Sözleşmeli Çalışmaya, Güvencesiz İstihdama Hayır!


  • Aralık 10, 2022
  • 747

İstanbul Tabip Odası (İTO), Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Birlik Dayanışma Sendikası, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) ve DİSK Dev-Sağlık-İş’in çağrısıyla Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanları , bugün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelerek aile sağlığı merkezlerinde sözleşmeli olarak çalışan personellerin kadroya alınması için eylem yaptı.

Eylemde ilk konuşmayı İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Saffet Ercan yaparak, “İstanbul'daki ASM’lerde çalışan bine yakın aile hekimi ve binyüz hemşire ve bir o kadar da diğer sağlık personelinin kamu kadrosu kapsamına alınmasını, güvenceli bir şekilde çalışma ortamının oluşturulmasını ve kamuda sözleşmeli istihdam modelinin tamamen ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Aile Sağlığı Merkezlerinde hekimler ve çalışanlar için güvenceli çalışma ortamı talep ettiklerini belirten Ercan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Biz İstanbul Tabip Odası olarak bu tablodan çok rahatsızız Sayın Bakan. İstanbul’daki Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan yaklaşık 1000’e yakın aile hekimi ve 1100 hemşire ile bir o kadar sayıda diğer sağlık personelinin kamu kadrosu kapsamına alınmasını, güvenceli bir şekilde çalışma ortamının oluşturulmasını ve kamuda sözleşmeli istihdam modelinin tamamen ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.

Yine başka bir statüde; kadrosu kamuda olmak üzere Aile Sağlığı Merkezlerinde sözleşmeyle çalışan meslektaşlarımız ve aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşire arkadaşlarımızın iki yılda bir imzaladıkları sözleşmelerin tarihi bu günlerde dolmakta. Bu arkadaşlarımız 2022-2024 yılları için sözleşme imzalamaya Sağlık Müdürlüğü’ne çağırılmaktadırlar. Tek taraflı bir biçimde sözleşme koşulların oluşturulduğu, sözleşme değil de adeta bir dayatma olan bu uygulamayı da yıllardır eleştiriyoruz, kabul etmiyoruz. Sözleşme imzalanıp imzalanmayacağının, imzalanmıyorsa neden imzalanmadığının bilinemediği, sürecin bütünüyle müdürlüğün tasarrufunda olduğu bu uygulamayı demokratik ve adil bulmuyor, reddediyoruz.

İstanbul Tabip Odası olarak sözleşmesi yenilenmeyecek bir Aile Hekimi olursa onun hemen yanı başında olacağımızın; her türlü yasal ve demokratik hakkını savunacağımızın ve meslektaşlarımızla birlikte böyle bir adaletsizliğin önünde duracağımızın bilinmesini istiyoruz.

Dün olduğu gibi bugün de kötü çalışma koşullarına karşı insanca çalışma ortamı için meslektaşlarımızla, nitelikli sağlık hizmeti ve sağlık hakkı için de toplumla birlikte olacağız, mücadele edeceğiz.”

Ardından sırasıyla Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) adına Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak Sevim, Birlik Dayanışma Sendikası adına Marmara Şube Başkanı Dr. Ahmet Tapduk Mehlepçi, DİSK Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir ve Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası (AHESEN) Yönetim Kurulu Üyesi Nükte Taşlar konuştular.

Kurum temsilcileri “Yürüttüğümüz görev kamu görevidir, amasız fakatsız tüm emekçilerin kadroya geçirilmesini istiyoruz.” dediler ve nitelikli sağlık hizmeti üretebilmesi için Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanlarına; kamu görevlisi statüsünde, toplu sözleşme ve grev hakkı içeren, güvenceli/güvenli çalışma ortamının sağlanması talebini bir kez daha dile getirdiler.


İstanbul Tabip Odası Basın Açıklaması İçin Tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!