Hapishanelerde Sağlık ve Tedavi Hakkına Erişim Sempozyumuna Katılım Gösterdik


  • Aralık 29, 2022
  • 477

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi 25 Aralık 2022, Pazar günü Şişli Nazım Hikmet Kültür Ve Sanat Evi Abidin Dino Salonunda hapishanelerde devam eden ve ağır yaşamsal sonuçlara yol açan sağlık ve tedavi hakkına erişim sorunlarının; alanda faaliyet gösteren sağlıkçılar, hukukçular, siyasetçiler ve bu alanda hak mücadelesi veren kurum temsilcileri tarafından tartışıldığı “Hapishanelerde Sağlık Ve Tedavi Hakkına Erişim” konulu bir sempozyum gerçekleştirdi.

İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri açılış konuşmasında İnsan Hakları Bağlamında Hapishanelerde Genel Durum değerlendirmesi yaptı.

Moderatörlüğünü İstanbul Tabip Odası (İTO) İnsan Hakları Komisyonu üyesi Dr. Çağla İzci’nin yaptığı sempozyumun 1. oturumunda “Mahpusların Sağlık ve Tedavi Hakkına Erişiminde Sağlık Sisteminden Kaynaklı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konusu Dr. Ümit Biçer (Türkiye İnsan Hakları Vakfı), Dr. Cegerğun Polat (İstanbul Tabip Odası), Dt. Fatma İnci (İstanbul Dişhekimleri Odası) ve Psikolog Şiyar Gültekin’in (Sağlık Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şube) sunumuyla tartışıldı.

Sempozyum “Mahpusların Sağlık ve Tedavi Hakkına Erişiminde Yaşanan İdari ve Hukuksal Sorunlar, R Tipi Hapishanelerin Durumu ve Bu Sorunlara Karşı Kullanılan Başvuru Mekanizmaları” başlıklı 2. Oturum ve “Mahpusların Sağlık ve Tedavi Hakkına Erişimi İçin Mücadele, Çalışma Yöntemleri ve Öneriler” başlıklı 3. oturum ile devam etti.

 


Bu HABERİ Paylaş!