Hekimlerin Serbest Çalışma Hakkı Ve Mesleki Bağımsızlığı Ellerinden Alınamaz!


  • Kasım 30, 2022
  • 1556

6 Ekim 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat ve girişimsel işlemler yapmalarını birtakım koşullara bağlayarak neredeyse imkânsız hale getiren ve muayenehanelerin kapanmalarına yol açacak olan yönetmelik üç aylık sürenin sonu olan 7 Ocak 2023’te uygulanmaya başlayacak.

İstanbul Tabip Odası, 29 Kasım 2022 Salı günü Cağaloğlu binasında düzenlediği bir basın toplantısıyla, konuya ilişkin yapılan eylem ve etkinlikler ile önümüzdeki eylem programını kamuoyu ve basın mensupları ile paylaştı.

11 Ekim 2022 tarihinde hekimleri yönetmeliğin ortaya çıkardığı sonuçlardan haberdar kılmak ve hukuki mücadele için her türlü desteğin verileceğini bildirmek amacıyla uzmanlık derneklerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiş; 18 Ekim 2022 Salı günü bu düzenlemelerin kabul edilemeyeceğini bildirmek ve Sağlık Bakanlığını uyarmak amacıyla İstanbul Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılmıştı.

Ardından, İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından 206 muayenehane hekiminin bireysel davaları üstlenilerek, yönetmeliğin iptali için Danıştay’a dava açıldı ve uygulama başlamadan, mağduriyetler ortaya çıkmadan yürütmenin iptal edilmesi talep edildi.

Web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuruları yapılan ve 9 Aralık tarihinde sonlanacak, tüm hekimlere dönük başlatılan “Yönetmelik Değişikliği Etki Anketi” devam ederken; 29 Kasım 2022 Salı günü sürecin takipçisi olduklarını duyurmak ve “Muayenehanelere darbe indiren yönetmelik geri alınıncaya kadar demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz” demek için Cağaloğlu binasında bir Basın Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda açılış konuşmasını İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Cegerğun Polat yaparken, İTO Özel Hekimlik Komisyonu adına Dr. Hasan Oğan söz alarak, Yönetmelik ile muayenehane hekimlerinin uğradığı hak kayıplarından bahsetti. 2002 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte gelinen süreci anlatan Dr. Oğan özel sermaye çıkarları çerçevesinde yapılan düzenlemelerle hekimler kadar toplumun ve sağlık kuruluşlarının da mağdur olduklarını dile getirdi.
Basın Açıklamasını İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nergis Erdoğan okudu.
Açıklamanın ardından basın mensuplarının soruları cevaplanırken “İstanbul Tabip odası olarak; tüm hekimleri, mesleği bağımsızlıklarını ve serbest meslek haklarını savunmak üzere muayenehanelere darbe indiren bu düzenlemeler geri çekilinceye kadar meslek örgütleri ile birlikte demokratik mücadelede yer almaya çağırıyoruz. Tek bir hekimin dahi muayenehanesinin kapanmasına izin vermeyeceğimizi bildiriyoruz.” denildi.

Basın açıklaması metni için tıklayınız

"Sağlık Bakanlığı Ne Yapmak İstiyor?" broşürü için tıklayınız

"Muayenehanelere Darbe Vuran 6 Ekim Yönetmelik Değişikliği Etki Anketi" için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!