Faaliyeti Durdurulan Hastanedeki Sağlık Çalışanlarının ve Hastaların Mağduriyeti Giderilmelidir


  • Ekim 07, 2022
  • 1116

İstanbul İçerenköy’de özel bir hastanede, yoğun bakım koşullarında takibi yapılan bir hastaya, bakımından sorumlu sağlık çalışanı tarafından yapılan davranış hepimizin vicdanını sarsmıştır.

İstanbul Tabip Odası olarak kabul edilemez bulduğumuz bu davranışın mağduru olan hastanın kişilik ve hasta hakları ihlal edilmiştir. Hastanın maruz kaldığı bu çirkin davranışla ilgili üzgün olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Ne yazık ki adalet mekanizmasının sosyal medya görüntüleriyle işlemeye başlaması son zamanlarda ülkemizde sık rastlanır hale geldi. Sağlık hizmetlerinin zorlu, sabır ve özen gerektiren niteliğine ters olan bu üzücü olay sonrasında ilgili hastane yönetimi tarafından yaklaşık 7 ay önce yasal girişimlerin başlatılmış olduğunu öğrendiğimiz halde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ilgili hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu sosyal medya hesabından öğrendik. Yetkili yasal kurumlardan sağlık çalışanlarının kamuoyu önündeki itibarlarını zedeleyecek, töhmet altında bırakacak süreçlere izin vermeyecek şekilde işlerini yapmalarını bekliyoruz.

İlgili hastanede çalışan hekim meslektaşlarımız ve tüm sağlık çalışanlarının “suçun kişiselliği” ilkesine aykırı biçimde mesleklerini yapmaları bu kararla engellenmiş, hastaları ile güven ilişkisine zarar verilmiştir.

Bu karar sonucu kapatılan yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden hastaların ve hasta yakınlarının yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi ve bir an önce soruşturmanın tamamlanıp kamuoyunun bilgilendirilmesini bekliyor sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

İstanbul Tabip Odası


Bu HABERİ Paylaş!