Temmuz Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 6365

04.07.2001 YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Fikret Nazım ÜNVER, Dr. Sonnur OKAY, Dr. Serpil ÇETİNKAYA, Dr. Kamil ÖZGÜMÜŞ, Dr. Serdar KARAPENÇE, Dr. Cem AYHAN, Dr. Müge GENCER, Dr. Cem ÖNCÜLOĞLU, Dr. İbrahim Anıl YEŞİLDAL, Dr. Kadiriye DİVYAPICIGİL, Dr. Gözde GAZETECİ, Dr. Nuran KALEKAĞLU ERKALP, Dr. Mehmet Hakan ÖZDEMİR, Dr. Firuz KİRAZ, Dr. Figen KÖSEOĞLU, Dr. Abdülkadir ERKAYA, Dr. Oğuz COŞANSU, Dr. Cengiz ASILSOY, Dr. Hamza İzzet İMRE ve Dr. Ülkü YAZICI�nın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Orhan ERDEM�e Işık Üniversitesi, Dr. Yıldırım ÖZEL�e Doğuş Otomotiv-Genoto Otomotiv (OSB), Dr. Buminhan AYGÜN�e Adopen Plastik, Dr. Askeri TÜMAY�a Sancak Ecza Deposu, Dr. Hasan Ali EREN�e YALÇINLAR TEKSTİL, Dr. Nesrin DEMİRHAN�a Erdinç Tekstil, Dr. Kamilla FEYZULLAYEV�E Duravit Yapı Ürünleri, Dr. Gökhan DURUKAN�a Pancar Motor, Dr. Hanımşah ALİOĞLU�na Rapido Tekstil için işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine,

3. Odamız telefon santraline ek kit konularak cep telefonlarına aramanın ekonomik hale getirilmesi konusunda Dr. Cevat BAYRAK�a yetki verilmesine,

4. İnternet servisinden yararlanabilecek Asgari Ücret Programının 100.000.000.TL olan bedelinin program yapımcısı olan kişiye ödenmesine,

5. Dr. .... hakkında 1219 sayılı yasanın 5. maddesini ve TDT�nün 42. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan G-33 sayılı dosyada, soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr.....�ın görevlendirilmesine,

6. Dr..... hakkında tıbbi hata iddiası ve meslektaşına uygunsuz davranışta bulunma iddiasıyla oluşturulan G-60 sayılı dosyada tanık ifadelerinin değerlendirilmesi sonucu, Dr. ....�nin uyarılarak dosyanın kapatılmasına,

7. Dr...... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-138 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

8. Dr.... hakkında TDT�nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-G dosyada soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr......�ın görevlendirilmesine,

9. Dr. ..... hakkında TDT�nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-197 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevkedilmesine,

10. .....polikliniği sorumlu hekimi Dr. .... hakkında TDT�nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-201 sayılı dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

11. Dr..... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-58 sayılı dosyada tıbbi hata oluşmadığı kanaatine varılarak dosyanın kapatılmasına,

12. Dr...... hakkında TDT�nün 8-9-31. maddelerini ihlal gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-200 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

13. Dr. .... hakkında doğru olmayan beyanda bulunarak usulsüz işyeri hekimliği yapmak iddiasıyla oluşturulan dosyada (HUB-221) ilgili hekimin kötü niyetli davranmadığı ve yazımızın gereğini hemen yerine getirdiği kanaatine varıldığından dosyanın Dr......�ın uyarılarak kapatılmasına,

14. Dr.... hakkında uzmanlık alanı gerektiren konularda tedavi uygulamak ve hazırladığı el ilanları ile bu konunun tanıtımını yapmak iddiasıyla oluşturulan İş-526 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

15. Dr. .... ve Dr. ... hakkında TDT�nün 8-9. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla, ayrıca Dr..... hakkında Tabip Odasına bildirimde bulunmadan serbest çalıştığı iddiasıyla oluşturulan dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. ...�ın görevlendirilmesine,

16. Dr..... hakkında Tabip Odası çalışmalarını aksatmak iddiasıyla oluşturulan HUB-224 sayılı dosyanın, Dr. ... vefatı nedeniyle kapatılmasına karar verilmiştir.

 

11.07.2001 YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Nurseli TOKSOY, Dr. Susan Singabi ABDU, Dr. Cengizhan ZAHMANCIOĞLU, Dr. Cenk İNCİ, Dr. Yücel SÜMER, Dr. Sevami ULUSOY ve Dr. Yalçın YILDIRIM�ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Kasım Nazlı�ya Baymer Turizm ve Yatırım A.Ş., Dr. Serhat GÜLAY�a Baytur İnşaat-Kuyumcukent, Dr. Askeri TÜMAY�a Sancak Ecza Deposu (OSB), Dr. Mehmet ÖZBEK�e Serra Tekstil-Leyba Tekstil (OSB), Dr. Cemal KARAAĞAÇ�a Ak-ay İnşaat, Dr. M. Veysi AYDOĞAN�a Elopar San. Tic. Ltd. Şti. için İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Dr. ..... hakkında TDT�nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-196 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

4. Özel ...���� Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. .... hakkında TDT�nün 8-9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-199 sayılı dosyanın toplantıda bulunan Dr. Turgut Adatepe, Dr. Aysel Altan, Dr. Süha Göksel ve Dr. Rıfat Yücel�in oylarıyla Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

5. Dr..... hakkında, yetki belgesi olmadığı halde muayenehanesinde akupunktur uygulaması yapmak ve bu yoldaki tanıtımla Tabela Yönetmeliği�ni ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-230 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

6. Dr. .... ve Dr. .... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-227 sayılı dosyada soruşturmacı olarak atanan Dr......�in Dr. ..... ile akrabalık ilişkisi olduğundan soruşturmacılıktan çekilme isteği üzerine dosyada, soruşturmacı olarak Dr. .... görevlendirilmesine,

7. ...... Sorumlu Hekimi Dr. .... hakkında TDT�nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-208 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

8. Dr. .... hakkında tıbbi hata ve muayenehanesinde başka hekim çalıştırmak, Dr. .... hakkında da tıbbi hata ve Tabip Odası�na üye olmadığı halde serbest hekimlik yaptığı iddiasıyla oluşturulan HUB-201 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

9. Dr. .... ve Dr. .... hakkında TDT�nün 8-9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-172 sayılı dosyada iddialar subuta ermediğinden dosyanın kapatılmasına,

10. Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ..... hakkında oluşturulan (TDT�nün 8-9-31. maddelerini ihlal) HUB-R-205 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

11. Özel ���....Hastanesi Başhekimi Dr. .... hakkında TDT�nün 8-9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-173 sayılı dosyada, iddialar subuta ermediğinden dosyanın kapatılmasına,

12. Dr. ..., Dr. ...., Dr. ...., Dr. ...., Dr. ....., Dr. ...., Dr.... hakkında usulsüz adli muayene yaptıkları ve usulüne uygun olmayan adli rapor düzenlemek iddiasıyla oluşturulan HUB-152 sayılı dosyada soruşturmacı fezlekesi değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda dosyanın kapatılmasına,

13. Dr..... ve Dr. .... hakkında usulsüz adli muayene ve usulüne uygun olmayan adli rapor düzenlediği iddiasıyla oluşturulan HUB-153 sayılı dosyada incelemede ilgili hekimlerin savunması ve soruşturmacı raporu ışığında, hekimlik uygulama hatası ve kötü niyet saptanmadığından dosyanın kapatılarak ilgili hekimlere uyarı yazısı yazılmasına,

14. Asgari Ücret Bilgisayar Programı için program yapımcısı Niyazi Doğanay�a 100.000.000.(Yüzmilyon) TL ödenmesine karar verildi.

 

25.07.2001 YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Arif Yönem, Dr. Emine Dilek, Dr. Özlem Sağlam, Dr. Firuz Erdoğan, Dr. İncilay Karabulut, Dr. Ayşe Serçin Külsoy, Dr. Sema Uçak, Dr. Atılay Büker, Dr. Fulden Sağlam, Dr. Songül Yalçınkaya, Dr. Canan Öneş, Dr. Tunç Öneş, Dr. Tülin Karabeyoğlu, Dr. Zuhal Koçyiğit Demir, Dr. Mehmet Türker�in üyeliklerinin kabulüne,

2. Dr. Celal Mescioğlu�na Carrafour Sa İstinye için, Dr. Müberra Tömek�e APS Mağazacılık, Dr. Zafel Bulca�ya Ana Grup Dış Ticaret, Dr. Hale Ömer Kaşıkçı�ya Unik Elektrik, Dr. Piraye Üstün Canik�e Türk.Net, Dr. Hülya Zengin Tiryaki�ye Helios Tekstil, Dr. Sedat Baran�a Tepe Savunma Güvenlik, Dr. Ahmet Pekmezci�ye Ezel Nakliyat için yetki belgesi verilmesine,

3. Dr. Turhan Pekiner�e Özyelkenciler, Dr. Ertan Demirtaş�a Kampüs Eğitim Kurumları, Dr. İrfan Balcı�ya Çeliktrans İnşaat, Dr. Tülin Tuncer�e Buur Tekstil, Dr. Hasan Erdoğan Aydoğan�a İstoç Ticaret Merkezi, Dr. Abdullah Hakan Ersin�e Güzey Temizlik, Dr. Nilgün Bahçeci�ye Punut Tekstil için yetki belgesi verilmesine,

4. Dr. Selçuk Çubukçu, Dr. Nefise Sena Akalın, Dr. İsmail Çerezci, DR. Hatice Emel Tavukçu, Dr. Mustafa Hasbahçeci, Dr. İbrahim Orkut Ayaz, Dr. Dilara Erverdi, Dr. Keramettin Sor, Dr. Hatice Kutbay Özçelik, Dr. Nilgün Bilgen�in üyeliklerinin kabulüne,

5. Dr. Mehmet Can, Dr. Gülsen Koç, Dr. Kalender Durdu, Dr. Galip Şen, Dr. Ertuğrul Kiper, Dr. Ergün Ökçün, Dr. Vedat Çalışkan, Dr. Gürbüz Barlas�ın Bağ-Kur formlarının onaylanmasına,

6. Türk Radyoloji Derneği�nin başvurusu üzerine Radyologların e-mail adreslerinin ilgili kuruma bedelsiz verilmesine,

7. Dr. Gökhan Demirbağ�ın yedek subaylık yaptığı dönem olan 21.05.2000-21.09.2001 tarihleri arasında üyelik kaydının dondurulmasına,

8. 2001 yılı aidatlarının son ödeme tarihinin 31 Ekim 2001 günü mesai bitimine kadar uzatılmasına,

9. Aidat borçlarını zamanında ödemeyen üyelerin borçlarına aylık yasal gecikme faizi uygulanmasına,

10. Kredi Kartı sürekli ödeme talimatlarının muhafazası için alınan çelik kasanın bedelinin ödenerek anahtarlarının Dr. Cevat Bayrak ve Tufan Sertlek�e zimmet belgesi ile teslimine,

11. Hekim Forumu Dergisinin 142. sayısının üyelere gönderilmesi için �Sky Net� özel Dağıtım Firması ile sözleşme imzalanmasına,

12. Asgari ücret programı CD�sinin çoğaltılarak �Asgari Ücret Kitapçığı�na ekli olarak 10 (on) milyon TL�ye satılmasına,

13. İTO Web sitesinin hosting ihtiyacı için hız ve diğer hizmet kalitesi bakımından en iyi firmalardan biriyle yapılacak anlaşmaya temel teşkil etmek üzere Dr. Serhad Kangöz tarafından bir araştırma yapılmasına ve sonucunun tarafımızdan değerlendirilmesine karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!