Bir Kez Daha ve Defalarca Söylüyoruz: Aile Sağlığı Merkezleri İstanbul Depremine Hazır Değil!


  • Şubat 24, 2023
  • 1129

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında deprem bölgesinde yaşayan halkın yaşam koşulları başta sağlık olmak üzere temel ihtiyaçları, yapılacaklar ve olası İstanbul depremi ile sağlık merkezlerinin bina durumlarını görüşmek amacıyla 20 Şubat 2023 tarihinde çevrimiçi toplanmıştır.

Komisyonumuz depremin ilk gününden beri deprem bölgesine giden komisyon üyelerimizin aktarımlarıyla haftada iki kez toplanarak değerlendirmeler yapmış, deprem bölgesinden dönen arkadaşların anlatımlarıyla kamuoyuna yönelik basın açıklaması yapmıştır.

https://www.istabip.org.tr/7474-hekimler-deprem-bolgesi-hatay-dan-izlenimlerini-aktariyor.html

20 Şubat 2023 tarihinde çevrimiçi yapılan toplantıda, deprem bölgesindeki bölge halkının durumu, sağlık kurumları, sağlık hizmetleri ve başta hekim arkadaşlar olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının durumu değerlendirilmiştir.

Depremde hayatını kaybeden halkımızın meslektaşlarımızın sağlık çalışanlarının yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifa, bölgedeki sağlık çalışanları ve tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Deprem bölgesinde halkın sağlık ihtiyaçları için Sağlık Bakanlığı’nın başta Hatay ve ilçelerinde hızlı davranması, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin yeterli yaygın düzeyde sunulması için İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu olarak her türlü destek vermeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz.

Deprem bölgelerinden göç eden, gelen başta gebe ve çocuklar olmak üzere tüm nüfusun koruyucu sağlık hizmetlerinden eksiksiz faydalanması için halkın bilgilendirilmesi gerektiğini, yurt gibi toplu halde misafir edilen yerlere birinci basamak sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını, yoğun talep gören aile sağlığı merkezlerinin eksik sağlık çalışanı gücünün artırılmasını istiyoruz.

Hepimizi derinden üzen, yasa boğan Kahramanmaraş depremi sonrasında İstanbul’da beklenen deprem nedeniyle İstanbul’daki Aile Sağlığı Merkezleri’nin (ASM) depreme hazır olmadığını düşünüyoruz. Daha önce bu konuda komisyonumuzun yaptığı çalışmalar ve basın açıklamalarının maalesef dikkate alınmaması üzerine tekrar hatırlatmak istiyoruz.

İstanbul Tabip Odası adına İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne 18.11.2020 tarihinde yaptığımız yazılı başvurumuzla İstanbul’da hizmet veren ASM binalarının güvenli hale getirilmesini istediğimiz halde bir sonuç alamadığımızı üzülerek bildirmek istiyoruz.

Yapılan başvurularımız ve ısrarlı taleplerimiz dikkate alınmayınca 28 Kasım 2022 tarihinde bir kez daha ASM binalarının deprem güvenliği ile ilgili açıklama yaptığımızı hatırlatıyoruz. Bu açıklamada : “İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu tarafından İstanbul’daki ASM binalarının deprem güvenliğini ölçmek amacıyla Şubat 2020 tarihinde yapılan ankete göre, ASM’lerin %32’sinin 1999 İstanbul depremi öncesinde inşa edilmiş binalarda hizmet verdiği, %90’ının deprem dayanıklılık testi olmadığı ve test yapılanlar arasında güvenli olarak geçen bina oranının sadece %10 olduğu ortaya çıkmıştı.” denilerek İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nü bir kez daha acilen önlem almaya çağırdığımızı bildirmek istiyoruz.

https://www.istabip.org.tr/6188-asm-binalarinin-deprem-guvenligiyle-ilgili-goruslerimizi-istanbul-saglik-mudurlugu-ne-bildirdik.html

Ayrıca İstanbul Tabip Odası olarak Aile Sağlığı Merkezi binalarının depreme güvenliği testlerinin uygulanması için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yazılı başvuruda bulunduğumuzu ve sonuç alamadığımızı bildirmek istiyoruz.

Acilen İstanbul’da hizmet veren ASM ve tüm sağlık birimlerinin depreme karşı her türlü önleminin tam olarak alınması için, Sağlık Bakanlığı’nı görevini yapmaya, sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

Deprem bölgesinde yaşayan halkın başta barınma olmak üzere, ısınma, temiz içme ve kullanma suyu, gıda, tuvalet ve yıkanma ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmasını; birinci basamak sağlık hizmetlerinin deprem bölgesi dışından sağlık çalışanları üzerinden işlevli hale getirilmesi ve tam olarak sunulmasını istiyoruz.

Depremden etkilenen halkın ruh sağlığını korumaya yönelik önlemlerin alınması, sağlık çalışanlarına bu konuda hatırlatıcı eğitim ve uyarıların yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu


Bu HABERİ Paylaş!