Emek Bizim, Söz Bizim, G(ö)REV Bizim


  • Hekim Sözü Ocak-Şubat 2022
  • 310

Hekim ve diş hekimlerinin emeklilik ve maaşlarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme, 1 aralık 2021’de ülke gündemine getirilmiş ancak aynı düzenleme 3 aralık 2021 tarihi itibari ile geri çekilmiştir. Sağlık Bakanı’nı yapılmayan zam hakkında açıklamaya davet ediyoruz.


Türk Tabipleri Birliği (TTB) “Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz! EMEK BİZİM, SÖZ BİZİM!” diyerek başlattığı eylem süreci kapsamında hekimlerin ve diş hekimlerin bir kısmının gelirlerinde düzenleme içeren ama onlar arasında dahi eşitsizlik yaratan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan tasarının geri çekilmesine karşı 6 Aralık’ta ve 15 Aralık’ta GöREV’deydi.
Tasarının Ocak ayında görüşüleceği söylenmesine rağmen hâlâ görüşülmemesine bir kez daha itiraz yükseltildi. 26 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları “Beyaz Nöbet” tutarak tasarının kapsayıcılığının arttırılarak derhal Meclis’e getirilmesini talep etti. 4 Şubat’ta Nöbet eyleminin sonlanmasının ardından Meclis önünde yapılan basın açıklamasıyla taleplerini bir kez daha haykırdılar.
Son olarak 8 Şubat 2022 Salı günü tüm yurtta hekimler ve sağlık emekçileri bir kez daha bir araya gelerek; taleplerini görmezden gelen hükümeti ve yetkilileri uyarmak, seslerini duyurmak amacıyla G(ö)REV eylemine gitti.
İstanbul’daki G(ö)REV çağrısı İstanbul Tabip Odası (İTO), Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) İstanbul Şubesi, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası İstanbul Şubesi, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve Dev Sağlık İş imzasıyla gerçekleştirildi.
Hekimler ve sağlık çalışanları, meslek örgütlerinin ortak çağrısıyla sabahın erken saatlerinde çalıştıkları hastanelerde toplanıp basın açıklamaları gerçekleştirdiler. İstanbul’da Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH, Bakırköy Ruh ve Sinir EAH, (Okmeydanı) Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Sarıyer Hamidiye Etfal EAH, Seyrantepe Şişli Etfal EAH, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Marmara Tıp Pendik EAH, Cerrahpaşa Tıp Fak., Zeynep Kamil EAH, Kartal Şehir Hastanesi, İstanbul (Samatya) EAH, Kanuni Sultan Süleyman EAH ve Silivri Devlet Hastanesi G(ö)REV açıklaması yapılan hastanelerden bazıları oldu.
İstanbul’daki merkezi etkinlik ise aynı gün 12.30’da İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) önünde yapıldı. Saat 12.00’de Temel Bilimler binası önünde toplanan yüzlerce hekim ve sağlık çalışanı “G(ö)REVdeyiz, Uyarıyoruz: Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz!” dedi. Sloganlar eşliğinde ana giriş kapısının önünde devam eden eyleme çağrıcı kurumların yönetici ve üyelerinin yanında, CHP, HDP ve TİP İstanbul milletvekilleri ile KESK Şubeler Platformu ve çeşitli siyasi partiler de destek verdiler. İTO Başkanı Dr. Pınar Saip’in okuduğu ortak basın açıklamasının öncesinde kurum temsilcileri kısa konuşmalar yaptılar.
Basın açıklamasının ardından etkinlik İTO YK üyesi Dr. Osman Öztürk’ün “Bütün Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da birlikteydik. Basın açıklamamız bitti ama mücadelemiz bitmeyecek, haklarımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz” duyurusuyla sona erdi.
Hekimler ve sağlık çalışanları “Umudumuzu tüketmeyeceğiz” diyerek ellerindeki beyaz balonları göğe saldılar.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!