Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı 27 Eylül Salı akşamı yapıldı


  • Ekim 05, 2022
  • 705

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı “Son Dönemde Kamuda Yaratılan Teşvikler (Atama, İstihdam vb.) Ekseninde Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Özlük ve Ekonomik Hakları” gündemiyle 27 Eylül 2022 Salı akşamı İstanbul Tabip Odası (Cağaloğlu)’nda yapıldı.

Moderatörlüğünü İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cegerğun Polat, Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeleri Dr. Bilge Ceydilek ve Dr. Tülay Yarkın’ın yaptığı toplantıda, meslektaşlarımızdan gelen soru ve taleplere Hukuk Büromuzdan Av. Oya Öznur da katkı sundu.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı:

1. Özel hastane çalışanı hekimlerin aylık maaş olarak alacakları “taban” ücretini belirleyecek bir çalışma grubu oluşturulması, kamu sektöründeki hekim maaşları ve enflasyon rakamları gibi değişkenler dahil edilerek yapılacak hesaplama için işçi sendikalarından profesyonel destek alınması, gelecek toplantıya kadar rakamın somutlaştırılması kararlaştırıldı.
Çalışma grubu: Dr. Kerim Recai/ Dr. Nurten Polat/ Dr. Sıla Uçar/ Dr. Aykut Özdemir/ Dr. İklil Konyalılar

2. 4B çalışan, hekim adına kurdurulan sağlık şirketleri üzerinden fatura kesen hekimlerin ilk aşamada gelir vergisi oranlarının aşağı çekilmesi ve 4B çalışan hekimlerin çalışma şekli değişikliği sırasında şirket kapatma işlemlerinin kolaylaştırılması için çaba gösterilmesi kararlaştırıldı.

3. SSK ve Bağkur’dan emekli olan hekimler ile emekli sandığından emekli olan hekimlerin emekli maaşları arasındaki farkın giderilmesi için yapılan bireysel ve tabip odaları başvurularında bu adaletsizliğin Anayasa Mahkemesine taşınamadığını belirten oda avukatı Oya Öznur, konunun ancak mecliste görüşülerek anayasa mahkemesine götürülebileceğini söyledi. Katılımcılar seçim öncesi dönemde siyasi partilerle ile görüşülürken bu konuda ısrar edilmesi vurgulandı.

4. Özel hastanede çalışan hekimlerin ekonomik hak kayıplarının ve özlük haklarının kaybı gibi sorunlarını anlatan ve isteklerimizi sıralayan bir basın açıklaması yapılması planlandı.

5. Youtube kanalı ve sosyal medya ve yazılı basında sorunlarımızın ve isteklerimizin daha sık gündeme getirilmesi önerildi.

6. Özel hastaneler ile sözleşme imzalamadan önce hekimlere kısa bir danışmanlık hizmeti sunulabilmesi için özel hekimlik bürosu ve hukuk bürosunun en sık sorunları içerek 10 maddelik bir taslak hazırlaması, hekimlerin yüz yüze bilgilendirmesi için ortak büro faaliyetlerinin planlanması kararlaştırıldı.

7. Bağkur ve SSK üzerinden emekli olan hekimlerin son kura ile kamuya geçip 3.5 yıl çalıştıktan sonra emeklilik kurumunu Emekli Sandığı’na geçirip geçiremeyeceklerine dair Hukuk Bürosu’nun SGK’ya gönderdiği yazının takip edilip hekimlere duyurulması kararlaştırıldı.

8. SGK üzerinden emekli olanların aylık ücretinin belirlenmesinde geçmişte Emekli Sandığı’nda çalışma süreleri nasıl etkiliyor, aylık ücret neye göre belirleniyor net bilgi elde edinilmesi planlandı.

9. Kamuda yeni ücret düzenlemesi ve çok sayıda geri dönüş kadrosunun açılması ile oluşan hareketlilik özel hastanelerde çalışan hekimlerin koşullarında iyileşme için elini güçlendirebilir, ayrıca seçim öncesi dönemde isteklerimizi siyasi partilere iletmek ve kabul ettirebilmek için avantaj olabileceği vurgulandı.

10. “Kamuya geri dönmek isteyen şu an SGK’lı olan bir kişi eğer yaş dışında gün ve prim olarak emekliliği hak etmiş ise istifa edişinde emeklilik tazminatı alabilir, bu durumlar dışında alamaz” şeklinde avukat Oya Öznur tarafından bilgilendirme yapıldı.

11. Özel hastanelerde çalışan hekimlerin örgütlenebilmesinin önünün açılması, sendikal hareket ve toplu sözleşme gibi hakların elde edilmesi için yapılabilecekler konuşuldu.

12. Diğer bazı öneriler; SGK hastaneye değil şirketi olan hekime ödeme yapsın/sözleşmesi görülüp onaylanmadan hekime çalışabilir belgesi verilmesin/tıp fakültesinde işletme dersi olsun/muayenehanelerde SGK üzerinden reçete yazılabilsin SGK anlaşması olsun, şeklinde oldu.

13. Uluslararası gelen hastaların tanı ve tedavi süreçlerinde hekime yapılan hak ediş ödemesi ile ilgili hekim mağduriyetinin giderilmesine yönelik bir şeyler yapılması önerildi.

14. Bir ay sonra komisyon toplantısının yapılması kararlaştırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!