Aralık Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 8049

 

06.12.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Mehmet Özer Dolunay, Dr.Caner Yaşar, Dr.Ufuk Polat, Dr.Alpaslan Kulalı, Dr.Direnç Bozkurt, Dr.Remin Akçay, Dr.Mustafa Sağlam, Dr.Tülin Şentürk Uzer, Dr.Rıza Gürhan Işıl, Dr.Mustafa Demirel, Dr.Neslihan Dolar, Dr.Çiğdem Türkmen Anaç, Dr.İbrahim Atilla Öcalan, Dr.Ali Haydar Duman, Dr. Mehmet Özeren, Dr.Katip Levent Yazıcıoğlu, Dr.Süleyman Güven, Dr.Mahir Kalay, Dr.Filiz Gülşen Kurtoğlu, Dr.Ferhat Arslan, Dr.Hale Bolgi Demir, Dr.Fikret Fatil Önol, Dr.Melek Aslan Kayıran, Dr.Cengiz Açıkel'in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Abdurazak Yörük'e Özser Baskı Matbaacılık Ve Amb.San.A.Ş. - Makaolas Makine Kalıp San.Ve Tic.A.Ş. - Özler Plastik San.Ve Tic.A.Ş. - Akay Gıda San.Tic.Ltd.Şti. - Era Lojistik Hiz.Ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Bekir Fevzi Sonat'a Saray Yemek San.İnş.Ve Tic.Şti. için, Dr. Hülya Çalışır'a Tarabya Motorlu Araçlar Tic.A.Ş. için, Dr. Yakup Cavid'e Esteks Ev Tekstil Ürünleri Dış Tic.Ve San.Ltd.Şti. - Cemile Dış Tic.Ltd.Şti.(Depo Çalışanları)/ OSB için, Dr. Şükran İrençin'e Yapı Merkezi İnşaat Ve San.A.Ş. (Beşiktaş) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. 17 Aralık'ta TTB'nin de içinde yer aldığı Sendika ve Meslek Kuruluşlarının düzenlediği "Bütçe Mitingi"ne etkin katılım için gerekli çalışmanın yapılmasına,

4. TTB Asgari Ücret Tarifesi kat sayısının yıllık artışı için %10 önerilmesine,

5. Dr.Sedat Aydın, Dr.Mine Çakır, Dr.Elif Öz'ün istifa talebinin kabulüne,

6. 20.10.2005 tarihinde � tarafından yapılan yazılı başvuruda, kızı �'ü acil olarak götürdüğü Özel � Hastanesi'nde özensiz bakıldığı, bu sebeple havale geçirmesine sebep olduklarını ve tedavi için kullandıkları ilaçların bedelinin kendisinden tahsil edilmek istendiğini bildirmesi üzerine konu incelemeye alınmış; temin edilen tıbbi kayıtlar ve başhekimlikten alınan açıklama ifadesi birlikte değerlendirildiğinde, hasta �'a konulan teşhis doğrultusunda gereken acil müdahalenin yapıldığı, febril konvülzisyon (havale) nedeni olarak farklı faktörler ile kişisel özelliklerin de etken olduğu, beden ateşinin tek faktör olmadığı, kayıtlarda ateşin 19.00'da 37,4, 20.30'da 38,6, 20.45'de 38,5, 21.00'da 38,4, 21.30'da 38,2, 22.00'da 38, 23.00'da 37,9, 23.30'da 37 ve 00'da 37,6 ölçüldüğünün yer aldığı, hastan yakınını yakındığı, "hastanenin insan sağlığını birimci planda tutmayıp sadece ticari amaç gütme" konusunda hasta sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir davranış görülmediği anlaşılmakla birlikte, yakınma konusunun bugünün sağlık politikasının bir ürünü olduğunu, bu politikaya karşı durmanın bir zorunluluk olduğu; her türlü yakınmanın Oda Başkanlığı'na iletilmesinin aslında sağlığın ticarileştirilmesinde önemli bir yer tutacağı, bu nedenle kendi sorununa hassasiyet gösteren ve bunu Oda Başkanlığı'na ileten �'a davranışını taktirle karşıladığımızın bildirilmesine,

7. Odamıza � tarafından yapılan başvuruda, 02.03.2005 tarihinde görev yaptığınız Özel � Hastanesi'nde Dr. � tarafından muayene edilen � isimli çocuk hastaya "�e, 500 Mg" isimli ilacın yazıldığı, ancak ilacın prospektüsünde bu ilacın çocuklar tarafından kullanılmaması konusunda uyarı bulunduğu, durumu kendisine aktaran hastanın babasına "ben bu ilacı çocuklara vermekte bir mahsur görmüyorum, eğer isterseniz başka bir ilaçla değiştirebilirim" dediği ve başka bir şurup yazdığı iddiasıyla oluşturulan HUB/G-901 sayılı inceleme dosyası, adı geçen hekim tarafından yapılan açıklama ve oluşturulan bilirkişi görüşü değerlendirilmiş olup, düzenlenen reçetede kaşe, tarih ve protokol numarası yazmayarak ve ilacın dozunu ifade ederken özensiz davranmak suretiyle reçete yazımında özensiz davrandığı gerekçesiyle Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine, (HUB-666)

8. Özel � Tıp Merkezi'ne ait "Ekonomik Check-Up" başlıklı el ilanlarında tanıtım kuralları ve TTB Asgari Ücret Tarifesi'nin ihlal edildiği, ruhsatında yer almayan alanlarda hizmet verdiği iddiasıyla merkez sorumlu hekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-659 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 06.12.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

9. 14.07.2005 tarihinde �, Oda Başkanlığı'na verdiği dilekçede babası �'in � Hastanesi'nde katarakt ameliyatı olduğunu, ameliyat sonrası babasının göremez duruma gelmesi üzerine bir başka hastaneye giderek tekrar ameliyat olduklarını, ikinci ameliyata ilk ameliyatın neden olduğunu iddia ederek, ikinci ameliyatın masraflarını ilk ameliyatın yapıldığı � Hastanesi'nden talep ettiğini bildirerek şikayette bulunması üzerine konu incelemeye alınmış; hastanın ilk ameliyatının yapıldığı � Hastanesi ile ikinci ameliyatın yapıldığı � Hastanesi'nden tıbbi belgeler temin edilmiş, ilk ameliyatını yapan Dr. �'nun açıklayıcı ifadesi alınmış, tüm belge ve bilgileri bilirkişi görüşü vermesi için � Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan bir uzmana ulaştırılmıştır.
Bilirkişi raporu, tıbbi belge ve bilgiler, iddia ve yanıtlar birlikte değerlendirildiğinde; hasta �'e � Hastanesi'nde yapılan ameliyata, � Hastanesi'nde yapılmış olan ameliyatın neden olduğu, � Hastanesi'nde yapılan katarakt ameliyatına bağlı geliştiği anlaşılan retina dekolmanının bir komplikasyon olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle � Hastanesi'nde katarakt ameliyatını yapan Dr. �'na bir kusur isnat edilemeyeceği, yapılan harcamaların talep edileceği makamın ise meslek odası olamayacağı, meslek odası olarak böyle bir yetki ve görevinin olmadığı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

10. 09.03.2005 tarihinde Özel �.. Hastanesi çalışanı (Kalite Geliştirme ve Eğitim Direktörü) �. tarafından Oda Başkanlığı'na yapılan yazılı başvuruda, hastane başhekimliğine vekalet eden Dr. �. ile personel eğitimi, yönlendirmesi vb. konularında bir tartışma yaşadıklarını ve Dr. �'ın bu tartışmada hekimliğe yakışmayan bir davranış gösterdiğini ifade ederek şikayette bulunması üzerine konu Dr. � ile tartışmanın tanığı olan Dr. �, başhemşire �'e aktarılarak Dr. �'dan açıklama, Dr. �. ve Başhemşire �.'den tanıklık ifadeleri istenmiştir.
Tanık ifadeleri ve Dr. �.'ın açıklamaları ile �'in iddiası birlikte değerlendirildiğinde; konunun 1219 sayılı Yasa, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve TTB Disiplin Yönetmeliği kapsamında olmadığı, bu nedenle meslek odası olarak yetki ve görev alanı dışında olduğu değerlendirmesi yapılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11.Odamıza yapılan bir başvuru ekinde bulunan ve Özel � Polikliniği'ne ait "Havaş Çalışanları Dikkatine" başlıklı check-up kampanyasına ilişkin elektronik posta duyurularda tanıtım ihlali yapıldığı gerekçesiyle Özel � Polikliniği sorumlu hekimi Dr. � hakkınızda oluşturulan HUB/R-681 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 06.12.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

12.Odamıza � vekili Av. � tarafından yapılan başvuruda; 11.07.2004 tarihinde, � Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'ndeki nöbetine alkollü geldiği ve aynı gece nöbetçi olan hemşire �'a sarkıntılık yaptığı, cinsel tacizde bulunduğu, bulunduğu odanın kapısını üzerine kilitleyerek tecavüz girişiminde bulunduğu, şikayetçi olması nedeniyle de tehdit ettiği iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan HUB/G-934 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, hekimliğe yakışmayan davranışta bulunduğu iddiasıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

13.Odamıza yapılan bir başvuruda, 14.05.2004 tarihinde � Hastanesi'ne başvurarak Dr. � tarafından muayene edilen �'na "7 haftalık missed abantus" teşhisi konulduğu, gebeliğin tahliyesinin bir an önce ve özellikle görev yaptığı � Hastanesi'nde yapılması için ısrar ettiği ancak, �'nun farklı bir hastanede yapılan kontrollerinde sağlıklı bir gebelik geçirdiği belirlendiği ve 23.12.2004 tarihinde doğumun gerçekleştiği ifade edilerek şikayetçi olunması nedeniyle oluşturulan HUB-645-(G-897) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 06.12.2005 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

14.02.04.2005 tarihinde � isimli hasta tarafından Oda Başkanlığı'na verilen dilekçede, 1999 yılında Dr. � tarafından yapılan ameliyata ses tellerinin zarar gördüğünü ve hala düzelemediğini bildirerek şikayette bulunması üzerine konu incelemeye alınmış; � Hastanesi'nden ve hastanın daha sonra tedavi amacıyla gitmiş olduğu öğrenilen Türkiye Hastanesi'nden tıbbi belgeler temin edilmiş, hastanın ameliyat sonrası tedavisinde yer alan Dr. � ve Dr. �'ün tanık olarak ifadeleri ile Dr. �'in açıklaması ile tıbbi belgeler, bilirkişi görüşü oluşturulmak üzere � Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda bir öğretim görevlisine iletilmiştir.
Hazırlanan bilirkişi görüşü, tıbbi belgeler, tanık doktorların ifadeleri ile şikayetçi �'un başvurusu ve Dr. �'in açıklaması birlikte değerlendirildiğinde;
- 1999 yılında yapılan anterior servikal diskektomi + füzyon ameliyatına bağlı olarak hastada vokal kord paaralizisine bağlı ses kısıklığı ortaya çıktığı,
- hastaya yapılan operasyonun uygun olduğu,
- gelişen sağlık sorunun bu tür ameliyatlarda ender olmayan sıklıkta ortaya çıktığı ve bunun bir komplikasyon olarak kabul edilmesi gerektiği,
- gelişen koplikasyonun postop erken dönemde değil, geç ortaya çıktığı, tedavi amacıyla makul bir sürenin beklenmesinin doğru olduğu,
tüm bu nedenlerle, Dr. �'e isnat edilecek bir kusur olmadığı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15. 04.10.2004 tarihinde TTB Merkez Konseyi tarafından gönderilen hasta �'ye ait başvuruda, � Hastanesi'nde ameliyat olduğunu, ameliyat sonrasın şikayetlerini devam etmesi üzerine � Hastanesi'nde Prof. Dr. � tarafından, ilk ameliyatından 15 gün sonra tekrar ameliyat olduğunu, şikayetlerinin yine devam etmesi üzerine Prof. Dr. � tarafından ameliyat yerinde enfeksiyon teşhisi ile tedavi edildiğini ve üçüncü bir ameliyata gereksinim duyulduğunu ifade ederek kendisini, enfeksiyonu olduğu halde ilk ameliyattan kısa bir süre sonra tekrar ameliyat eden Dr. �'ndan şikayette bulunması üzerine konu incelemeye alınmış, hasta �'ye ait tedavi sürecinde yer alan sağlık kuruluşlarına ait tıbbi belgeler, Dr. � ve Dr. �'in konu ile ilgili açıklamaları bilirkişi görüşü oluşturulması üzere İstanbul'da bir hastane klinik şefi ile � Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda görevli bir öğretim görevlisine ulaştırılmış; verilen bilirkişi görüşleri, tıbbi belgeler, şikayet dilekçesi ve hastanın tedavisinde yer alan Dr. � ve Dr. � 'nun açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde;
- hastada yapılan biyokimya incelemelerinin, enfeksiyon lehine yorumlanmasının mümkün olmadığı ve bu tıbbi bilgi ile hasta �'de diskitis olduğunun söylenemeyeceği,
- Hasta �'ye Dr. � tarafından koyulan ameliyat endikasyonunun ve yapılan ameliyat ve ameliyat sonrası tedavi yönteminin doğru ve uygun olduğu,
- Hastada var olan yakınmaların, muhtemelen "başarısız bel cerrahisi sendromu"na bağlı olduğu, diğer nedenlerin yanında bu sendroma, Adana'da yapılan ilk bel cerrahisinin bir komplikasyonu olarak geliştiği anlaşılan 'epidural fibrozis'in yol açtığı ve bu komplikasyonun bel cerrahisinden sonra belirli oranda görüldüğü,
- Nüks disk hernisi ve epidural fibrozis olgularının ameliyat başarılarının düşük olduğu; incelemeye konu olan olayda istenen sonucun alınamamasının bir komplikasyon olarak kabul edilmesi gerektiği ve bu nedenle Dr. �'na bir kusur isnat edilemeyeceği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

13.12.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Fevzi Özgönül, Dr.Ceren Köksal, Dr.Özlem Yılmaz Mısırcı, Dr.Gürol Epik, Dr.Mustafa Ulusoy, Dr.Enginay Doğan, Dr.Ömer Kocaman, Dr.Evrim Abamor, Dr.Özlem Yalçın, Dr.Şahin Çınar, Dr.İpek Akman, Dr.Evrim Pınar Güzel, Dr.Mutlu Vural, Dr.Şahin Gözcü, Dr.Ahmet Cemil Hazman, Dr.Cumhur Aydemir, Dr.Azize Deniz Okay, Dr.Tolga Aydemir'in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Sevgi Aydın'a İs-Ka İstanbul Kablo San.Ve Tic.A.Ş. - İs-Kap İstanbul Kablo San.Paz.Ve Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Emel Gülşah Erdoğan'a Oyakbank A.Ş. için, Dr. Emre Kara'ya Tora Petrol Ür.Müh.Elek.Ve Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Akın Aydemir'e Asil Gıda Turizm Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Nezahat Sözer Orhan'a Solectron Elektronik Ür.Ve Paz.San.Ve Tic.A.Ş. - Servisnet Telekomünikasyon Hiz.San.Tic.A.Ş. - Crc Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. - Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taş.Ve Tic.A.Ş. (Netaş Çalışanları) / OSB için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Meslektaşlarımızın çalıştıkları hastane dışına giriş çıkışlarda otopark ücreti ödemeleri konusundaki şikayetlerine binaen başhekimlikler ve dekanlıklara yazı yazılmasına ve hekimlerden hastane girişlerinde (hastane kimliği veya Tabip Odası Üye Kartı gösterilmesi karşılığında) otopark ücreti alınmaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasının talep edilmesine,

4. Dr.Engin Olcay'ın göreviyle ilgili yaşadığı sıkıntılarla ilgili gerekli hukuki desteğin yapılmasına,

5. Sağlık Müdürlüğü'nün bölgesel nöbet uygulaması ile ilgili olarak meslektaşlarımızın şikayetlerini iletmek ve konu hakkında görüş almak üzere İl Sağlık Müdürü'nün Yönetim Kurulu toplantısına davet edilmesine,

6. Dr.Hüseyin Nazif Akmansoy'un istifa talebinin kabulüne,

7. Bir trafik kazası sonrası yaralanan � ve �'nin Özel � Hastanesi'ndne tedavilerini yapan Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve hata yaparak mağdur olduklarını iddia ederek şikayette bulunmaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konunun incelendiğini, inceleme sonucunu ilgisi nedeniyle Oda Başkanlığımızı anlaşılmaktadır.
Oda Başkanlığımız, şikayetçi hastaların tedavilerinin yapıldığı Özel � Hastanesi'nde şikayetçiler ile ilgili tıbbi uygulama ve takiplere ait dokümanlar ve daha sonra tedavilerin sürdürüldüğü � Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'ndeki tıbbi dokümanlar temin edilmiş, Dr. �'nın açıklaması ile birlikte bilirkişi olarak görüş vermesi amacıyla bir kamu hastanesinin Ortopedi Kliniği Şefi'ne ulaştırılmıştır.
Hazırlanan bilirkişi görüşü, şikayet ifadeleri ve Dr. �'nın açıklayıcı ifadesi ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün konu ile ilgili inceleme yazısı birlikte değerlendirildiğinde;
- Heri iki hastaya kaza sonrası yapılan müdahalenin uygun olduğu,
- Ameliyat sonrası takip ve bakımlarının düzenli olduğu,
- Her iki hastada gelişen enfeksiyonun, açık kırıklarda seyrek olmayan ormanda ortaya çıkabildiği ve bunun bir hekim hatası-tıbbi hata değil komplikasyon olarak kabul edilmesi gerektiği,
- Ortaya çıkan enfeksiyonların zamanında görüldüğü ve tedavi edilmeye çalışıldığı,
- Hastaların tedavilerinin devamı için Özel � Hastanesi'nde tekrar yatmalarının önerildiği ancak her iki hastanın da bunu kabul etmeyerek � Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'ni tercih ettikleri ve tedavilerini burada sürdürdükleri,
- Sonuç olarak Dr. �'ya yönelik olarak, yapılan ameliyatlar ve sonrasında kusur isnat edilemeyeceği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,(HUB/G-936)

8. � tarafından 15.05.2003 tarihinde Oda Başkanlığımıza yapılan başvuruda, 05.03.2005 tarihinde Özel � Hastanesi'nde Dr. � tarafından kendisine katarakt ameliyatı yapıldığını, ameliyat sonrası sadece ışığı görebildiğini, 1 hafta sonra tekrar ameliyat yaptırdığını, sonunda 1.25 miyop olan gözünün 3.25 miyop olduğunu ve tedavisinin hala sürdüğünü ifade ederek Dr. �'den şikayetçi olması üzerine konu incelemeye alınmış, temin edilen tıbbi belgeler, bilirkişi görüşü oluşturulmak üzere bir Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Klinik Şefi'ne ulaştırılmış ve hastanın, bilirkişi olarak görüş istenen hekime muayene olması sağlanmıştır.
Hazırlanan bilirkişi görüşü ve tıbbi belgeler ile şikayet dilekçesi birlikte değerlendirildiğinde; hastada ameliyat sonrası yaşanan olumsuz sağlık sorununun katarakt ameliyatlarından sonra görülebilen, göz içi basıncın artışına bağlı olarak ortaya çıktığı, ortaya çıkan bu komplikasyonun zamanında fark edilerek gereken tedavilerin yapıldığı, gözlük diyoptrilerinin artmasının, göz içi lens hesaplamaları ile ilgili bir sonuç olduğu ve bu durumun da katarakt ameliyatları sonrası görülebilen bir durum olduğu ve komplikasyon olarak kabul edildiği, bu nedenle Dr. �'e yönelik bir kusur isnat edilemeyeceği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,(HUB/G-431)

9. 26.05.2005 tarihinde Oda Başkanlığımıza � tarafından yapılan başvuruda, Özel � Hastanesi'nde muayene olduğunu, dış gebelik tanısı konulduğunu, hiçbir tedavi yapılmadığını, 4 ay sonra rahatsızlığının devam etmesi üzerine başka bir doktora gittiğini ve sağ yumurtalığında kist olduğunu öğrendiğini, durumu Özel � Hastanesi'ne aktardığında, bunun normal olduğunun kendisine söylendiğini ifade ederek şikayette bulunması üzerine konu incelemeye alınmış; ilk muayenenin yapıldığı Özel � Hastanesi'ndeki tıbbi kayıtlar ve raporlar ile � Özel Sağlık Hizmetleri'nde Dr. � tarafından tutulan tıbbi kayıtlar temin edilmiş, Özel � Hastanesi'nde hastanın muayenesini yapan Dr. �'nun açıklaması ve yukarıda andığımız belge ve bilgiler temelinde bir Kamu Hastanesi Kadın Doğum Klinik Şefi'nden alınan bilirkişi görüşü birlikte değerlendirildiğinde; Dr. �'nun yaptırdığı laboratuar tetkikleri ve jinekolojik US tetkikini temel alarak �'e biyokimyasal bir gebeliğin yaşandığının yada ektopik bir gebelik ürünün vücut tarafından absorbe edildiğinin ve herhangi bir müdahale gerekmediğinin bilgisinin verildiği, esasında overde kistik yapıyı kendisinin de gördüğünü ancak fizyolojik olması muhtemel kisti hastaya iletme gereği duymadığını, reçete düzenleyerek kontrole gelmesini söylediği ancak gerek hastanın ifadesinden ve gerekse Dr. �'nun açıklamasından anlaşılacağı gibi hastanın tekrar kontrole gelmediği anlaşılmaktadır. Varolan tıbbi belgeler ifadeyi onaylamaktadır. Tıbbi bir ihmalden bahsedebilmek için hastanın kontrollerine gelmesi ve buna rağmen uygulanan tedavinin, hastanın rahatsızlığı ile ilgisinin olmaması gerekmektedir. Ancak hasta, kontrollerine gelmeyerek Dr. � ile bağını koparmıştır. Bu durumda Dr. �'na yönelik bir kusur isnat etmek mümkün değildir. Ayrıca, hastanın klinik durumu ile uygulanan tedavi arasında tıbbi bir bağ vardır. Bu nedenle dosyanın işlemden kaldırılmasına,(HUB/G-958)

10. 02.03.2005 tarihli Sabah Gazetesi'nin Kelebek Eki'nde yayınlaman tanıtımlarda � Lazer Epilasyon ve Güzellik Merkezi'nin tanıtım kurallarını ihlal ettiği anlaşılmakla birlikte, ilgili merkezin sorumlu hekimi Dr. �'in savunmasında ilanın "tamamen bilgisizlik nedeni ile yapılmış bir hata" olarak değerlendirdiği ve "bir daha tekrarlanmayacağı"nı ifade etmesi nedeniyle, vermiş olduğu taahhüdün kabul edilmesine ve tanıtım kurallarına hassasiyetin "iyi hekimlik ortamı" yaratmada önemli olduğu ve "iyi hekimlik ortamı"nın tüm hekimler için etik ve bilimsel bir ortam yaratacağı hatırlatması ile dosyanın işlemden kaldırılmasına,(HUB/R-667)

11. 17.06.2004 tarihli Nişantaşı Dergisi ile 27.06.2004 tarihli Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde � Tanı Merkezi adına yayınlanan ilanların Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 39. maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla hakkınızda oluşturulan HUB/R-601 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş, yayınlanan tanıtım ilanlarının Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 39. maddelerine aykırı olduğu iddiası ile � Tanı Merkezi sorumlu hekimi Dr. � ile ilgili yapılan soruşturma sonucunda ilanların tanıtım kuralları sınırları içinde olduğu görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi

20.12.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Seyit Serbes, Dr.Jülide Canan Umurhan Akkan, Dr.Elif Pahsa, Dr.Eda Birgül, Dr.Yıldırım Bakır, Dr.Cemalettin Aydın'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Can Fenerci'ye Ferudun Çiftarslan - Gün Ser Market için, Dr. Yaşar Aykut Özkalkan'a Hema Endüstri A.Ş. - Hattat İnşaat San.Ve Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Zeki Serdar Kaya'ya Spinner Takım Tezgahları San.Ltd.Şti. - İstanbul Deri Ve Endüstri Serbest Bölge Şubesi için, Dr. Mesut Küçük'e Göz Kardeşler Çorap San.Ve Spor Tes.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Yıldız Ertuğ Ünder'e Norm Sanayi Ürünleri İmalat Ve Dış Tic.Ltd.Şti. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Dr.Derya Özçelik'in üyelikten istifa talebinin kabulüne,

4. Hükümetin sınavsız şef ve şef yardımcısı ataması yapabilmesine olanak tanıyan yasal düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine yasal düzenlemeye dayanarak atama yapılan şef ve şef yardımcılıklarına başvuruda bulunmak isteyen meslektaşlarımızın hukuki süreçlerinin Oda hukuk bürosu tarafından takip edilmesine,

5. 2006 yılı üyelik aidatlarının mesleklerini sadece kamuda çalışarak icra eden üyelerimiz için 55 YTL, kamu dışında çalışanlar için 120 YTL olarak belirlenmesine,

6. Bütçe Uygulama Talimatının uygulamaya konulan kısmıyla ilgili olarak yaşanan sıkıntılarla ilgili meslektaşlarımızı bilgilendirici çalışma yapılmasına,

7. Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Sağlık Örgütü'nün "Sağlıklı Şehirler Ağı"na dahil olması için başlattığı çalışmayla ilgili olarak bir üyenin görevlendirilmesine,

8. Kadıköy Belediyesi'nin "Stratejik Plan ve Performans Planı" çerçevesinde yürüttüğü çalışmanın sağlık alanına ilişkin bölümüne destek verilmesine,

9. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı ile ilgili düzenlediği panele Oda adına Dr.Yeliz Mutlu'nun katılmasına,

10. � tarafından Odamıza yapılan yazılı başvuruda, eşi �'nın ... Tıp Fakültesi'ne yatırıldığı dönemde yaşadığı sorunları dile getirerek anjio çekimi için gereken malzemeleri Dr. �'in aracılığı ile temin ettiklerini ancak 700 milyon TL'ye mal olabileceğini öğrendikleri malzemeleri 12 milyar TL'ye alabildiklerini, SSK'lı olması nedeniyle SSK'dan � Tıp Fakültesi'ne sevk yaptırmakta gecikme olduğunu , bu sırada eşinin vefat ettiğini, eşinin vefatından sonra da � Tıp Fakültesi'nden sevk işlemi için gereken istem kağıdını alamadıklarını beyan ederek şikayette bulunması üzerin konu incelemeye alınmış, inceleme amacıyla fezleke düzenlenmiş;
... Tıp Fakültesi'nden � ile ilgili tıbbi belgeler, konu ile ilgili ... Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın kararı, şikayet başvurusu, Dr. �'in konu ile ilgili açıklaması ve Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. �'un tanıklık yazısı birlikte değerlendirildiğinde;
1- Hastaya müdahalenin çok ACİL koşullarda ve adeta zamana karşı yarışarak yapıldığı,
2- Hastaya sadece anjio amaçlı değil tedavi amaçlı girişim yapıldığı, temin edilen malzemelerin hasta için kullanıldığı,
3- Girişim sırasında sulanılan malzemelerin temin edildiği firmanın aynı zamanda SSK'ya da aynı malzemeleri temin eden firma olduğu,
4- Malzemelerin fiyatlarının fahiş olmadığı gibi girişimde kullanılan "coillerin" fiyatının SSK'ya kesilen fatura bedelinden düşük olduğu
5- Dosya bütünlüğünden, hasta �'ya yapılan tüm işlemlerin kayıtlarda yer aldığı, bu nedenle yapılan harcamaların, �'nın bağlı olduğu SSK'dan temin edilmesinin mümkün olduğu (idari veya adli yol ile)
Sonuçta, Dr. �'e isnat edilebilecek herhangi bir kusur oluşmadığı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB-597/(G-790)

11. Odamıza � tarafından yapılan başvuruda, 08.10.2003 tarihinde � Eğitim Hastanesi'ne başvuran � isimli hastanın tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yapıldığı iddiası üzerine oluşturulan HUB/G-518 sayılı dosya değerlendirilmiş, �'nin teşhis ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmal yaparak hastaya karşı özen eksikliği içinde olduğu iddiasıyla Dr. � ve Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-668/G-518)

12. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, İstanbul'un çeşitli semtlerinde bulunan bilboardlarda yer alan hastanenize ait "Hayatı Görerek Yaşayın" başlıklı ilanlarda tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla hakkınızda oluşturulan HUB/R-673 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş olup, İstanbul'un muhtelif yerlerindeki bilboardlarda asılan ilanlarda tanıtım kurallarının ihlal edildiği kanaati ile açılan soruşturma sonucunda; asılan ilanların tanıtım kurallarını ihlal ettiği, dolayısıyla ceza gerektiren bir kusur olduğu ancak � Hastanesi Başhekimi Dr. � tarafından verilen savunmada, "deontolojik ve etik düzenlemelere elimizden geldiğince uyan bir kuruluş olarak uyarınızın gereklerini yerine getireceğimizden emin olabilirsiniz. Yaz dönemi izinlerinden dolayı gecikmemizi mazur görmeniz�." ifadesinin, 01.01.2006 tarihine kadar tüm ilanların indirilmesi koşuluyla kabul edilmesi ve bundan sonra yapılacak tanıtımlarda tanıtım kurallarına uyulması hatırlatması ile dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13. Yönetim Kurulumuz'un 15.02.2005 tarihli toplantısında Dr. � ve Dr. � hakkında ... isimli hastanın takibinde tıbbi ihmal ve/veya hata yapıldığı iddiasıyla soruşturma açılmasına ve soruşturmanın yürütülmesinde sizin görevlendirilmenize karar verilmiş idi.
Yönetim Kurulumuz'a Dr. � tarafından sunulan yazıdaki, "gerçeğin ortaya çıkması ve hakkaniyet prensibi" bakımından Dr. �'un da soruşturma kapsamına dahil edilmesi talebi, Yönetim Kurulumuz'un 20.12.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve uygun bulunarak Dr. �'un da soruşturma kapsamına alınmasına,

14. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru nedeniyle Dr. � hakkında oluşturulan HUB/G-1060 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 20.12.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, iddianın gerçek olup olmadığının belirlenmesinin meslek odasının yasal organizasyonu ile mümkün olamayacağı, bu nedenle mahkeme sonucunun beklenmesine ve sonuca göre dosyanın tekrar ele alınmak üzere bekletilmesine,

15. Odamıza � tarafından yapılan başvuruda; "eşi � isimli hastasına uyguladığı psikoterapi seansları sürecinde hastası ile önce duygusal daha sonra da cinsel ilişkiye girdiği, daha sonra telefon ile hakarette bulunduğu, aynı zamanda sağlığının bozulmasına neden olduğu; eşinin yardım isteyen maillerine küçük düşürücü yanıtlar verdiği" iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan HUB-606 sayılı soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 20.12.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

16. Odamıza � tarafından yapılan başvuruda; "09.02.2004 tarihinde burnundaki deviasyon ve göz kapağındaki deri sarkması nedeniyle Özel � Hastanesi'nde Dr. � tarafından yapılan ameliyat neticesinde sol kaşının aşağıya çekik halde kaldığı, göz kapağı üzerinde bir deri fazlalığının ortaya çıktığı ve yaklaşık bir ay sonra burada bir çukurlaşmanın belirginleştiği, göz ile kaş arasındaki mesafenin sağ göze göre daha dar olduğu" iddiasıyla oluşturulan HUB/G-1039 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 20.12.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, tıbbi ihmal ve hatalı işlem yapmak iddiasıyla Dr. � hakkınızda soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

17. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan Özel � Hastanesi'ne ait "Hayata Yeşil Işık - Prostatta Greenlight PVP tedavisi" başlıklı broşürün 1219 sayılı Yasa'nın 24. maddesi ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. maddesine aykırılık ihtiva ettiği, PVP'nin diğer tedavi seçeneklerinden üstünlüğü, hastanın kısa sürede yaşamını aksatmadan iyileşmesi ve kesin çözüme ulaşmasıdır" - "prostatın büyümüş olan bölgelerini buharlaştırarak tam olarak ortadan kaldırır" ifadelerini kullanılarak hastalara yanıltıcı bilgiler verildiği iddiasıyla Prof. Dr. � hakkında oluşturulan HUB-655-(G-1003) sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 20.12.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

18. Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruda, � isimli hastaya Özel Umut Hastanesi'nde 08.09.2004 tarihinde Dr. � tarafından yapılan hemoroit ameliyatı sonrasında hastanın sağlığının bozulduğu iddiasıyla oluşturulan HUB-661-(G-919) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 20.12.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

19. Odamıza yapılan bir başvuru ekinde bulunan Özel � Lazer & Estetik Merkezi'ne ait ilanlarda, İstanbul Tabip Odası'na üye olmadan adı geçen yerde serbest hekimlik yapıldığına ilişkin bilgi bulunması ve ilgili ilanın 1219 sayılı Yasa'nın 24. maddesi ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8.,9. ve 31. maddelerine aykırılık taşıdığı iddiasıyla oluşturulan HUB/R-638 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, yapılan tanıtımın tanıtım kurallarını tam kavrayamamaktan kaynaklandığını ve tekrarının olmayacağını, zaten kliniğin henüz açılma işlemlerinin sona ermemesine rağmen dergi ile yapıla yıllık anlaşma nedeniyle erkenden yayınlandığını, Kadıköy Sağlık Grup Başkanlığı tarafından düzenlenen tutanaktan da anlaşılacağı gibi şu anda tanıtım kurallarına uyum gösterdiği,
Dr. �'in mesul müdür olduğu, üyelik kayıtlarını Kocaeli Tabip Odası'ndan aldırdığı, görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

27.12.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Ragıp Oğuz, Dr.Uğur Özcan, Dr.Özgül Karacan Aydın, Dr.Erdal Kunduracı, Dr.Burçak Tok, Dr.Celal Demirbaş, Dr.Ahmet Taylan Yazıcı, Dr.Neslihan Özgen, Dr.Dilek Kangal, Dr.Yaşar Serkan Ensongur, Dr.Burak Özkan, Dr.Ayhan Erdemir, Dr.Gökçe Küçükyazıcı, Dr.Hülya Durmuş, Dr.Aylin Uğurlu, Dr.Cemal Bektaş, Dr.Gülsen Belde, Dr.Ertan Öztürk, Dr.Tarık Yıldırım, Dr.Kıvılcım Ertürk, Dr.Bahar Artım Esen, Dr.Onur Tetik'in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Ayşe Müge Kardaş'a Mira Tekstil San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Ali Gürcalın'a Akgün Reklam San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Dilek Başık Pekiner 'e Oyak Emeklilik A.Ş. için, Dr. Sinan Önder'e Evo Tekstil Ve Çorap Paz.Dış Tic.A.Ş. - Evoteks Çorap San.Ve Tic.Ltd.Şti. - Platin Tekstil Tur.San.Ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Basri Yılmaz'a Özel Türkmed Sağ.Hiz.Ve Tic.Ltd.Şti. - Özel Abc Sağ.Hiz. Yat.Ve Dış Tic.A.Ş. - Torun Özel Sağ.Hiz.Ve Tic.A.Ş. - Turkmed Personel Temin Sağ.Malz.San.Ve Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Aykut Postoğlu'na Zorlu Holding A.Ş. - Zorluteks Tekstil Tic.Ve San.A.Ş. - Zorlu Dış Tic.A.Ş. - Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme Ve Bakım Hiz.A.Ş. - Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. - Zorlu Endüstriyel Enerji Ve İnşaat Tic.A.Ş. - Korteks Mensucat San.Ve Tic.A.Ş. - Deniz İnşaat Ve Tekstil Tic.San.Ltd.Şti. - Linens Pazarlama A.Ş. - Deksar Multimedya Ve Telek.A.Ş. - Vestel Elektronik San.Ve Tic.A.Ş. - Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Paz.A.Ş.(1) - Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Paz.A.Ş.(2) - Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Paz.A.Ş.(3) - Zorlu Linen Dokuma Emprime Konfeksiyon San.Ve Tic.A.Ş. - Zorlu Petrogas Petrol Gaz Ve Kimya Ürünleri İnş.San.Ve Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. M.Soner Erkan'a Koç Holding A.Ş., Vehbi Koç Vakfı, Arçelik A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Ark İnşaat San.Ve Tic.A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Aygaz A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Beko Elektronik A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Beko T.A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Birmot Birleşik Motor San.Ve Tic.A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Demir Export A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Palmira Turizm Tic.A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Döktaş Dökümcülük Tic.Ve San.A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Ford Otosan Ford Otomotiv San. A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Koç Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Koç Allianz Sigorta A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Koç Bilgi Grubu İletişim Ve Teknoloji Hiz.A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası çalışanları), Koçfinans Koç Tük.Fin.Ve Kart Hiz.A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Koç Sistem Bilgi Ve İletişim Hiz.A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Migros Türk T.A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Opet Petrolcülük A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Otokar Otobüs Karoseri San.A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Otokoç Otomotiv Tic.Ve San.A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Ram Dış Tic.A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Türk Demirdöküm Fab.A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları), Koç.Net Haberleşme Teknolojileri Ve İl.Hiz.A.Ş. (Nakkaştepe Koç Holding Binası Çalışanları) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. İstanbul Valiliği İnsan Hakları Kurulu'nun " Diyabet hastalarının kullandıkları ilaçlarla ilgili yaşanılan sorunlar" hakkında istediği görüş için. Prof.Dr.Hasan İlkova'nın değerlendirmesine başvurulmasına,

4. Dr.Mehmet Öncü, Dr.Kemal Tural, Dr.Aron Gök, Dr.Nesrin Büyükgöze'nin üyelikten istifa talebinin kabulüne,

5. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, Özel � Tıp Merkezi'ne ait "Kaliteli Hizmet" başlıklı broşürlerde tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı, ruhsat alınmayan konularda faaliyette bulunulduğu ve asgari ücret ihlali yapıldığı iddiasıyla merkez sorumlu hekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-682 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 27.12.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

6. Odamıza � tarafından yapılan başvuruda, 27.05.2005 tarihinde Özel � Hastanesi'nde Dr. � tarafından gerçekleştirilen katarakt ameliyatı sonrasında, hasta �'in görme yeteneğinin daha da azaldığı ve kalıcı sağlık kusurunun ortaya çıktığı iddiasıyla oluşturulan HUB/997 sayılı inceleme dosyası ile ilgili olarak 09.11.2005 tarihli Yönetim Kurulu toplasında verilen "dosyanın işlemden kaldırılması" kararına � 'in itirazı üzerine Dosya Yönetim Kurulumuzun 27.12.2005 tarihli toplantısında yeniden değerlendirilmiş olup, TTB Disiplin Yönetmeliği'nin 16. maddesi gereği ilgili Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına ve konunun soruşturularak Onur Kurulu'na iletilmesine, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

7. Odamıza � tarafından yapılan başvuru üzerine; 28.12.2004 tarihinde hastanenizde Dr. � ve Dr. � tarafından, doğumu sezaryen ile gerçekleştirilen doğumu sonrasında sağlık durumunun bozulduğu iddiasıyla Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. � hakkında oluşturulan HUB/G-880 sayılı soruşturma dosyası ile ilgili olarak 09.11.2005 tarihli Yönetim Kurulu toplasında verilen "dosyanın işlemden kaldırılması" kararına �'nun itirazı üzerine Dosya Yönetim Kurulumuzun 27.12.2005 tarihli toplantısında yeniden değerlendirilmiş olup, TTB Disiplin Yönetmeliği'nin 16. maddesi gereği ilgili Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına ve konunun soruşturularak Onur Kurulu'na iletilmesine, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!