7 Ocak 2023 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerini Meslektaşlarımızla Birlikte Yargıya Taşıyoruz!


  • Ocak 19, 2023
  • 2680

 

İstanbul Tabip Odası Üyesi Muayenehane Hekimlerinin Dikkatine!

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 7 Ocak 2023 tarihinde yeni değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler de -tıpkı 6 Ekim 2022 tarihinde yapılan değişikliklerde olduğu gibi- muayenehane hekimlerinin, hastalarının teşhis ve tedavi işlemlerini özel sağlık kuruluşlarında yapabilmelerinin önüne haksız kısıtlamalar getirmektedir. Hekimlerin serbest çalışma hakkına müdahale niteliğinde olan bu değişikliklerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için tarafımızdan yeni davalar açılacaktır.

Muayenehane hekimlerinin mağduriyetlerinin görünür olması için, 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişiklikleriyle ilgili olarak 206 başvurucu hekim adına dava açmıştık. 7 Ocak 2023 tarihli değişikliklerle ilgili olarak da Danıştay önüne çok sayıda hekimin başvurusunun ulaşmasının önemli olduğu düşüncesindeyiz. Bu amaçla Hukuk Büromuz tarafından, 7 Ocak 2023 tarihli değişikliklerle ilgili başvuran muayenehane hekimleri adına dava açılacaktır;

1- Dava, yönetmeliklerin ilgili hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle hekimler adına açılacağından, bireysel dava niteliğinde olacaktır.

2- Dava, yalnızca İstanbul Tabip Odası üyesi hekimler adına açılacaktır.

3- Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı yargı masraflarındaki artış dikkate alınarak davacı hekimlerden kısmi katkı alınmasına karar verildiğinden, dava açmak isteyen hekimlerden bir kereye mahsus olarak 250-TL tutarında katkı istenecektir. (Bu katkının, İstanbul Tabip Odası’nın Yapı ve Kredi Bankası Fındıkzade Şubesi IBAN TR24 0006 7010 0000 0064 3845 80 numaralı hesabına “7 Ocak dava masrafı katkı payı- Hekim Adı Soyadı” açıklaması ile ödenmesi gerekmektedir.)

4- 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişiklikleri ile ilgili açtığımız dava için Hukuk Büromuza vekaletname veren hekimlerin yeniden vekaletname düzenletmesi gerekmemektedir. Daha önce vekaletname vermiş hekimlerin, yeni dava sürecine katılmak için sadece dava masraflarına katkı payı ödemeleri yeterli olacaktır.

5- İlk kez vekaletname verecek hekimlerin; noterden Hukuk Büromuz için düzenletecekleri genel vekaletname aslını ve muayenehane uygunluk belgesi fotokopisini İstanbul Tabip Odası’na ulaştırmaları, yanı sıra dava masraflarına katkı payını yatırmaları gerekmektedir. (Notere ibraz edilecek vekaletname notu için tıklayınız.)

6- Gerek yargılama masraflarına yönelik katkıların gerekse vekaletname ve uygunluk belgelerinin iletilmesi için son tarih 27 Ocak 2023 Cuma günüdür. Bu sürenin ardından davalar ivedilikle açılacaktır.

Bilgilerinize sunarız. 18.01.2023

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

 


Bu HABERİ Paylaş!