Hekimliğe Dair Değerlerimizi Ve İlkelerimizi Korumak İçin Beyaz Nöbet’teyiz!


  • Hekim Sözü Ocak-Şubat 2022
  • 319

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odaları “Emek Bizim Söz Bizim” eylem sürecinde, sağlık sisteminde ve çalışma yaşamındaki sorunları görünür kılmaya, taleplerini yükseltmeye devam ettiler. Ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen tasarının hâlâ meclis gündemine alınmaması nedeniyle etkili bir eylem takvimi açıklandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odaları “Emek Bizim Söz Bizim” eylem sürecinde, sağlık sisteminde ve çalışma yaşamındaki sorunları görünür kılmaya, taleplerini yükseltmeye devam ettiler. Hekimlerin bir kısmı ile sınırlı, onlar arasında da eşitsizliğe yol açan ücret düzenlemesi ile ilgili yasa tasarısının meclise gelmesi için bir dizi çalışma yürütülmüştü. Ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen tasarının hâlâ meclis gündemine alınmaması nedeniyle etkili bir eylem takvimi açıklandı.
Bu kapsamda 26 Ocak 2022 Çarşamba günü Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nde BEYAZ NÖBET başlatıldı. 4 Şubat 2022 tarihine kadar, meclisin açık olduğu günlerde (26-27-28-31 Ocak, 1-2-3 Şubat) sürdürülen “Beyaz Nöbet” birçok sağlık meslek örgütünün ve demokratik kitle örgütünün desteğiyle eşzamanlı olarak tüm illerde düzenlenen basın açıklaması ve “nöbet” eylemleriyle başladı.
İstanbul’da ilk nöbet 26 Ocak 2022, Çarşamba günü saat 17.00’de Taksim (İlkyardım) Eğitim Araştırma Hastanesi’nde; İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, Genel Sağlık İş, Dev Sağlık İş ve Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası imzasıyla gerçekleştirildi.
Çeşitli sağlık kurumlarında çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının katıldığı ‘nöbet’ etkinliğinde açılış konuşmasını İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu yaptı. Osman Küçükosmanoğlu, Türk Tabipleri Birliği’nin yürüttüğü “Emek Bizim Söz Bizim” etkinliğini, gelinen aşamayı anlattı ve önümüzdeki dönemde yürütülecek eylem takvimini açıkladı.
“Tasarı kapsayıcılığı arttırılarak, veteriner hekimler ile diğer tüm sağlık sınıfı çalışanları dâhil edilerek derhal Meclis’e gelene kadar genel merkezlerimizde, sağlık kurumlarında, Ankara’da, TTB’de (Türk Tabipleri Birliği) nöbette olacağız” diyen İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Dr. Pınar Saip’in ortak basın metnini okudu.
Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) devam eden “Beyaz Nöbet”i 5. gününde İstanbul, Hatay ve Muğla tabip odalarından hekimler devraldı. İTO Yönetim Kurulu üyelerinin de eşlik ettiği Beyaz Nöbet, “Söz İşçi Hekimlerinde” oturumu ile devam etti. İşyeri hekimlerinin alandaki sorunlarından bahsedilen oturumda, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nun mücadele tarihinin ve kazanımları da aktarıldı. “Emek Bizim, Söz Bizim” mücadelesindeki talepleri ele alındı. İşyeri hekimleri, hakları için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceklerini belirterek oturumu sonlandırdı.
Beyaz Nöbet’e sağlık emek-meslek örgütlerinin yöneticileri ile sağlık çalışanı milletvekillerinin ziyaretleri oldu. Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği yöneticilerinin ziyaretinde sağlık çalışanlarının hakları için yürüttüğü ortak mücadelenin büyütüleceği vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Gamze Taşçıer ve Erkan Aydın ise hak mücadelesinde tüm hekimler ve sağlık emekçileri ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
“BEYAZ NÖBET” tüm illerde destek ‘NÖBET’leri ve eylemleriyle devam ederken İstanbul’da nöbetin ikinci adresi 2 Şubat 2022, Çarşamba günü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Tabip Odası (İTO), İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, Genel Sağlık İş, Dev Sağlık İş ve Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası üyelerinin katıldığı; SES Anadolu Şube Yönetim Kurulu üyesi Türkan Yavuz’un basın metnini okuduğu nöbet eyleminde sırayla kurum temsilcileri söz aldılar ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla çöken sağlık sisteminde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılara değindiler.
“Beyaz Nöbet” ilan edildiği üzere 4 Şubat günü TBMM önünde yapılan basın açıklaması ile sonlandı. Sabah saatlerinde TTB’de buluşan Tabip odalarının yöneticileri, sağlık emek-meslek örgütleri ve emek-demokrasi güçlerinin temsilcileri ile milletvekilleri TBMM’ye hareket etti.
TBMM önüne gelinmesinin ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı söz aldı. Korur Fincancı, Türkiye’nin dört bir yanından gelerek beyaz önlüklerine sahip çıkan tabip odalarının yöneticilerine ve “Emek Bizim, Söz Bizim” başlıklı eylem sürecine destek veren herkese teşekkür ederek söze başladı. Beyaz Nöbet’te bir haftadır hekimlerle, sağlık emekçileriyle, tıp öğrencileriyle, sanatçılarla, milletvekilleriyle bir araya geldiklerini aktaran Korur Fincancı, “Hekimliğe dair değerlerimizi ve ilkelerimizi korumak için mücadele ediyoruz. Hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Meclis tatilde olabilir ama biz 8 Şubat’ta G(ö)REV’imizin başında olacağız” dedi. Ardından okunan Basın açıklaması “Bizleri duymak görmek istemeyen emeğimize, haklarımıza, sağlık hakkımıza göz dikmiş iktidara cevabımızı 8 Şubat’ta vermek G(ö)REVimizdir. Ve bilmelidirler ki bu emeğimiz ve haklarımız için yapacağımız son, tek günlük G(ö)REV’dir. Başta 14 Mart’a kadar olmak üzere haklarımızı alana kadar “Emek Bizim Söz Bizim” demeye, haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.” sözleriyle tamamlandı.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!