Pandeminin Türkiye’deki merkez üssü İstanbul’da son durum


  • Hekim Sözü Ocak-Şubat 2022
  • 289

“Hekimlerde Omicron Varyantı Sonrasında Covid-19 Geçirme Sıklığı, Seyri ve Aşılama Oranları Anketi”nin sonuçlarını duyurmak amacıyla 24.01.2022 Salı günü Cağaloğlu binasında bir basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Tabip Odası (İTO), ikinci yılını doldururken İstanbul’da pandeminin geldiği durumu tüm yönleriyle değerlendirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi.
Açılış konuşmasını yapan İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu pandeminin başından beri yaptıkları uyarıları yetkililerin kulak arkası etmesine tepki göstererek “İnsanlar hastalığı doğal seyri ile geçirmeye ve ölmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.
Covid-19 pandemisinin en başından beri kontrol edilemediğini söyleyen Dr. Osman Küçükosmanoğlu “Cumhurbaşkanı ‘Hastanelerimiz tıkanmadı. Hastanelerimizde yer var’ diyor. Hastanelerde yer olması, tıkanma olmaması hastalığın kontrol altına alınmamasına neden oluyor. İnsanlar hastalığı doğal seyri ile geçirmeye ve ölmeye devam ediyorlar. Nasıl olsa yaşlı, nasıl olsa kronik hastalığı var diye insanların ölümlerini seyretmek çok acı. Bu salgının aç-kapa yöntemleriyle sonsuza kadar sürdürülemeyeceğini biliyoruz. Aşılamanın daha ciddi ele alınması gerekiyor. Özellikle 5-15 yaş arasındaki çocukların aşılanması mutlaka sağlanmalı. Aşıların etkili ve güvenli olduğu biliniyor. Çocukları hastalıktan değil aşılardan koruma tutumu terk edilmeli. Hastalık kontrolden çıkmış durumda.” dedi.
Açıklamayı İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç okudu. “Hastaneler Doluyor, Sağlık Çalışanları Tükeniyor” diyen İstanbul Tabip Odası açıklamasında, Omicron sürecinde hem sağlık çalışanlarının hem de toplumun korunmasına yönelik önerileri sıralandı.
Açıklamanın ardından İstanbul Tabip Odası Genel Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip 14-24 Ocak tarihleri arasında yaptıkları ‘Hekimlerde Omicron Varyantı Sonrasında COVID-19 Geçirme Sıklığı, Seyri ve Aşılama Oranları Anketi’nin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Yarısı erkek, yarısı kadın 3 bin 895 hekimin cevap verdiği ankete katılanların yüzde 24’ünün özel hastane, yüzde 15’inin eğitim araştırma ve hastanesi, yüzde 13’ünün üniversite hastanelerinde çalışan hekimler olduğu söylendi. Aile hekimliği ve işyeri hekimliğinde çalışanların oranları da yüzde 10 olarak kaydedildi. İlerleyen tarihte anket sonuçlarının ayrıntılı bir rapor olarak kamuoyuna sunulacağı bildirildi.
Hekimlerin tükendiğini söyleyen Dr. Pınar Saip “Hastaneler ve yoğun bakımlar doluyor. Diğer hastanelerde görevli sağlık çalışanları Covid hastanelerine kaydırılıyor. Bu yüzden normal hastalık hizmetleri diğer hastanelerde de verilemez duruma geldi. Bu da ölüm oranını genel olarak artırmaktadır. Ağır hastalık geçirmemek için iktidar kapalı ortamlara ve girişlere aşılı olma zorunluluğu getirmelidir.” diyerek aşı çağrısı yaptı.
Soru cevap kısmında “Sağlık Bakanlığına bir dizi önerilerde bulundunuz. Hangi önerileriniz dikkate alındı veya uygulandı?” sorusuna Dr. Osman Küçükosmanoğlu “Bunlar zaten dikkate alınmayan taleplerimiz. Daha önceki taleplerimizden bir tanesi aşı temin edilmesi yönündeydi. Bir ara aşı temin edilmiyordu ve biz aşılamaya geç başladık. Bugün karşılanmasını istediğimiz tedbirler yerine getirilmediği için açıklamalarımıza devam ediyoruz.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!