Özel Sektörde Hekim Olmak Kitabı Yayınlandı


  • Mart 30, 2022
  • 1985

Değerli Meslektaşımız,

Hekimlerin özel sağlık sektöründe çalışma biçimine ilişkin bir yasal düzenleme daha TBMM’nin gündeminde. Torba yasaya eklenen bir madde ile özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin serbest meslek erbabı sayılması ve şirket kurarak fatura yada serbest meslek makbuzu keserek çalışabilmesi/ vergilendirilmesi sağlanmış olacak.

Hekimlerin haklarına, mevcut çalışma mevzuatına ve Anayasa’ya aykırı olmasına rağmen 2015 yılında 5510 Sayılı Kanun’a yapılan Ek 10. madde değişikliği ile başlatılmış olan, bordrolu çalışma yerine hizmet alım sözleşmesi ile şirket kurarak çalışma şeklinin vergi düzenlenmesi ayağı da bu şekilde tamamlanmış olmaktadır.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme için hazırlanmış olan broşür/kitabı ekte sunuyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI

Kitap linki için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!