2022 Yılı TTB HUV Katsayı Listesi ve TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Revize Edildi


  • Ocak 10, 2022
  • 10480

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında belirlediği 2022 yılı TTB-HUV özel hekimlik katsayı oranını ve 2022 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri’ni yıllık enflasyondaki yükseliş üzerine yenileme kararı aldı.

Karara göre; 7 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022 yılı TTB-HUV özel hekimlik katsayı artış oranı 2021 yılı Tüketici Fiyat Endeksi’nden aşağıda olmayacak şekilde %36,08 olarak revize edildi. 2022 yılı Asgari İşyeri Hekimliği Sözleşme Ücretleri’nin de %40 artışına karar verildi.

Buna göre 2022 yılı İstanbul TTB HUV katsayısı 14.56, Yalova ili TTB HUV katsayısı 13.96 olarak revize edildi.

TTB-HUV 2022 Yılı katsayı listesi için tıklayın.

2022 Yılı Asgari Ücret Listesi için tıklayın.


TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ


Bu HABERİ Paylaş!