Ağustos Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 7275

01.08.2001 YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Ferit Kerem Küçükler, Dr. Sabahattin Gül, Dr. Ahmet Faruk Yağcı, Dr. Cevriye Nihal Çakır, Dr. Ata Can, Dr. Meral Ustaoğlu, Dr. Cem Ustaoğlu, Dr. Ülkü Cenk Turba, Dr. Engin Evci, Dr. Abdurrahman Tevfik Şatır, Dr. Ali Tarık Yılmaz, Dr. Yaşar Bayrı, Dr. Erkan Tezel, Dr. B.Baki Köseoğlu, Dr. Nedim Civan, Dr. Eser Arsan, Dr. Ülkü Aka Aktürk, Dr. Hatme Hakan Selçuk, Dr. Berna Ayanoğlu Taş, Dr. Turhan Karalar, Dr. Murat Kandemir, Dr. Aslı Acar�ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Mustafa Okudana�a Kar Yatırım ve Hizmet A.Ş. (OSB), Dr. Hayrettin Çolak�a Ümit Bisiklet San. Tic. Ltd. şTi., Dr. Mehmet Çetin�e Batik Örme San.Tic.A.Ş., Dr. Ahmet Hamdi Güzelöz�e Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Dr. Cüneyt Fidan�a Aktaş Akıncı Tekstil A.Ş., Dr. Emin Aktaş�a Transpac İstanbul Sentetik A.Ş., Dr. Kemal Taş�a Taşeli İnşaat ve San.Tic.Ltd. Şti., Dr. Meltem Işık�a Paşa Tekstil İmalat İhracat, Dr. Cihan Ersan�a Akasya Tekstil ve San.Tic. Ltd.Şti. Dr. Sibel Akyüz�e Bayer Türk Kimya San.Tic.A.Ş. için işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine,

3. Özel .......Hastanesi Başhekimi Dr...., Özel ........Hastanesi Başkemi Dr. ...., Özel ....... Hastanesi Başhekimi Dr. ...., Özel .....Hastanesi Başhekimi Dr. ........ hakkında TDT�nin 8.9.ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafındanaa yürütülmesine,

4. Özel .....Hastanesi Başhekimi Dr. ........ Dr. ...., Özel ..... Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. ...., Özel ..... Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. ....., Özel .....Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. ....hakkında TDT�nin 8.9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmaları yönetim kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu�nun yürütmesine,

5. Dr. ....hakkında uzmanlık alanı dışında tedavi uygulamak iddiasıyla oluşturulan HUB-229 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

6. Dr. .....hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan dosyanın 30.5.2001 tarihli yönetim kurulu toplantısında �işleme gerek yok� kararının ardından .......�ın itirazı sonucunda Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

7. Dr..... hakkında (Özel .......Polikliniği Sorumlu Hekimi) mesul müdürü olduğu poliklinikte hekim olmayan personelle birlikte ülkemiz tıbbında kabul görmeyen yöntemlerle bir takım hastalıkları bilimsel olarak saptadığını öne sürmek ve tedavi uygulamak, bu doğrultuda dağıttığı broşürlerle reklam yapmak iddiasıyla oluşturulan HUB-219 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

8. Dr. ..... hakkında hastasına yeterli bilgi vermediği iddiasıyla oluşturulan HUB-G-57 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. .....�ın görevlendirilmesine

9. Özel ......Hastanesi Başhekimi Dr. ....... hakkında hasta sırlarını açıkladığı iddiasıyla oluşturulan HUB-226 sayılı dosyanın onur kurulu�na sevk edilmesine,

10. Dr. ...., Dr. ......., Dr. ....., Dr. .....ve Dr. ...... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-56 sayılı dosyada bilirkişi görüşü ışığında iddialar subuta ermediğinden dosyanın kapatılmasına

11. Dr. ........ hakkında TDT�nin 8.9.ve 31. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-169 sayılı dosyanın onur kurulu�na sevk edilmesine

12. Dr. .......... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-G-59 sayılı dosyada tıbbi hata olmadığı kanaatine varılarak dosyanın kapatılmasına,

13. Özel ........... Hastanesi Başhekimi Dr. ........... hakkında İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliğini ihlal ettiği gerekçesiyle kovuşturulan dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. .......�ın görevlendirilmesine,

14. Odamız binasının bütününün gerekli önlemler alınarak ilaçlandırılmasına,

15. Dr. Mustafa Mahmudoğlu ve Dr. Mevlan Üzül�ün İstanbul dışındaki ilk işyeri hekimliği kursuna katılkmak için ilettikleri dilekçeler değerlendirildi. Konu hakkında adı geçen hekimlerin taleplerinin karşılanması için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine başvuruda bulunulmasına,

16. SSK Karadeniz Ereğlisi Hastanesinde çalışan Dr. B. Hayrettin Tabak�ın üyelikten istifa talebinin kabulüne,
karar verildi

 

08.08.2001 YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Ayşe Kaytan, Dr. Reşat Murat Özmen, Dr. Mustafa Zungur, Dr. Seçil Öztürk, Dr. Oktay Şafak Çakmakçı, Dr. Mustafa Ergin Çakmakçı, Dr. Mehdi Çelikyay, Dr. Mehmet Yılmaz Salman, Dr. Güniz Yaşöz, Dr. Can Alper Çağıcı, Dr. Fatma Funda Yağsağan, Dr. İbrahim Fırat Helvacıoğlu, Dr. Yavuz atar, Dr. Ümit Metin Özcan, Dr. Türker Egesel, Dr. Özkan Sekin, Dr. Hasan Erdoğan, Dr. Serkan Kaya, Dr. Alaettin Çakmaz, Dr. Neslihan Binay, Dr. Zerrin Sezen ve Dr. İlhan Dalyancı�nın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Ayşe Şen�e Meda Örme San. Tic. Dr. Ahmet Zafer Sunar�a Mertteks Tekstil San. A.Ş., Dr. Yılmaz Şahin�e ACS Sabun ve Kimya Sanayi, Dr. Yemliha Gençoğlu�na Varan İnşaat, Dr. Devrim Yıldırım Atay�a Bira Giyim San. Dr. Ali Çakmak�a Şimşek Brode/Elif Brode (OSB), Dr. Selçuk Çubukçu�ya BİM Birleşik Mağazalmar, Dr. Deniz Pakel�e Güriş ACK Adi Ortaklığı, Dr. Hayrettin Çolak�a Türkoğlu Kağıt Karton San. İçin İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Oda dergilerinin basımı konusunda Graf ile yapılan sözleşme ile ilgili olarak, derginin baskı adedinin artışından kaynaklanan farkın adı geçen firmaya ödenmesine; yeni duruma uygun ek sözleşme imzalanmasına,

4. Kendisine hiçbir şekilde ulaşılamayan ve kayıtlarımıza göre aktif görülmeyen ve yapılan tüm çalışmalara rağmen haklarında bilgi edinilemeyen üyelerin listesinin usulüne uygun ilan edilerek yasal süre sonunda üyelik kayıtlarının düşürülmesine,

 

16.08.2001 YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Altan Aksoy, Dr. Osman Karaoğlan, Dr. Altemur Sarper, Dr. Hasan Kayım, Dr. Enis Selçuk, Dr. Asım Savlu, Dr. Mehmet Taştemir, Dr. Şükrü Erdal Yücel, Dr. Hacı Aydın, Dr. Enis Erdem, Dr. Hürol Ferhat İnnice, Dr. Tayjen Tutar, Dr. İ. Alpay Özkaya, Dr. Murat Çikot, Dr. Lale Zeliha Öktem, Dr. Gazi Aydın, Dr. Meltem Turan, Dr. Mete Ahmet Yalçın�ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Halis Narin�e Ale Boya Sanayi, Dr. Muhsin Ayhan�a Colgate-Elit-Horoz Lojistik (OSB), Dr. Ayşegül Öncel�e Sasa Dupont Sabancı Polyester, Dr. Mustafa Yenigün�e Yaşar Birleşik Pazarlama, Dr. Meltem Işık�a Gap Pazar. Merkez-GAP Pazar. Depo (OSB), Göksu Remzi Giray�a Arkas Denizcilik için İşyeri Hekimliği Yetke Belgesi verilmesine,

3. Oda�nın kalorifer tesisatının gözden geçirilerek gerekli onarım ve tadilatın yaptılıması için Dr. Cevat Bayrak�a yetki verilmesine,

4. Dr. .... hakkında TDT�nün 8,9, 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-223 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

5. Dr. .... hakkında 1219 sayılı yasanın 5. maddesine aykırı hareket ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-222 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine aynı dosyada yazılı ifadesine başvurulan Dr.....�a yönelttiği asılsız iddialar karşısında uyarı yazısı yazılmasına,

6. Dr. ..... hakkında TDT�nün 8. maddesine aykırı hareket ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-209 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

7. Dr......hakkında 1219 sayılı yasanın 5. maddesine ve 6023 sayılı yasanın 7. maddesine aykırı hareket ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-232 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

8. Dr........ hakkında hakkında yabancı uyruklu-uzmanlık belgesinin denkliği onaylanmamış .......�nu izinsiz çalıştırmak nedeniyle oluşturulan HUB-228 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

9. Dr.....hakkında Tabip Odası�na üye olmadan serbest hekimlik yaptığı için soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr.....�ın görevlendirilmesine,

10. Oda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir adet digital fotoğraf makinesi satın alınmasına,

11. Özel .... Hastanesi eski başhekimi Dr. .... hakkında, bir tıbbi hata iddiasındaki idari sorumluluğu nedeniyle oluşturulan İŞ-779 sayılı dosyanın iddialar subuta ermediğinden kapatılmasına,

12. Dr. ..... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-181 sayılı dosyanın bilirkişi görüşü ışığında kapatılmasına,

13. Oda�mızda mevcut bulunan tüm kitapların tasnif edilerek çağdaş anlamda bir kütüphane kurulmasına bu amaçla Serpil Işıldak�ın toplam 4.000.000.000.TL karşılığında görevlendirilmesine,
karar verildi.

 

22.08.2001 YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Tülay Kaçar, Dr. Semra Sevim Demir, Dr. Levent Turgut, Dr. Onur Demircioğlu, Dr. Abdurrahman Naci Aydın, Dr. İsmail Küçüker, Dr. Yılmaz Ersen, Dr. Müberra Yılmaz Esen ve Dr. Erdinç Serin�in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Meral Özenç�e Pamir Gıda San., Dr. İsmail Şenoğlu�na Bodanya Tekstil, Dr. Kadir Sütçü�ye İş Merkezleri Yönetim, Dr. Gülsibel Yaşar�a Elik Bebe Genç Mobilya, Dr. Tahsin Taşsöken�e Elif Bebe Genç Mobilya, Dr. Yusuf Demirci�ye Sakon Emprime San. Dr. Kenan Tiftikçi�ye Ateşoğulları Süt San., Dr. Alev Direk�e Aydın Örme San. Dr. Sinan Sönmez�e Armada Bilgisayar, Dr. Şahiner Sezgin�e Lider Bağırsak Tic ., Dr. Şahin Yılmaz�a Treyler İmalat Nakliyat, Dr. Suna Saatkaya�ya Bimpaş ve Pınar Su (OSB), Dr. Gülcihar Dal�a İmteks, Unitem, Entari, İntrade (OSB) için İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Odamız Muhasebe odasında bulunan tahsilat makbuzlarından Seri=A 4655 ve 4666 arasındaki toplam 12 adet(oniki) çift nüsha makbuzun kaybolduğu öğrenildi. Kaybolan makbuzların SeriA 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666 nolu makbuzlar olduğu tespit edildi. 14.08.2001 tarihinde yönetici sekreter, muhasebe görevlisi Tufan Sertlek ve Tahsilat görevlisi Gülseren Nak tarafından imzayla tutanak altına alınan durum ilgili görevlilerin Yönetim Kurulu toplantısına katılarak bilgi vermeleriyle değerlendirildi. Tufan Sertlek ve Gülseren Nak�ın verdiği bilgi ve kayıp makbuzların muhasebe bürosunun taşınması sırasında kaybolmuş olabileceği ve bütün aramalara karşın bulunamadığı öğrenilmiştir. Kaybolan makbuzların hükümsüz olduğu karar altına alınmıştır.

4. İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimliği Yetki Kriterlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;
İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimliği Yetki Kriterleri 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası esas alınarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre,
1. Hiçbir hekim İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu�nun onayı olmadan işyeri hekimliği üstlenemez.
2. İşyeri hekimliği yetkilendirilmesi İstanbul Tabip Odası tarafından hazırlanan aday listeleri esas alınır. Bu listelerin güncellenmesi için bundan önceki listeler geçersiz kabul edilerek yeni durum Oda�nın iletişim kanallarıyla hekimlere duyurularak yeni liste oluşturulur.
3. Yetki ve onay verilmesi işleminde hekimin, işyeri hekimliğine ayıracağı zamanla, mesleki gelir getirici etkinlikleri değerlendirilir. Bu çerçevede;
a) Hiçbir mesleki gelir getirici etkinliği olmayan, kamu kuruluşlarına başvurduğu halde ataması yapılmayan ve mezuniyet tarihinden itibaren en az bir yıldır çalışmayan hekimler 0 (sıfır) puan kabul edilirler.
b) Kamu kurumlarında çalışanlar, özel hekimlik uygulaması içinde bulunanlar (muayene, özel hastane, poliklinik vb.), sözleşmeli hekimlik yapanlar (turizm, spor, okul, banka vb), sağlık şirketi ortaklığı olanlar (hastane, poliklinik, laboratuvar), emekli hekimler 1(bir) puan kabul edilirler.
Bu özelliği bulunan hekimlere en fazla 1(bir) işyeri ve en fazla 240 işçiye kadar yetki verilir.
c) İki mesleki gelir getirici etkinliği bulunan (kamu hekimliği+muayenehane hekimliği, özel hastane+muayenehane vb) hekimlere işyeri hekimliği yetki ve onayı verilmez.
d) Sadece işyeri hekimliği yapanlar için en fazla 780 işçiye kadar yetki verilir, kapsam dışı kalan işçi sayısına karşılık gelen işyeri hekimi ataması için, işverene ikinci bir işyeri hekimi önerilir.

4. Bu kararlar içinde tanımlanmayan her türlü durum 6023 sayılı TTB Yasası esas alınarak İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

5. İstanbul Tabip Odası�ndan işyeri hekimliği yetkisi aldıktan sonra mesleki etkinlik durumunda değişiklik olan hekimler yeniden değerlendirmeye tabi olurlar.

6. İstanbul Tabip Odası bölgesinde işyeri hekimliği yapan hekimlerir her yıl Şubat ayı sonuna kadar güncek ücret bordrosunun bir örneğini ve son dört aylık SSK çizelgesini İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı�na bildirmeleri zorunludur.

7. İşyeri hekimliği yetkilendirme işlemleri İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

8. Bu kriterlerin yürürlüğe girmesiyle; bundan önce yürürlükte olan ve işyeri hekimi atanmasına esas teşkil eden düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

29.08.2001 YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Yeni Üyeler: Dr. Erol Arık, Dr. Arzum Türkoğlu, Dr. Avadis Çepkinli, Dr. Seval Dicleli, Dr. Dolunay Coşkun, Dr. Aytekin Coşkun, Dr. Hüseyin Eker, Dr. Nilgün Arslan, Dr. Enver Vardar, Dr. Asuman Erengül Öz, Dr. Ahmet Semih Özkan ve Dr. Leyla Görüşlü'nün üyeliğe başvurularının kabulüne,

2. Dr. Bülent Çakır'a Senkron TV, Dr. Nilgün Hanedar'a MNS Mesa-Nurol Süzer, Dr. Suad Yedikardeşoğlu'nu Çukurova İthalat, Dr. Aygün Güvener'e Vestel Elektronik A.Ş. için İşyeri Hekimliği Yetki Belgesi verilmesine,

3. UDKK Genel Kurulunda Odamızı Dr. Kürşat Yıldız ve Dr. Ali Özyurt'un asil üyeler olarak, Dr. Engin Bürümcek ve Dr. Güliz Özgen'in yedek üye olarak temsil etmelerine,
4. Mecidiyeköy Kültür Merkezi ile yapılmış olan büro sözleşmesinin feshine,

5. ...Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. .... hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile soruşturma açılmasına,

6. .... Sorumlu Hekimi Dr. .... hakkında TDT'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile soruşturma açılmasına,

7. Dr. ...., Dr. ...., Dr. ... hakkında gerçek dışı reçete düzenlemek iddiasını araştırmak üzere Dr. ....'ın soruşturmacı olarak atanmasına,

8. HUB-R-221 sayılı dosyada ilgili hekim Dr. ....ün bilgi yazısı incelendi. Hekimlik uygulama ihlali olmadığı kanaati ile dosyanın kapatılmasına,

9. HUB-R-217 sayılı dosyada ilgili hekim Dr. ....'nın yazısı incelendi. Tanıtım ihlali olmadığı kanaati ile dosyanın kapatılmasına

10. HUB-233 sayılı dosyada Dr. .... hakkında oluşturulan soruşturma dosyasının Onur Kuruluna sevk edilmesine.

11. HUB-244 sayılı dosyada, Dr. .... hakkında, bildirimsiz özel çalışmak, aidat ödememek, reklam yapmak, ilan kurallarına uymamak, uzmanlık dışı girişim ve faaliyette bulunmak, birden fazla muayenehane çalıştırmak, bilimdışı aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulaması yapmak gerekçeleriyle soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. .....'ın görevlendirilmesine,

12. HUB-G-83 no'lu Dr. .... hakkında oluşturulan dosyada hekimin, herhangi bir hekimlik uygulaması hatası olmadığı kanaatine varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13. HUB-R-218 sayılı dosyada Hayrünnisa Hastanesi Başhekimi Dr. ..... hakkında TDT'nün 8 ve 9. maddelerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına,

14. HUB-R-219 sayılı dosyada .... Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. ....'nin Onur Kurulu'na sevkine.
karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!