“Özel Hekimlik Alanında Ortak Mücadele” Konulu Toplantı İstanbul Tabip Odası’nda Yapıldı


  • Ocak 25, 2023
  • 506

Mesleki bağımsızlığımız ve serbest meslek hakkımıza saldırı niteliği taşıyan 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişiklikleri ve ardından 7 Ocak 2023 tarihli yönetmelik değişiklikleri sonrası artık özel sağlık sermayesi karşısında hem serbest çalışan hekimler hem de özel hastanede/tıp merkezinde çalışan hekimler benzer şekilde haksızlıklara maruz kalmaktadır. Bu ortak payda altında İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu olarak 24 Ocak 2023 Salı günü saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası’nda “Özel Hekimlik Alanında Ortak Mücadele” başlığı ile toplanıldı.

Toplantının açılışında İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cegerğun Polat, 17/01/2023’te yapılan hukuki bilgilendirme webinarı ve yeni dava süreci için gerekli vekaletnamelerle ilgili bilgilendirme yaptı. Daha sonra yönetmelik değişiklikleri ile birlikte hekimlerin sözleşme imzalamak ve MBYS bildirimleri ile ilgili pratikte yaşadığı sorunlar oda avukatı Oya Öznur’un katkılarıyla konuşuldu.

İstanbul Tabip Odası olarak toplantıya katılan hekimlerle birlikte ortak mücadeleyi güçlendirmek üzerine aşağıdaki değerlendirmeler yapıldı ve demokratik mücadeleye yönelik kararlar alındı.

- “Nasıl bir sağlık sistemi istiyoruz?” sorusuna yanıt vermeye çalışacak, ülkemizin beklediği genel seçimler sonrası kamu dışında çalışan hekimlerin çalışma şartlarını iyileştirici öneriler için bize yol haritası olacak bir sempozyum düzenlenmesi,

- 14 Mart haftası içerisinde yapılacak geleneksel yürüyüşe kitlesel şekilde özel hekimlik alanının katılımının sağlanması,

- Özel sağlık sermayesinin tekelci tutumunun kabul edilemez olduğunu ve bunun daima karşısında olduğumuzu her türlü mecrada hem meslektaşlarımıza hem yöneticilere hem de halka anlatılması için yeni araçların yaratılması,

- Yapılacak sözleşmelerin ve MBYS ile ilgili yaşanacak sorunların yakından takip edilmesinin sağlanması

- Yönetmeliklerin getirdiği kısıtlamaların formel olmayan yollarla aşılmasına dönük özel hastanelerden gelen isteklerin kabul edilmemesi gerektiğinin, hekimlere sıkça hatırlatılmasının sağlanması.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar ışığında tüm meslektaşlarımızı bu mücadele sürecine katılmaya, destek olmaya davet ediyoruz.


Bu HABERİ Paylaş!