Silivri İlçesi Birinci Basamak Temsilci Seçimi Yapıldı


  • Ekim 05, 2022
  • 300

İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği tarafından, birinci basamak hekimlerinin katıldığı toplantı 4 Ekim 2022 tarihinde Silivri’de gerçekleştirildi.

Tabip Odası temsilcisini belirlemek amacıyla yapılan toplantıda birinci basamak sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, Aile Sağlığı Merkezleri’nin (ASM) bina durumları ile çalışanların ekonomik ve özlük hakları konuları görüşüldü.

Deprem bölgesinde bulunan Silivri’de bazı Aile Sağlığı Merkezleri’nin deprem güvenliği olmayan binalarda hizmet vermek zorunda kaldıkları, artan nüfusa rağmen yeni ASM binalarının yapılmadığı, Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak sağlık hizmetlerinin rahatlıkla sunulabilecek uygun binalar yapması gerekliliği ve mevcut binaların güvenli ve uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.
İlçede bulunan ASM binaları değerlendirilerek, yeni ASM binaları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden destek istenebileceği konuşuldu.

Toplantıda ayrıca Aile Hekimliği ödeme yönetmeliğiyle yapılacak ek ödemelerin ceza şartlarına bağlanması, performansa bağlı kademeli ödeme getirmesinin hem nitelik hem de miktar açısından kabul edilemez olduğu, aile hekimlerinin kayıplarının oldukça fazla olduğu; dolayısıyla koşullara ve performansa bağlı olmadan yoksulluk sınırının en az iki katı ücret talep edilmesi için yürütülen mücadeleye destek olunacağı dile getirildi.

Toplantı sonunda Silivri ilçesi birinci basamak temsilcisi Dr. Ersin Gökpınar oy birliğiyle seçilmiş oldu.


Bu HABERİ Paylaş!