Genişletilmiş Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı Yapıldı


  • Ekim 06, 2023
  • 655

Genişletilmiş Özel Hekimlik Komisyonu toplantısı 4 Ekim 2023 Çarşamba günü İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadıköy bürosunda yapıldı. Katılımın yoğun olduğu toplantıda “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri” hakkında 29 Temmuz’da çıkan yönetmelik değerlendirildi ve özel hastane çalışanı hekimlerle muayenehane hekimlerinin sorunları konuşuldu. Toplantı, İstanbul Tabip Odası avukatlarından Hazal Pekşen’in yönetmeliğin maddelerini tek tek anlattığı sunumla başladı. Avukat Hazal Pekşen’in sunumunun ardından tanıtım faaliyetlerine getirilen düzenlemeler, yeni şekillenen kurallar ve kurallara uyulmaması halinde karşılaşılacak cezalara ilişkin uzun tartışmalar yürütüldü.

Moderatörlüğünü Dr. Bilge Ceydilek’in yaptığı toplantıda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde ilgili komisyonda görevli İTO Temsilcisi Dr. Mustafa Sülkü komisyonda görüşülen dosyalarla ilgili bilgilendirme yaptı. İTO geçmiş dönem Onur Kurulu üyelerinden olan Dr. Sülkü, sağlık müdürlüğü temsilcilerinin ilk toplantıda yönetmeliği anlatmaya çalıştığını belirtti ve mesleğin değersizleştirilmemesi için daha titiz davranacaklarına dair izlenimi olduğunu söyledi. Dr. Sülkü, komisyonda görüşülen 20 dosyanın sadece bir tanesinin bir hastaneyle ilgili olduğunun, 19’ununsa belediyelerden ruhsat alan güzellik salonu, fizyoterapi merkezi ve sağlık turizmi yapan aracı kuruluşlara ilişkin olduğunun bilgisini paylaştı.

Toplantıda konuşan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cegerğun Polat yönetmeliği değerlendirdi.  Dr. Polat, yönetmeliğin “talep yaratıcı reklam” içeriklerinin engellenmesi için önemli maddeler içerdiğini ancak Sağlık Bakanlığının son dönemlerde yayınladığı her yönetmelikte olduğu gibi çelişkili ve kafa karıştırıcı ifadeler de olduğunu belirtti. İTO olarak, “öncesi ve sonrası”görsel paylaşılması konusundaki çelişkili maddeler için Sağlık Bakanlığına örnekler içerecek şekilde tarifi netleştirmesini talep eden bir yazı gönderildiğini söyledi. Deoantoloji ve evrensel tıbbi etik kurallara ayrıca dikkat çeken Dr. Cegerğun Polat “vücut bütünlüğünü bozan girişimlerin, özendirilmesi ve insanların estetik beklentilerini manipüle edecek şekilde pazarlanmaması gerektiğini” vurguladı.

İTO önceki dönem yönetim kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç da evrensel sağlık ilkelerini anlattığı konuşmasında sağlığın ticari bir alan olamayacağının, kolaylıkla ulaşılması gereken bir hak olması gerektiğinin altını çizdi. Dr. Kılıç, sağlıkta reklamın söz konusu olamayacağını vurguladı ve tanıtım faaliyetlerinin kurallara uyularak yapılması gerektiğini anlattı.

Toplantıda söz alan Muayenehaneler Derneği Yönetim Kurulu’ndan Dr. Çetin Duygu ise hastaların tedaviye ulaşması için tanıtımın şart olduğunu belirtti ve Sağlık Bakanlığı’na derneğin karşı olduğu yönetmelik maddeleriyle ilgili önerilerini gönderdiklerini söyledi.

Toplantı, uzmanlık dernekleri temsilcileri ve ilgili kurumlarla beraber yönetmeliğin tekrar değerlendirilmesi kararı ile sona erdi.


Bu HABERİ Paylaş!