Öldürülen Hemşire Ömür Erez İstanbul’da Anıldı


  • Hekim Sözü Ocak-Şubat 2022
  • 174

İstanbul Kartal 10 no’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan hemşire Ömür Erez,
20 Ocak 2022 Perşembe günü görevi esnasında 20’den fazla suç kaydı bulunan Rahmi Uygun tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

İstanbul Tabip Odası (İTO) ve SES Anadolu Şubesi’nin çağrısıyla Ömür Erez’in yaşamını yitirdiği Kartal 10 No’lu ASM önünde bir anma töreni yapıldı ve basın açıklaması okundu.
Erkek egemen zihniyetin hakim kılınması ve İstanbul Sözleşmesi’nin de feshiyle kadına yönelik şiddetin önlenemez bir hızda arttığının ve kadınların yaşamını kuşatma altına alındığının dile getirildiği eylemde sağlık emekçilerine yönelik şiddetin de her geçen gün arttığına dikkat çekildi.
Hem kadına hem de sağlık emekçilerine yönelik şiddetin, siyasi iktidarın erkek şiddetini ve ayrımcılığı destekleyen politikaları sonucu cezasız bırakılmasının, bugün Ömür Erez’in ölümüne sebep olduğu ifade edildi. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanamamasından iktidarı sorumlu tutan sağlık emek ve meslek örgütleri sağlıkta şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulması çağrısında bulundu.
Yapılan açıklamalarda sağlık emekçilerine yönelik şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çekildi ve “Gerekli önlemlerin alınması için daha ne beklenmektedir? Şiddetle yüz yüze kalan tüm sağlık emekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz” denildi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Küçükosmanoğlu ve Dr. Güray Kılıç’ın katıldığı eylemde; İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu, İstanbul Tabip Odası (İTO) Aile Hekimleri Komisyonu üyeleri ve çok sayıda sağlık alanında örgütlü sendika, dernek ve kadın örgütü temsilcisi vardı.
Açıklamada konuşan TTB Merkez Yürütme Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı şiddetin meşrulaştırıldığını ve her alanda sürdüğünü belirtti. İktidarın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek şiddetin önünü açtığını vurgulayan Fincancı, “Koruma, önleme mekanizmaları ve caydırıcı cezalar yerine şiddet görmezden geliniyor. Bunun son örneğini, elini kolunu sallayarak silahla binanın içine girebilen bir saldırgan gösterdi bize. Eğer sağlık çalışanları sağlıksız olursa toplumun sağlığını korumak olanaksız olur. Şiddete karşı sesimizi yükseltmeli, yan yana durmalıyız. Bütün şiddet mekanizmalarını kıracak birlikteliğe ihtiyacımız var. Gelin birlikte mücadele edelim” dedi; kadın cinayetlerinin ve sağlıkta şiddetin son bulması yönünde çağrıda bulundu.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Anadolu Şubesi ve İstanbul Tabip Odası (İTO) adına ortak açıklamayı, SES Anadolu Şubesi Kadın Sekreteri Hatice Yayla okudu. Açıklamada;
“Üzgünüz, öfkeliyiz!
Yaşanan bunca şiddet vakasına rağmen etkili bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmamış olması, güvenli işyeri talebinin karşılanmaması ve bütün bunlara karşın aldığı tek tutum tweet atmak olan bir Sağlık Bakanı’nın varlığı öfkemizi daha da artırıyor.
Dünden bugüne sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren, itibarsızlaştıran, sağlık talebini kışkırtan yöneticilerden bunu hesabını sormak boynumuzun borcudur. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bir kadını, bir çalışma arkadaşımızı daha kaybetmeye sabrımız yok.“ denildi.
Eylemde sık sık “Kadın Cinayetleri Politiktir!”, “Sağlıkta Şiddet Son Bulsun!” ve “Yaşamak Yaşatmak İstiyoruz” sloganları atıldı.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!