Ekim Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 8398

 

 

 

 

04.10.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Akın Kocaoluk, Dr.Yılören Koçak, Dr.Tuğçe Türker Botanlıoğlu, Dr.Emine Kaçar Göksoy, Dr.Mustafa Bolat, Dr.Muhammet Emin Öcal, Dr.Sinem Keskin, Dr.Varol Topçu, Dr.Kadriye Deniz Özpak, Dr.Ahmet Şeker, Dr.Onat Akyol, Dr.Aytekin Parmak, Dr.Ebru Duygu, Dr.Muhammed Esfahani, Dr.Kader Eryavuz, Dr.Esra Genç, Dr.Ömer Şatiroğlu, Dr.Esra Yazar, Dr.Ahmet Erkek'in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Abdullah Daştan'a Ümraniye Sağlık Tesisleri A.Ş. (Afiye Hastanesi) için, Dr. Zehra Memişoğlu'na Arpaş İhracat-İthalat Ve Paz.A.Ş. için, Dr. Can Fenerci'ye Lift İstif Makinaları Ve Loj.San.Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Ferda Ereren'e Nuh Beton A.Ş. (İkitelli Tesisi) - Gülermak/Doğuş Adi Ortaklığı - Demsar İnş.Ve Tic.Ltd.Şti.(Mecidiyeköy Şantiyesi) - Özgün İst.Meterosu Maslak Şantiyesi) / Osb İnşaat Taah.Hafr.Ltd.Şti. (İstanbul Metrosu İnşaatı) - Soner Temel Müh.İnş.Ve Tic.A.Ş. (Garanti Koza-Alsim Alarko Ortak Girişimi- için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Özel � Polikliniği'ne ait broşürler ve poliklinik sorumlu hekimi Dr. � tarafından yapılan açıklama değerlendirilmiş, ilgili ilanlarda tanıtım kuralarının ihlal edildiği, asgari ücret ihlali yapıldığı ve uzmanlık dışı tanıtım içinde olduğu iddiasıyla poliklinik sorumlu hekimi Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

4. 20.08.2004 tarihinde Dr. �, ve A. � tarafından Oda Başkanlığı'na yapılan başvuruda � Hastanesi'nde yattığı dönemde �'na yeterli özenin gösterilmediği, bakımının yapılmadığı, tıbbi ihmal ve hata yapıldığı ve böylelikle hastalarını ölümüne neden oldukları iddialarında bulunulması üzerine yapılan inceleme sonucunda, şikayete konu olan hastanın teşhis amacıyla yapılan ince iğne aspirasyonunun esas olarak, genel anestezi olmadan yapılan bir işlem olduğu, tedavinin asıl olarak sürdürüldüğü hastane olan � Hastanesi'nin branş hastanesi olması nedeniyle bazı tetkiklerin ve konsültasyonların farklı kurumlarda yapılmasının sağlık organizasyonu ile ilgili olduğu; �'nun ölümüne kadar geçen sürede hastanede yapılan teşhis, tedavi ve takibinde kayıtların düzenli tutulduğu, kayıtlarda görüleceği üzere gerekli özenin gösterildiği, tıbbi ihmal ve/veya hata yapılmadığı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

5. Muğla Tabip Odası tarafından 20.05.2005 tarih ve 176/2005 sayı ile yapılan ihbarda, � Vakfı'nın Muğla'nın Fethiye ilçesinde hekim olmayan şahıslar tarafından göz muayenesi yaptırdığının bildirilmesi üzerine konu incelenmiş; yapılan işlemin göz muayenesi olmadığı, doktor nezaretinde "göz tansiyonu ölçme" sınırlarında kaldığı anlaşılmış olup, işlemin bu niteliği ile kusur oluşturmadığı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6. � Bir vatandaş tarafından 29.03.2005 tarihinde yapılan başvuruda � Sağlık Ocağı'nda muayene olurken ilaç satış görevlilerinin de odada bulunduğunu, bu durumun yanlışlığının Dr. �'a iletilmesi üzerine de hasta-doktor ilişkisine uygun davranmadığını bildirerek Dr. �'dan şikayetçi olması üzerine konu Dr. �'a aktarılmış, Dr. � tarafından gönderilen cevabi yazıda iddiaları kabul etmediği, mesai yoğunluğu nedeniyle hasta-doktor-eczane bütünlüğünde bazı olumsuzlukların yaşanabildiğini belirttiği görülmüştür. Yoğun hasta ve iş mesaisi olsa da hasta-hekim ilişkisinin etik ve deontolojik niteliği konusunda duyarlılığın sürekliliğinin sağlanması gerektiği uyarısı ile dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7. 15.12.2004 tarihinde, polis memurları tarafından sağlık kontrolü için � Eğitim ve Araştırılma Hastanesi'ne getirilen ve Dr. � tarafından muayene edilen � isimli kişi hakkında, vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve cebir izleri olduğu halde "darp ve cebir yönünden herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır." şeklinde rapor düzenlediği iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan HUB-619 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 04.10.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

8. Odamıza Av. � tarafından yapılan bir başvuru üzerine açılan inceleme dosyasında, 27.03.2002 tarihinde Rami Karakolu tarafından Dr. �'in görevli olduğu � Merkez Sağlık Ocağı'na ocağına adli muayene için götürülen � isimli kişiye vermiş olduğu adli muayene raporunda kişinin açık çehresi dahil vücudundaki darp ve cebir izleri şikayetine rağmen "herhangi bir şikayeti olmadığını beyan ediyor" ve "yapılan muayenesinde herhangi bir darp cebir izine rastlanmamıştır" Şeklinde rapor düzenlediği ancak, 26.03.2002 tarihinde � Merkez Sağlık Ocağı ve �. Eğitim ve araştırma hastanesinde verilen raporlar ve Dr. � tarafından verilen rapor arasında çelişkiler bulunduğu ve dolayısıyla gerçeğe aykırı adli rapor düzenlediği iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan HUB-301 sayılı fezlekeli soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 04.10.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

9. Dr. �'nın � Merkezi'nde serbest hekimlik yaptığı bilgisine ulaşılmış, Odamız kayıtlarının incelenmesinde ise adı geçen hekimin üye kaydında � Vakfı- Humunebağ Cad. Özgür. Sok. Bayrampaşa-İstanbul adresinde serbest çalışma kaydına rastlanması nedeniyle oluşturulan inceleme dosyası Yönetim değerlendirilmiş olup, birden fazla yerde serbest hekimlik yaptığı gerekçesiyle Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-643)

10. Odamıza � tarafından yapılan başvuru üzerine, 18.10.2004 tarihinde tıp merkezinize geldiği, sağ el bileğindeki radyus ve ulnarus alt ucu çok parçalı kırığı, kendini ortopedi uzmanı olarak tanıtan, yabancı uyruklu ve doktor olmayan bir kişinin alçıya aldığı, bu işlemin hatalı olması sonucu ameliyatın zorunlu hale geldiği ve ortaya çıkan sorunun kalıcı olduğunun bildirildiği, Dr. �'ın da yapılan bu işlemi raporlamak suretiyle uzmanlık dışı işlem yapmış olduğu iddiasıyla oluşturulan HUB/G-990 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, uzmanlık dışı girişimde bulunduğu ve hasta kayıtlarının düzenli tutulmaması iddiasıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine, (HUB-644)

11. Odamıza yapılan bir başvuruda, 14.05.2004 tarihinde � Bakırköy Hastanesi'ne başvurarak Dr. � tarafından muayene edilen �'na "7 haftalık missed abantus" teşhisi konulduğu, gebeliğin tahliyesinin bir an önce ve özellikle görev yaptığı � Bakırköy Hastanesi'nde yapılması için ısrar ettiği ancak, �'nun farklı bir hastanede yapılan kontrollerinde sağlıklı bir gebelik geçirdiği belirlendiği ve 23.12.2004 tarihinde doğumun gerçekleştiği ifade edilerek şikayetçi olunması nedeniyle oluşturulan HUB/G-897 sayılı dosya değerlendirilmiş olup, ilgili olayda tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

12. Odamıza Av. � tarafından yapılan başvuruda, �'ın 09.03.2005 doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan çocuğu �'ı test ve tetkiklerini yaptırmak için Dr. �'nın görev yaptığı servise getirdiği, Dr. �'nın kendilerinden önce randevusu olmayan hastaları kabul ettiği, sırası gelince muayene ettirmek için çocuğu ile birlikte içeri giren �'a hakaret ederek odanızdan kovduğu ve çocuğunu muayene etmediği iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan HUB/G-909 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, hasta haklarına saygı göstermemek, hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak, kayıtlarımızda Özel � Hastanesi'nde çalıştığınız görüldüğü halde kartında � Cad. No: 281 adresinde muayenehanesinin bulunduğu bilgisi nedeniyle birden fazla yerde serbest hekimlik yaptığı ve yine kartınızda yer alan "ekokardiografi ve fötal ekokardiografi" ibareleri ile tanıtım kurallarına aykırı davrandığı iddialarıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

13. Odamıza TMMOB Mimarlar Odası tarafından yapılan başvuruda, üyeleri �'nin "� Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde, kurum doktorunun burunda kırık olmadığını söylediğini, ancak � Hastanesi ve � Devlet Hastanesi'nden alınmış raporları gördükten sonra rapora ilave ettiğini bildirmiştir." ifade edilmekte olup, yazılı belgeler incelendiğinde, adı geçen Dr. � tarafından düzenlenen raporda herhangi bir kusur görülmediği dolayısıyla incelemenin yazılı belgeler üstünden yapılması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına

14. TTB yönetiminin yeniden belirlenmesini sağlayacak yasal düzenlemenin halen yapılmaması üzerine Bakanlığı göreve davet eden bir basın açıklamasının yapılmasına,

15. İstanbul'da bazı hastanelerde Sağlık Müdürlüğü'nün personelin kişisel bilgilerini içeren matbu formlarda "mezhep" sorgusu yapılmasını kınayan ve yetkilileri bu uygulamaya son vermeye davet eden bir basın açıklamasının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

11.10.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Müge Güler Özden, Dr.Selda Özşahin, Dr.Necla Hare Kurt El Jundi, Dr.Osman El Jundi, Dr.Ebru Tırnaksız, Dr.Meltem Ekenel, Dr. Füsun Belgin Selam, Dr.İlter Yenidede, Dr.Hatice Deniz Böler, Dr.Neslihan Duru Urlu, Dr.Sine Ayşe Ediger, Dr.Sibel Işlak Mutcalı, Dr.Talip Özbay, Dr.İlknur Çitil, Dr.Murat Çetinkaya, Dr.Bedia Fulya Türker, Dr.Kasım Candaş Kılıç, Dr.Muhteşem Burak, Dr. Hakan Çiftçi, Dr.Şenol Sabancı, Dr.Ozan Özcan, Dr.Erol Egeli, Dr.İnci Özkazan, Dr.Gülay Özkan, Dr.Direnç Özlem İlhan, Dr.Fatma Emrali, Dr.Meltem Arıcak, Dr.Oğuzhan Öztugrul, Dr.Yeşim Önal, Dr.Devrim İpek Öztürk, Dr.Mahir Bülent Özgen, Dr.Hatice Bekiroğlu'nun üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. M.Rauf Hoşkal'a Tim Reklamcılık San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Fatime Ölmez'e Özyelkenciler Konfeksiyon San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Şükrü Mehmet Gökalpay'a Aysel İnşaat Taah Tic.A.Ş. (Nov Otel Ve İbis Otel İnşaatı) için, Dr. Tuğba Beydağı'ya Mustafaoğulları Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Nilüfer Kosku'ya Soyak Beton San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Halit Erol'a Avrasya Savunma San.Elektronik Strateji Güv.Tem. Denetim Gişe Hiz.Müş.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Haluk Kardaş'a Frimpeks Makine San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. - Koray Yapı End.Ve Tic.A.Ş. (İstanbul Zen Şantiyesi) - Doğa Gayrımenkul Gel.İnş.Taah.Paz.Tic.Ltd.Şti. (Selenyum Country Projesi) - 3a Laminasyon Ambalaj Ve Baskılı Kağıt San.Tic.Ltd.Şti. - Koray Yapı End.Ve Tic.A.Ş. (İstanbul Bis Projesi) - Doğa Gayrımenkul Gel.İnş. Taah.Paz.Tic.Ltd.Şti. (Meşepark Evleri Projesi)/OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Özel � Hospitals Bahçelievler Hastanesi'nin ön cephesinde bulunan tabelaların İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği'ne aykırılık ihtiva etmesi nedeniyle hastane başhekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-670 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 11.10.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

4. Odamıza Kocaeli Tabip Odası tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan �'a ait dilekçede, 20.05.2004 tarihinde görme bozukluğu şikayeti ile � Devlet Hastanesi'ne gelen hastanın Dr. � tarafından yapılan muayenesi sonrasında MR çektirmesinin istendiği, 27.05.2004 tarihinde, çektirdiği MR ile kontrole gelen hastaya rahatsızlığı hakkında bir şey söylenmeyip, adı geçen hekimin � Mah. Nalbant Sok. Göçeoğlu İşhanı K: 2 � - Kocaeli adresinde bulunan muayenehanesine gelmesini ve burada kendisine boynundan iğne yapacağının söylendiği, hastanın daha sonra SSK � Hastanesi'nde yapılan muayene sonucunda rahatsızlığının nöroloji uzmanlık alanı ile ilgili olduğunun söylenerek SSK � Hastanesi'ne sevk edildiği ve tedavisinin bu hastanenin Nöroloji Servisi'nde yatarak yapıldığının iddia edilmesiyle Dr. � hakkında oluşturulan değerlendirilmiş, birden fazla yerde serbest hekimlik yaptığı, hastayı çalıştığı kamu kurumundan, özel muayenehanesine yönlendirdiği, uzmanlık dışı girişimde bulunduğu iddialarıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

5. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Plastik - Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından başvuru ekinde fotoğrafı bulunan, ekte örneğini sunduğumuz Özel � Hastanesi'ne ait "Estetikte Hayallerinizi Ertelemeyin" başlıklı değerlendirilmiş olup, ilgili afişlerde 1219 sayılı Yasa'nın 24. maddesi ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8., 9., 31. ve 39. maddelerin ihlal edildiği gerekçesiyle hastane başhekimi Dr. � hakkında soruşturma açılmasana, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

6. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine; 08.03.2001 tarihinde Özel � Hastanesine başvuran ve rüptüre ektopik gebelik teşhisiyle Dr. � tarafından ameliyata alınan � isimli hastanın batınında kompres unutularak hastanın sağılığının bozulmasına neden olunduğu iddiasıyla oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, tıbbi ihmal ve/veya hata yaparak hastanın sağlığının bozulmasına yol açtığı iddiasıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasana, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine, (HUB-648)

7. Özel � Polikliniği'ne ait "� Çalışanları Dikkatine" başlıklı check-up kampanyasına ilişkin elektronik posta duyuruları değerlendirilmiş olup, ilgili duyurularda tanıtım ve asgari ücret ihlali yapıldığı gerekçesiyle Özel � Polikliniği sorumlu hekimi Dr. � hakkınızda soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine, (HUB/R-681)

8. Odamıza � tarafından yapılan başvuruda, 03.08.2004 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrası � Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'na bağlı acil bölümüne yatırılarak tedavisine başlanan, 06.08.2004 tarihinde de Anestezioloji Anabilim Dalı'na sevk edilen ve 10.08.2004 tarihinde vefat eden �'ın yanlış kan transfüzyonu yapılması sonucu vefat ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB/G-792 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, konunun soruşturularak aydınlatılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. Celalettin CENGİZ tarafından yürütülmesine,

9. Kuş Gribi vakasına ilişkin vatandaşlarımızın bilgi eksikliğini gidermeye yönelik olarak ilgili akademik çevrelerin de katıldığı bir basın açıklaması yapılmasına

10. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay ile yapılan protokol gereği Pakistan'da meydana gelen deprem bölgesinde görev almak üzere gönüllü hekimlerin listesinin oluşturulmasına ve ihtiyaca göre görev alacak hekimlerin bölgeye gönderilmesi için ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği yapılmasına,

11. Dr.Levent Erdem'in şeflik kadrosuna atanmasıyla ilgili usulsüzler hakkında basına bilgi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

18.10.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Mustafa Ferhat Çolak, Dr.Güner Karabulut, Dr.Özgür Hakan Akıncı, Dr.Mustafa Albayrak, Dr.Bülent Gür, Dr.Enver Şükrü Göncüoğlu, Dr.Ahmet Suat Demir, Dr.Atiye Elif Eroğlu, Dr.Nihal Arguç, Dr.Hande Kaytancı, Dr.Mehmet Mustafa Altıntaş, Dr.Yüksel Yücel, Dr.Alp Demirağ, Dr.Cengiz Pata, Dr.Atıfet Simin Oğur, Dr.Mustafa Çakmakçı, Dr.Maide Özen, Dr.Murat Öztürk, Dr.İbrahim Sert, Dr.Ülkü Yıldız Çetin, Dr.Özgür Kocabıyık, Dr.Okan Oral, Dr.Nurten Yıldız, Dr.Gazi Yıldırım, Dr.Burcu Kaya, Dr.Murat Argat, Dr.Refik Erdim, Dr.Zeynep Ünal, Dr.Şükrü Melton, Dr.Hülya Zeynep Bozbura, Dr.Tülay Güzeler Doğan, Dr.Çağrı Doğan'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Gülen Göksel'e Telasis Tekstil Ürünleri San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Yaşar Ekren'e Ges Elektronik-Otomotiv San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. İsa Kaya'ya Seldur Tekstil Baskı Nakış San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Tayfun Budak'a Bv Cps Test Laboratuvarları Ltd.Şti. için, Dr. A.Revna Yavuz'a Genpa Telekomünikasyon Ve İletişim Hiz.San.Tic.A.Ş. (Genel Müdürlük) - Erdem Holding A.Ş. - Erdem Sigorta Aracılık Hiz Ltd.Şti. - Er-Tel Erdem Telekomünikasyon Elektronik Ve Bilgi İşlem San.Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Canay Ergin'e Multinet Kurumsal Hiz.A.Ş. - Dolmabahçe Telekomünikasyon Hiz.A.Ş. - Akıllı Yayıncılık A.Ş. - Modern Yayıncılık Prodüksiyon Paz.Ve Reklam Tic.A.Ş. / OSB için, Dr.A.Ruhi Toraman'a Sema Eğitim Öğretim İşl. Ve Sağlık Hiz.A.Ş. (Özel Maltepe Coşkun Lisesi) - Sema Eğitim Öğretim İşl. Ve Sağlık Hiz.A.Ş. (Özel Kasımoğlu Coşkun Lisesi) - Sema Eğitim Öğretim İşl. Ve Sağlık Hiz.A.Ş. (Özel Çamlıca Coşkun İlköğretim Okulu) - Sema Eğitim Öğretim İşl. Ve Sağlık Hiz.A.Ş.(Özel Y.Cimilli Coşkun İlköğretim Okulu) - Sema Eğitim Öğretim İşl. Ve Sağlık Hiz.A.Ş. (Özel Nilüfer Coşkun İlköğretim Okulu) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine, 30.03.2005 tarihinde rahatsızlanarak � Atatürk Havalimanı Polikliniği'ne getirilen ve Dr. � ile Dr. � tarafından müdahale edilen kalp hastası � isimli hastanın tedavisinde hata yapıldığı iddiasıyla oluşturulan dosya değerlendirilmiş, söz konusu olayda tıbbi ihmal ve hata yaptıkları, acil durumdaki hastayı ilgili merkeze sevk etmedikleri iddiasıyla Dr. � ve Dr. � hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın yürütülmesinde Dr. İlhan DOĞAN'ın görevlendirilmesine,

4. Odamıza � tarafından yapılan başvuruda, 14.01.2005 tarihinde polisler ile yaşadığı sorunlar sonucu darp ve cebir şikayeti ile doktor kontrolü için geldiği � Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. � tarafından, kendisinin şikayetçi olduğu polislerin içinde üstünkörü yapılan bir muayene sonrasında gerçeğe aykırı adli rapor düzenlendiği iddiasıyla oluşturulan dosya değerlendirilmiş ve adli rapor düzenleme kurallarına uymamak ve gerçeğe aykırı rapor düzenlemek iddiasıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. Muhammet CAN'ın görevlendirilmesine,

5. Odamıza � tarafından yapılan başvuruda, "12.02.2005 tarihinde Özel �Hastanesi'nde doğumunu gerçekleşen � isimli hastanın dünyaya getirdiği � isimli bebeğin ilk muayenesini yapan Dr. �'in anal atrezi tanısını zamanında koyamadığı ve neticesinde 4 kere ameliyat geçirmek zorunda kalan bebeğin sağlığının bozulmasına ve ailenin aşırı masraf yapmasına neden olduğu" iddiasıyla oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, söz konusu olayda tıbbi ihmal ve hata yaptığı iddiasıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. Nevin KÜÇÜKÇALLI'nın görevlendirilmesine,

6. Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan ihbarda "� Lazer Epilasyon" isimli sağlık merkezinin tabelasının, Tabela Yönetmeliği'ne aykırı olduğunun bildirilmesi üzerine konu incelemeye alınmış, sağlık merkezi sahibi Dr. �'den istenen açıklama yazısında tabelanın ilgili yönetmeliğe aykırılığını fark edildiği anda söküldüğünü ve benzer eylemlerin tekrarlanmayacağının ifade edildiği görülmüştür.

7. Dr. �'ün -benzer eylemlerin tekrarlanmayacağı- taahhüdünün kabul edilmesine, Tabela Yönetmeliği ve tanıtım kurallarına uyma konusundaki hassasiyetin sürekliliği uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

8. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine, 30.03.2005 tarihinde rahatsızlanarak Özel � Atatürk Havalimanı Polikliniği'ne getirilen ve Dr. � ile Dr. � tarafından müdahale edilen kalp hastası � isimli hastanın tedavisinde hata yapıldığı iddiasıyla oluşturulan dosya değerlendirilmiş, söz konusu olayda tıbbi ihmal ve hata yaptıkları, acil durumdaki hastayı ilgili merkeze sevk etmedikleri iddiasıyla Dr. � ve Dr. � hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın yürütülmesinde Dr. İlhan DOĞAN'ın görevlendirilmesine,

9. Odamıza � tarafından yapılan başvuruda, 14.01.2005 tarihinde polisler ile yaşadığı sorunlar sonucu darp ve cebir şikayeti ile doktor kontrolü için geldiği � Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. � tarafından, kendisinin şikayetçi olduğu polislerin içinde üstünkörü yapılan bir muayene sonrasında gerçeğe aykırı adli rapor düzenlendiği iddiasıyla oluşturulan dosya değerlendirilmiş ve adli rapor düzenleme kurallarına uymamak ve gerçeğe aykırı rapor düzenlemek iddiasıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. �'ın görevlendirilmesine,

10. Odamıza � tarafından yapılan başvuruda, "12.02.2005 tarihinde Özel � Hastanesi'nde doğumunu gerçekleşen � isimli hastanın dünyaya getirdiği � isimli bebeğin ilk muayenesini yapan Dr. �'in anal atrezi tanısını zamanında koyamadığı ve neticesinde 4 kere ameliyat geçirmek zorunda kalan bebeğin sağlığının bozulmasına ve ailenin aşırı masraf yapmasına neden olduğu" iddiasıyla oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, söz konusu olayda tıbbi ihmal ve hata yaptığı iddiasıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. Nevin KÜÇÜKÇALLI'nın görevlendirilmesine,

11. Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan ihbarda "� Lazer Epilasyon" isimli sağlık merkezinin tabelasının, Tabela Yönetmeliği'ne aykırı olduğunun bildirilmesi üzerine konu incelemeye alınmış, sağlık merkezi sahibi Dr. �'den istenen açıklama yazısında tabelanın ilgili yönetmeliğe aykırılığını fark edildiği anda söküldüğünü ve benzer eylemlerin tekrarlanmayacağının ifade edildiği görülmüştür.

12. Dr. �'ün -benzer eylemlerin tekrarlanmayacağı- taahhüdünün kabul edilmesine, Tabela Yönetmeliği ve tanıtım kurallarına uyma konusundaki hassasiyetin sürekliliği uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına

13. Hükümetin sınavsız şef ve şef yardımcı atayabilmesine imkan tanıyan yasal düzenlemeyi daha önce Cumhurbaşkanı'nın veto etmesine rağmen Meclis'ten geçirmesini kınayan bir basın açıklamasının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

25.10.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Serra Toprak, Dr.Işıl Tuncer, Dr.Murat Saruç, Dr.Neslihan Kabakçı, Dr.Zeyneb Zahmacıoğlu, Dr.Aslıhan Usluer Onat, Dr.Funda Öztürk, Dr.Mehmet Tahsin Aşçı, Dr.Tuba Giray, Dr.Engin Başer, Dr.Cemal Yazıcı, Dr.Ayşe Pınar İyibozkurt, Dr.Hasan Polat, Dr.Hayrettin Bakırtaş, Dr.Halit Başkaya, Dr.Deniz Turunç, Dr.Türkan Örnek, Dr.İlker Tinay, Dr.Mennan Esener, Dr.Yusuf Ziya Kumcuoğlu'nun üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Mehmet Gürler'e Kimelsan Kimya Elektrik San.Tic.A.Ş.için, Dr. Alim Serdar Armağan'a Kadıköy Şifa Hastanesi A.Ş. için, Dr. Hüseyin Özol'a Şık Örme Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Ervan Türker'e Mutlusan Plastik San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Müşerref Belc Yaycı'ya Shaya Kahve San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Ercan Kabakcı'ya Zafer Makine San.Tic.Ltd.Şti. - Demirbaş Kalıp San.Koll.Şti. - Dat Telekominikasyon San.Ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Murat Tokat'a Berkay Tekstil İplik San.Dış Tic.Ltd.Şti. - Altınsoy İnşaat Proje Taah.Proje Ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Erol Karakoç'a Bilim İlaç San.Ve Tic.A.Ş. - Aktif Kozmetik Satış Paz.Ve Dağa.A.Ş. - Kopaş Kozmetik Paz.Ve San.A.Ş. / OSB için, Dr. Mustafa Soner Erkan Koç Holding A.Ş. - Vehbi Koç Vakfı / OSB için, Dr. Gamze Şişman'a Etur Eğitim Ve Tur.Tic.Ltd.Şti.(Özel Çamlıca Bilfen İlköğretim Okulu) - Etur Eğitim Ve Tur.Tic.Ltd. Şti. (Özel Üsküdar Fen Lisesi) - Etur Eğitim Ve Tur.Tic. Ltd.Şti.(Özel Bilfen Lisesi) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Dr.Muzaffer Özoğuş'un üyelikten istifa talebinin kabulüne,

4. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü'nün tutuklanması olayıyla ilgili olarak YÖK, hükümet ve akademik çevreler arasındaki tartışmalar karşısında rektörün adil yargılanma hakkının arka plana itilmesi endişesini dile getiren bir açıklamanın yapılmasına,

5. Dr.Aytel Korkmaz'ın üyelikten istifa talebinin kabulüne,

6. Dr.Zuhal Ergin'in hukuki destek başvurusunun hekimlik mesleğinin yapılabilmesini sınırlayan yasal düzenlemelerle ilgili olduğu gerekçesiyle kabul edilmesi ve her türlü hukuki desteğin verilmesine,

7. Odamıza yapılan bir başvuru ekinde bulunan Özel � Polikliniği'ne ait el ilanlarında tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı, asgari ücret ihlali yapıldığı ve ticari bir ürünün tanıtımına aracı olunduğu iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 25.10.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

8. 01.07.2005 tarihli Vatan 34 isimli gazete ekinde yer alan "Göz Kapağı Ameliyatı Bakışlarınızı Değiştirir" başlıklı haber-röportajda Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 9. maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-660 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 25.10.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine ve ilgili gazete ekinin Reklam Denetim Kurulu'na iletilmek üzere TTB Merkez Konseyi'ne gönderilmesine karar verilmiştir.

9. Odamıza Dr. � ve Dr. � tarafından yapılan karşılıklı şikayet başvuruları nedeniyle oluşturulan inceleme dosyaları birleştirilerek değerlendirilmiş ve 31.08.2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında şikayet konuları ile ilgili idari sürecin sonucuna göre ve yeni kanıtların sunulması durumunda yeniden değerlendirileceği hatırlatması yapılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiş idi. Dr. � tarafından Odamıza sunulan 19.09.2005 tarihli dilekçede, konu ile ilgili Dr. �'ın da söz konusu olaylarla ilgili olarak, sağlık ocağındaki sağlık çalışanlarına baskı yoluyla kendi aleyhine ifade verdirdiğini iddia etmesi ve dilekçe ekinde mahkeme kararına yer vermesi üzerine dosya Yönetim Kurulumuzun 25.10.2005 tarihli toplantısında yeniden değerlendirilmiş olup, konunun soruşturularak aydınlatılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. �'nun görevlendirilmesine,

10. Özel � Tıp Merkezi'ne ait "Kaliteli Hizmet" başlıklı broşürler Yönetim Kurulumuzun 25.10.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve ilgili ilanlarda tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı, ruhsat alınmayan konularda faaliyette bulunulduğu ve asgari ücret ihlali yapıldığı iddiasıyla merkez sorumlu hekimi Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

11. Oda Başkanlığımıza, Özel � Hastanesi ile ilgili, tanıtım kurallarına ve asgari ücret ilkelerine aykırı broşür dağıtıldığı iddiasıyla bir başvuru yapılması üzerine Yönetim Kurulumuzca soruşturma açılmış; Yönetim Kurulumuz, broşürün tanıtım kurallarına aykırı olmadığı, belirli bir fiyatlandırma tespit edilemediği için asgari ücretin ihlal edilip edilmediğinin saptanamayacağı görüşüne varmış, ancak Dr. �'in savunmasında tanıtım konularının yetki alanı dışında olduğu ifadesinin, varolan yasal düzenlemelere uymadığı; ülkede tek bir hukuk düzeninin olduğu, firmaların bu düzen hilafına düzenleme yapsa da, kusur durumunda muhatabın yine yasalardaki düzenlemeye göre alınacağı, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde de görüleceği gibi (Madde 16 ve 17) tüm sorumluluğun başhekimlerde olduğu, kanunun, hastaneleri ticari kuruluşlardan ayırmak için bu düzenlemeyi özellikle yaptığı; bu nedenle meslektaşımızın yasal düzenlemeler karşısında kusurlu duruma düşmemesi için sorumluluklarını bilmesi ve sahip çıkması gerektiğinin hatırlatılması ile dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12. � isimli hasta tarafından 17.02.2005 tarihinde Oda Başkanlığı'na yapılan başvuruda, Kosova'da askerlik yaptığını, radyasyona maruz kaldığını, askerlik sonrası varikosel ameliyatı olduğunu, oligo azospermi ve ülseratif hastalığı olduğunu ifade ederek hastalıklarına askerlik yaptığı sırada maruz kaldığı radyasyonun etkili olup olmadığının belirlenmesini talep etmesi üzerine konu incelemeye alınmış; belge ve bilgiler ışığında "Radyasyon Onkolojisi"nden bilirkişi görüşü oluşturulmaya çalışılmış, ancak 'askerlik süresi içinde ne tip radyasyona ve ne kadar süreyle maruz kaldığını gösteren somut veriye' ulaşılamaması nedeniyle yorum yapılamayacağını ifade ettiği anlaşılmış; dosyanın ancak bilirkişi tarafından istenen,
- NE TİP RADYASYON'A MARUZ KALINDI ?
- NE KADAR SÜRE İLE RADYASYONA MARUZ KALINDI ?
sorularına yanıt bulunması durumunda devam ettirilebileceği anlaşılmış olup, istenen bilgilerin temin edilmesi durumunda tekrar gündeme alınmak üzere işlemden kaldırılmasına,

13. Doğuştan görme özürlü �'ın babası ve annesi olan � tarafından Oda Başkanlığımıza 11.03.2005 tarihinde yapmış oldukları başvuruda, kızları �'ın İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı sınavlarını başarıyla geçtiğini, kayıt için gerekli sağlık raporunu � Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden "Görmeyi gerektirmeyen konservatuar bölümlerinde eğitim ve öğrenim görebilir" kaydıyla aldıklarını, ancak okulun kayıtlarını yapmadığını, bununla ilgili İdare Mahkemesi'nde dava açtıklarını, dava sürerken � Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldıkları raporu adı geçen hastanenin "Eğitim ve öğrenim göremez" kaydı ile değiştirdiklerini, bu yolla özürlü olan çocuklarının kaydının yapılabilmesi için verdikleri hukuk mücadelesinde yenik düşmelerinin sağlanmak istendiğini ifade ederek, 2 ay içinde aynı insan için verilen 2 farklı rapor ile ilgili olarak soruşturma açılası isteminde bulunmaları üzerine Yönetim Kurulumuz, soruşturma açılmasına karar vermiş; düzenlenen raporlar, İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile hastane arasında yapılan yazışmalar ve ilgili okulun �'ın kaydını yapmamasına dayanak tuttuğu mevzuat ve gerekçesi ile rapor veren hastanenin Başhekimi Dr. �'nın savunması birlikte değerlendirildiğinde;
1- Soruşturmaya konu olan iki raporun da içerik olarak aynı olduğu,
2- Ancak hastane idaresinin İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı idaresinin zorlayıcı yönlendirmesi ile ilk rapora sahip çıkmayarak istenen değişikliği yapmasının uygun bir davranış olarak görülmeyeceği,
3- İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü'nün, T.C. Sağlık Bakanlığı � Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne yazmış olduğu 22.10.2004 tarih ve 5821 sayılı yazısında görüleceği gibi "bu bölümlerde eğitim gören öğrencilere yönelik verildiğinden, görme engelli öğrenciler içen ayrıca herhangi bir alt yapımız (araç, gereç, teknik donanım, öğretim kadrosu) mevcut değildir. Bu sebepten gören öğrenciler ile görmeyen öğrencilerin müşterek ders yapmaları söz konusu değildir"
Aslında sorun eğitim ile ilgili yetersizlikte değil, okulun görme özürlülere yönelik eğitim verme olanaklarının olduğu, oysa ilgili uluslararası sözleşmeler ve yasal düzenlemeler dikkate alındığında bu durumda idareden beklenmesi gereken davranış, hastanenin raporunu değiştirtmek için zorlamak ve bu yolla görme özürlü bir vatandaşın eğitim ve öğrenim hakkını engellemek değil, gerekli alt yapının tamamlanabilmesi için girişimlerde bulunmak olduğu, bunun yapılmaması durumunda hak talebinin gerçekleşmesi sorununun idari ve hukuki süreçle sağlanabileceği, sonuçta hastane başhekimliğince raporun biçimsel olarak değiştirildiği, içerik olarak aynı olduğu, bu nedenle hastane başhekimi Dr. �'ya atfedilecek bir kusur bulunmadığı, hak talebinin gerçekleşmesi için idari ve hukuki yolların kullanılmasının gerektiği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14. Odamıza yapılan bir başvuruda, 16.08.2004 tarihinde 108 Polikliniğe başvuran �'e karşı hekimliğe yakışmayacak şekilde hakaretamiz ifadeler kullandığı ve muayenesini yapmadığı için hastanın � Polikliniğe yönlendirildiği bu yolla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 13. ve 14. maddeleri ile TTB Disiplin Yönetmeliği'nin 3/e maddesini ihlal ettiği iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan HUB-624-(G-774) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 285.10.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

15. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bir başvuru ekinde bulunan �'a ait dilekçede, babası �'ın tedavi sürecinde yer alan Dr. � ve Dr. �'ın bu süreçte hasta yakılarını yanlış yönlendirdikleri, ilgilenmedikleri ve hasta yakınlarına gerçek olmayan umutlar verdikleri iddiasıyla oluşturulan inceleme dosyası ile ilgili olarak gerekli bilgi ve belgelere ulaşılmış ve Yönetim Kurulumuzun tarafından değerlendirilmiş, Dr. � hakkında, hasta kayıtlarını tutmada gerekli özeni göstermemek, hastayı aydınlatmada eksik davranmak ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nde yer almayan sıfatları kullanmak, Dr. � hakkında ise hasta kayıtlarını tutmamak ve hastayı aydınlamada eksik davranmak iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

16. Odamıza � tarafından yapılan başvuruda, Adli Tıp Kurumu'nun � için verdiği raporun gerçekle bağdaşmadığını düşünerek, �'nin hastalığının değerlendirilmesini talep etmeleri üzerine konu incelenmiş; �'nin 25.01.2002 tarihinde vefat ettiği anlaşılmış, dosya içeriğinde yer alan tıbbi bilgi ve bilgilerden vefat etmiş olan �'nin sağlık durumunun tereddüde yer bırakmayacak biçimde saptanmasının Odamız çalışmaları kapsamında görünmediği; gerçekle bağdaşmadığı iddiasında bulunulan Adli Tıp Kurumu'nun raporu konusunda varolan belge ve bilgiler ile istem dikkate alındığında, görüş belirtmenin meslek odası olarak tabip odasının yetki ve görev alanı dışında olduğu değerlendirmesi yapılarak durum başvuru sahiplerine bildirilmiş; başvuru sahiplerinin konunun daha ayrıntılı irdelenerek tekrar değerlendirilmesi istemi içeren başvuruları üzerine konunun soruşturularak aydınlatılmasına karar verilmiş olup, soruşturma sonucunda hazırlanan fezlekeli dosya Yönetim Kurulumuzun 25.10.2005 tarihli toplantısında değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

17. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla 06.06.2005 tarihinde � tarafından yapılan başvuruda, prostat tedavisi nedeniyle � Hastanesi'nde Dr. � tarafından ameliyat edildiğini, ancak gerek tanıtım broşürlerindeki anlatımlara ve gerekse de adı geçen hekimin sözlü ifadelerine rağmen ameliyat sonrasında birçok sağlık sorunu yaşadığını ifade ederek şikayette bulunması özerine konu incelemeye alınmış; tıbbi belgeler, Dr. �'un açıklaması, bilirkişi görüşü ve konu ile ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün inceleme dosyası birlikte değerlendirildiğinde;
Hasta �'e uygulanan Greenlight PVP yönteminin tıp ilkelerine uygun olarak gerçekleştirildiği, hastanın yaşadığı sağlık sorunlarının bu uygulamanın sonucu olarak gelişebilecek "istenmeyen sonuç-komplikasyon" olarak kabul edildiği ve bu nedenle Dr. �'un kusurlu olmadığı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,
Ancak dosyada yer alan broşürün tıbbi tanıtım ve anlatım kurallarına aykırı olarak gerçek olmayan -yanıltıcı ifadeler içerdiği görülerek broşür ile ilgili olarak Dr. � hakkında soruşturma açılmasına,

18. Kurumumuzun internet erişiminin güçlendirilmesi, buna bağlı olarak muhtelif hızlarda ADSL telefon hattının tahsisi için sözleşme imzalama ve Türk Telekom Eminönü Müdürlüğü'ndeki diğer resmi işlerin takibi için personelimizden Süleyman Kopar'ın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!