Özel Hastanelerde Çalışan Hekimlerin Sorunları Paylaşıldı


  • Şubat 14, 2024
  • 502

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Dr. Nergis Erdoğan, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cegerğun Polat ve İTO Hukuk Bürosu’ndan Av. Oya Öznur, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Genel Başkanı Dr. Reşat Bahat ve OHSAD Genel Sekreteri Dr. Uğur Baran'la görüştü.

Görüşmede özel hastane hekimlerinin iş güvencesi sorunları konuşuldu ve artan enflasyon karşısında yıldan yıla eriyen hekim ücretlerinin günün koşullarına uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Görüşmede dile getirilen bir başka sorun da hekimlerin sözleşmelerinin feshedilme şekli oldu. Özel hastane yönetimlerinin resmi bildirim yapmadığı, telefonla sözleşme feshettiği, hekimlerin muhatap bulamadığı yönündeki şikayetler OHSAD’la paylaşıldı.

OHSAD ise hekim ücretlerinin düşük olmadığını savundu, sözleşme fesihleri konusunda hassasiyet gösterileceğini belirtti. 2008’den bu yana özel hastanelere kadro verilmemesinin ve tamamlayıcı sigorta bedellerinin düşük olmasının koşullarını zorlaştırdığını ifade eden OHSAD yönetimi, Türk Tabipleri Birliği’nin katsayıları daha yüksek belirlemesi gerektiğini de söyledi. Ayrıca aktarılan sorun ve talepler üzerinde çalışacaklarını ve ulaştıkları sonuçları paylaşacaklarını da ifade etti.


Bu HABERİ Paylaş!