TTB İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Hekim Tutum Belgesi Hk


  • Haziran 28, 2022
  • 478

Türk Tabipleri Birliği (TTB)’ne son dönemde cezaevlerinden gelen şikâyetler ile kişilerin gözaltı muayenelerinde yaşadıkları sorunlara dair başvurularda kelepçeli muayene zorlaması, kolluğun muayene sırasında içeride bulunma ısrarı ve muayenelerin tüm aşamalarının gerçekleştirilmediği, iletilen adli muayene formlarında yakınmaların hemen hiç yer almadığı, ruhsal değerlendirmenin yapılmadığı ve beden muayenesi ile sistem muayenelerinde bulguların yeterli düzeyde tanımlanmadığı belirtilmektedir. Gözaltı muayenelerinde ve sağlık hizmeti almak üzere yapılan başvurular sırasında yaşanan insan hakları ve adli-tıbbi sorunları gündeme getirmek ve hekimlerin mesleki uygulamalarına destek olması amacıyla hazırlanan “Hekim Tutum Belgesi”ni ekte bilgilerinize sunarız.

Uzun yıllardır cezaevlerinde bulunan mahpusların en büyük sorunu adli muayeneler ve hastanelerde aldıkları sağlık hizmeti sırasında maruz kaldıklarını belirttikleri ayrımcılığa varan muamelelerdir. Sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam hakkı, mahpuslar için de en temel haktır. Bu nedenle cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin de sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam haklarının korunması tüm hukuk devletlerinde yasal güvence altındadır ve bu hakkın korunması için gerekli önlemlerin alınması devletlerin sorumluluğundadır. Cezaevine girmiş bir kişi alıkonulma nedeni ne olursa olsun, sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam hakkından mahrum bırakılmamalıdır. TTB ve Tabip Odaları olarak herkesin her koşulda başta sağlık hakkı olmak üzere insan olmaktan kaynaklanan haklarını savunuyor, hak ihlalleri ve kötü muameleye karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.

"İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Hekim Tutumu” belgesinin güncellenmiş hali için TIKLAYIN.

İstanbul Protokolü için TIKLAYIN.

 


Bu HABERİ Paylaş!