YAYIN KURULU’NDAN


  • Hekim Sözü Ocak-Şubat 2022
  • 286

Yeni bir sayıyla birlikteyiz ancak gündemimiz pek değişmiş değil; küresel salgın, ekonomik çöküş ve şiddet ana başlıklar olarak hâlâ gündemimizde… 20 Aralık’ta yaşanan dolar zirvesi ile ekonomimizin çöküşü belgelendi. Derinleşen ekonomik kriz, yitirilen özlük hakları, sağlıkta şiddet derken sorunlarımız çoğaldı. Yurtdışına göç eden hekim sayısı her geçen gün artıyor. Bunların yanı sıra salgına bağlı hasta ve ölüm sayıları ciddi seviyelerdeyken, yönetenlerin salgını “olağanlaştırma” çabaları da ayrı bir kaygı konusu. Bu zorlu süreçten ancak dayanışma ve birlikte mücadele ile çıkabileceğimizin bilincindeyiz. Bu farkındalıkla Beyaz Nöbet ve G(ö)rev eylemlerimizi gerçekleştirdik. Tüm Türkiye’de ve İstanbul’da geniş katılımla gerçekleştirilen eylemlerimizi odamızdan sayfalarımızda bulabilirsiniz.
Ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi’nin feshiyle birlikte artan kadına yönelik şiddetin kurbanı bu kez sağlık çalışanı bir arkadaşımızdı. Çalıştığı Aile Sağlığı Merkezi önünde yapılan anma sonrası basın açıklamasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin önemi bir kez daha vurgulandı.
Her zaman iyi hekimlik uygulamalarını ve etik değerleri savunmayı, yaşatmayı mesleğimizin en önemli unsuru olarak görmekteyiz. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığı bu günlerde etik değerlerimize de saldırılmakta ve hekimliğin saygın kimliğinin yok edilmesine çalışılmaktadır. Bu nedenle 19. sayımızın dosya konusunu Etik olarak belirledik. Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ile yaptığımız röportajda mesleki etik, gündelik yaşamda etik değerlerin yeri, etik ve hukuk ilişkisi yanı sıra özgürlük ve insan haklarına dair görüşlerini bulacaksınız. “Tıp Etiği Neden Gereklidir” başlığını Tıp Etikçisi Gülsüm Önal’ın bakış açısıyla inceledik. Ayrıca dosyamızda Tabip Odası Onur Kurulu’nun işleyişini, Onur Kurulu dosyalarına nasıl yaklaşıldığını ve TTB Etik Kurulu’nun görevlerini anlatan yazıları da bulabilirsiniz. Onur Kurulu uygulamalarına yabancı olan meslektaşlarımız için dosyanın yararlı ve aydınlatıcı olacağını düşünüyoruz.
Etik sayfamızda TTB Etik Kurulu’nun “Zorunlu aşı uygulaması” hakkındaki görüşü var. Sağlık hizmeti sunumunda “aracılık yasağı” konusundaki Hukuk Bürosu görüşüne ve meslektaşlarımız arasında çok sıkça konuşulan sendikalaşma konusunda hazırlanan bilgilendirme metnine de dergimizde yer verdik. Kadın sayfamızda Türkiye ve Dünya çocuklarının sağlığı için bir ömür tüketmiş değerli hocamız Olcay Neyzi’yi, yine çok değerli hocamız Ayşen Bulut’un anılarından okuyacaksınız.
Kitap köşemizde Dünya Tabipler Birliği Tıp Etiği Elkitabı’nı Osman Öztürk bizim için okuyup, tanıttı. Film köşemizde kapitalizme ve küresel felaketlere yönelik kara mizah öğeleri taşıyan ‘Yukarı bakma!’ filmini tanıtmaya çalıştık.
Rivayet odur ki Hipokrat, Pers Kralının altınlarını geri çevirmiş, hekimlik değerlerini korumuştur. Bizler de her türlü maddi, manevi yıpratma ve yıldırmaya karşı iyi hekimliği, etik değerleri savunmaya devam ediyoruz. Kimseden altın beklemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Özlük haklarımız için, hekimlik değerlerimiz için mücadeleye devam edeceğiz.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!