Aile hekimliğinde ceza yönetmeliği geri çekilsin


  • Hekim Sözü Ocak-Şubat 2022
  • 280

İllerde kurulan komisyonların keyfi değerlendirmeleriyle aile hekimlerinin işsiz bırakılma tehdidine karşı 31 Aralık 2021, Cuma günü 12.30’da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Ceza Yönetmeliği”nin geri çekilmesi için yapılan iş bırakmalara, miting ve basın açıklamalarına kayıtsız ve sessiz kalan Sağlık Bakanlığı; İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde kurduğu beş kişilik infaz komisyonlarında ASM sağlık çalışanlarının işlerine son vermeye başlamış, bu yönetmeliğin iptali için TTB tarafından yargıya başvurulmuştu.
İstanbul Tabip Odası (İTO) Aile Hekimleri Komisyonu’nun da içinde yer aldığı İstanbul Aile Hekimleri Platformu illerde kurulan komisyonların keyfi değerlendirmeleriyle aile hekimlerinin işsiz bırakılma tehdidine karşı 31 Aralık 2021, Cuma günü 12.30’da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Basın açıklamasına platformu oluşturan kurumların yönetici ve aile hekimleri katılırken; İstanbul Tabip Odası’nı temsilen, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Pınar Saip, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Güray Kılıç, Dr. Recep Koç, Dr. Osman Öztürk ile İTO Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanları Dr. Bilge Atlas Kaplan ve Dr. Saffet Ercan yer aldı.
“Aile Hekimliğinde Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin” pankartının açıldığı eylemde ortak açıklamayı İSTAHED Yönetim Kurulu üyesi Dr. Sercan Ahmet Uluç okudu.
İstanbul’da dokuz aile hekiminin sözleşmesi yılın son gününe kadar bu infaz komisyonları kararı ile yenilenmedi. Ancak yeni yılın ilk mesai gününde son anda tebligatlar yapılmaktan vazgeçildi. Ertesi gün meslektaşlarımız yeniden çağrılarak, yeni dönem aile hekimliği sözleşmeleri imzalandı; mücadele sonuç verdi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün; İstanbul Tabip Odası ve birinci basamak sağlık örgütlerinin tepki ve mücadelesiyle meslektaşlarımızın sözleşmesini yenilemesi, haksız ve hukuksuz uygulamadan vazgeçilmesi yerinde bir karar olmuştur.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!