Özel Hekimlikte Çalışma Biçimleri Anketi


  • Mart 16, 2022
  • 1528

Değerli Meslektaşımız,

Hekimler özel sağlık sektöründe bordrolu çalışan (4a) ya da şirket-muayenehane sahibi (4b) olarak çalışmaktadır.
Özel sağlık sektörü, genellikle temel ve yasal çalışma biçimi yerine hekimlere şirket ya da muayenehane üzerinden fatura, serbest meslek makbuzu keserek çalışmayı dayatmaktadır. Bu çalışma biçimine bağlı olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de ilgili bakanlıkların denetimleri sonucu hekimlere ve sağlık kurumlarına cezalar düzenlenebilmektedir.

Özel sağlık sektöründe çalışan tüm hekimlerimizin çalışma biçimlerine ilişkin durum değerlendirmesi yapmak ve hekimlerin konu hakkındaki görüşlerini öğrenmek amacıyla bir çalışmanın yürütülmesi planlanmıştır.

Bu amaçla oluşturulan anketimize katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Anketimize https://anket.istabip.org.tr/index.php/598486?lang=tr linkinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

Anket son katılım tarihi : 8 Nisan 2022 Cuma

Bilgi;
4a – Çalışma koşulları ve özlük hakları İş Kanunu kapsamında belirlenmiş çalışan hekim.
4b – Şirket sahibi ya da muayenehane hekimi olarak çalıştığı sağlık kurumuna fatura ya da serbest meslek makbuzu keserek işveren-çalışan hekim.

 


Bu HABERİ Paylaş!