. Nigar KARACA�YA KİPTAŞ, Dr. Erdoğan ÖZDEN�e KİPTAŞ, Dr. Ali ÜNAL�a KİPTAŞ, Dr. Ömer Faruk AYDIN�a KİPTAŞ ve Dr. Sadi KAYIRAN�a KİPTAŞ iç in çalışma yetki belgesinin bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılması koşuluyla verilmesine,

20 Haziran 2001 tarihinde Milliyet Gazetesi�nde yayınlanan �Sizin Kalbiniz Yok mu?� başlıklı haberde Kızılay Altıntepe Tıp Merkezi Müdürü hakkında hekimleri ve sağlık kuruluşlarını zan altında bırakan demeci ile ilgili olarak tazminat davası açılmasına,

PET Bülteni isimli yayının 1 no�lu sayısının Hekim Forumu Dergisi�nin Temmuz ayında çıkarılması planlanan sayısına insert edilmesi ve bunun karşılığında 600 Dolar, insert bedelinin peşinen makbuz karşılığında tahsiline ve bu ekten doğacak posta masraflarının da ilgili kuruluştan alınmasına, bu şartları kapsayacak sözleşmenin imzalanması konusunda Dr. Cevat BAYRAK�ın yetkilendirilmesine,

Fon yetersizliği nedeniyle 2001-Mayıs ayı öğrenci burslarının ödenmeyerek iptaline,

Odamız bilgisayar yazılım altyapısı, muhasebe ve kredi kartı işlemlerinin otomasyonunun çağdaş hale getirilmesi için gerekli girişimlerin yapılıp hizmet sözleşmesinin imzalanmasına Dr. Cevat BAYRAK�ın yetkilendirilmesine,

Özel ..... Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. ..... hakkında TDT�nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-198 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

..... Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. ...... hakkında TDT�nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-202 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

..... Hastanesi Başhekimi Dr. ..... hakkında oluşturulan ve TDT�nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

.... Hospital Başhekimi Dr. ..... hakkında TDT�nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-194 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. .... hakkında TDT�nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-203 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Dr. ..... hakkında Akupunktur uygulama sertifikası olmadığı halde tabelasında akupunktur uygulaması yaptığını belirtmesi ve İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği�ne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr.....�ın görevlendirilmesine,

Dr. ..... hakkında tıbbi hata ile ölüme sebebiyet verdiği iddiasıyla oluşturulan HUB-211 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Dr. .... hakkında İstanbul İli Tabela Yönetmeliği�ne aykırı davranmak iddiasıyla oluşturulan dosyanın; ilgili hekimin yazılı yanıtın yeterli görüldüğünden dosyanın kapatılmasına,

Dr. .... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan İş-465 sayılı dosyanın zaman aşımı nedeniyle kapatılmasına,

Dr. .... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-215 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Dr. ... hakkında TDT�nün 8-9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan dosyanın, ilgili hekimin uyarılarak kapatılmasına,

....hakkında TDT�nin 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-207 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,


Bu HABERİ Paylaş!