Boş Kadroları Öğrenmek Muayenehane Hekimlerinin En Doğal Hakkıdır!


  • Aralık 16, 2022
  • 1657

Değerli Üyemiz,

06 Ekim 2022 tarihli Yönetmelik değişikliğine bağlı olarak muayenehane hekimlerinin özel sağlık kuruluşlarında hasta tanı ve tedavileri sözleşme yapılmadığı takdirde 07 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

Bununla ilgili il sağlık müdürlükleri, sağlık kuruluşlarına ekte bir örneği bulunan yazıları göndermeye başladı.(Ek.1)

Bunun yanı sıra yeni muayenehane açmak isteyen hekimlerden başvurularında “özel sağlık kuruluşu sözleşmesi” de istenmektedir.

Yasal olmayan bu durumların önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği öngörülmektedir.

Üyelerimizin yönetmelik değişikliğine bağlı karşılaşacakları olumsuz durumları Odamıza iletmelerinde yarar bulunmaktadır.

Ayrıca, İstanbul Tabip Odası olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden özel sağlık kuruluşlarındaki uzmanlık dallarına göre kadro sayılarını istemiştik. Ancak bugüne kadar Müdürlük tarafından Odamıza herhangi bir cevap verilmemiştir. Bu nedenle, üyelerimizin kendileri ile ilgili kadro bilgilerini istemelerinin mücadelemiz açısından yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Bununla ilgili Hukuk Büromuzun hazırladığı dilekçe örneği ekte bulunmaktadır. (Ek.2) Söz konusu dilekçenin elden ya da posta yoluyla gönderilmesi mümkündür.

Mücadele sürecinde yer almanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İSTANBUL TABİP ODASI


Ek:
1. Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü Yazısı
2. Dilekçe örneği


Bu HABERİ Paylaş!