Eylül Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 9028

 

2 EYLÜL 2008

GÜNDEM:
1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- Hedeflerimiz, Önceliklerimiz Toplantısı.
3- Toplum Sağlığı Merkezi Değerlendirme Raporu.
4- İTO Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Dr. Okan Falay’ın başvurusu. (Gençlik ve Spor Kulübü faaliyetlerinin kurumsallaşması hk.)
5- İl Koordinasyon Kurulu 2. Dönem toplantısı. (14 Ekim 2008, 13.30, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu)
6- Özgür Radyo’nun program yapma önerisi.

KARARLAR:

1- Dr. Kemal Demir, Dr. Mevlüt Ferhat, Dr. Zuhal Atan Uçar, Dr. Hatice Ulupınar, Dr. Mehmet Çetinkaya, Dr. İncinur Maldır, Dr. Duygu Tüzün, Dr. Orhan Baylan, Dr. Özkan Sever, Dr. Hakan Öçsel, Dr. Irmak Ünver İpek, Dr. Vuslat Muslu, Dr. Nurdan Mengi, Dr. Ömer Yılmaz, Dr. Duygu Tez, Dr. Zerrin Dirik, Dr. Serpil Karababa, Dr. Bülent İpek, Dr. Bahtiyar Şengün, Dr. Nurcan Fıçıcı, Dr. Kamil Kurt Ve Dr. Memduh İnce’nin üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Meral Uyar, Dr. Leyla Arslan, Dr. Semra Akad, Dr. Didem Elif Baş Koyuncu ve Dr. Serran M. Dalmak’ın istifalarının kabulüne,

3- Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………., Dr. …….., Dr. ….. ve Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/B-264 sayılı dosya görüşülmüş olup ……… isimli hastanın ameliyat öncesi,ameliyat ve ameliyat sonrası teşhis, tedavi ve takipte yer alan hekimlerin tıbbi hata ve ihmallerinin belirlenemediği, gelişen durumun bir komplikasyon olduğu, komplikasyon zamanında fark edilerek tedavi için ilgili merkeze sevk edildiği anlaşılmakta olup, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

4- Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, 27.08.2008 tarihli Hürriyet, Star, Zaman ve Sabah Gazeteleri’nde yayınlanan ve ekte örneğini sunduğumuz Özel ……… Hastaneler Grubu’na ait “……….Hastanesi Uzmanlığıyla Chekc-Up Programları” başlığıyla yayınlanan ilanlar değerlendirilmiş, söz konusu ilanlarda tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla …….. Hastaneler Grubu’na bağlı ……. Hastanesi Başhekimi Dr. …….., ……. Hastanesi Başhekimi Dr. ………., ………..Hastanesi Başhekimi Dr. ……… ve …….. Hastanesi Başhekimi Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-800),

5- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, hastanın ameliyatında tıbbi ihmal/hata yapıldığı ve hastanın gerekli ve yeterli oranda bilgilendirilmediği iddiasıyla Dr. ……, Dr. …….. ve Dr. ……. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1067 /G-1689),

6- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen inceleme raporunun değerlendirilmesi sonucu,  ………. isimli hastanın yataktan düşmemesini sağlayacak yeterli tedbiri almamak ve hastanın Acil Servis’te çekilen filmlerinde görülebilir durumda olmasına rağmen kırığın görülmeyerek tedavisinin gecikmesine neden olmak iddialarıyla Dr. ………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1068),

7- Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine,  ………. isimli hastanın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1069 /G-1660),

8- Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………., Dr. ……….. ve Dr. ……… tarafından tanılama hatası yapıldığı, daha sonra Dr. ………., Dr. ………, Dr. ………., Dr. …….., Dr. ………, Dr. ……….. ve Dr. …………. tarafından gerçekleştirilen bir dizi cerrahi girişimdeki tıbbi hatalar sonucu iyileşmenin gecikmesine ve kalıcı sağlık kusuru oluşmasına neden olunduğu iddiasıyla oluşturulan HUB/G-1369 sayılı dosya görüşülmüş; dosyada yer alan bilirkişi görüşleri doğrultusunda ………’e yapılan müdahalelerin uygun olduğu, tedavi yöntemlerinin doğru olduğu, hastada vezikovajinal fistül gelişmesinin komplikasyon olduğu sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/B-078 sayılı dosya görüşülmüş ve vefatın aileye zamanında haber verilememesinin idari bir aksaklık olduğu, tedavide yer alan hekimlerin tıbbi ihmal ve hatalarının olmadığı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

10- Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Toplum Sağlığı Merkezi Değerlendirme Toplantısı Raporu’na ilişkin eleştiri ve görüşlerin TTB Merkez Konseyi’ne yazıyla iletilmesine,

11- İTO Gençlik ve Spor Kulübü çalışmalarıyla ilgili görüşme ve değerlendirmeyi yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hasan Oğan’ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.


9 EYLÜL 2008

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- İstanbul Tabip Odası han yönetiminin durumu.
3- Belediye ve kurum hekimlerine yönelik toplantı.
4- Dr. Yavuz Dizdar’ın başvurusu. (TTB ve İstanbul Tabip Odası’nın yürüttüğü etkinlikler hk.)
5- “Üniversiteler Cezalandırılıyor” konulu basın açıklaması.
6- Hekim Forumu Dergisi’ne dair değerlendirme.
7- Tıp öğrencilerine verilen burslarla ilgili son durum.
8- Beykent Üni. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Şerefeddin Sabuncuoğlu belgesel projesi için destek talebi.

KARARLAR:

1- Dr. Hamdi Erişkon, Dr. Seyyit Mehmet Şerif Dilek, Dr. Mehmet Çağlıkülekçi, Dr. Salih Kaan Emek, Dr. Semih Selimefendigil, Dr. Muzaffer Öztürk, Dr. Hüseyin Taşmalı, Dr. Aral Karabağ, Dr. Mustafa Koç, Dr. Murat Eyüpoğlu, Dr. Nilsu Gençyılmaz, Dr. Gönül Kazezoğlu, Dr. Sibel Pınar, Dr. Hüseyin Kuruoğlu, Dr. Temel Taşkın Ve Dr. İrfan Aydın’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Olga Oya Önay’ın istifasının kabulüne,

3- Dr. Maksut Esentürk’e Baskı Devre San.ve Tic.Ltd.Şti. – Baskı Devre PCB Elektronik San.ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Utkan Celal Alacakanat’a İstanbul Tersanecilik ve Denizcilik San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Kıvanç Güneri’ye Yeni Mağazacılık A.Ş. (Pendik Depo) için, Dr. Kazım Bakkal’a Ceva Lojistik Ltd.Şti. (Ümraniye) için, Dr. Zeki Memiş’e Penta Reklam San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Temel Taşkın’a Eko Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Ufuk Ul’a Başarı Ticaret ve İletişim Hiz.A.Ş. için, Dr. Arzu Çerkezoğlu’na SAP Türkiye Yazılım Üretim ve Tic.A.Ş. için, Dr. Şerife Sevgi Kara’ya Stoeger Silah San.A.Ş. için, Dr. Adnan Ferit Okyar’a Gİmsan Bağlantı elemanları San.Tic.A.Ş. için, Dr. Tuncer Erbay’a Sel Dış Tic.ve Kimya San.A.Ş. – Grup Taşeronluk ve İhracat Ltd.Şti. – Deniz Taşeronluk ve İhracat Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Gülşen Erdem’e Ağaçkakan İnşaat Turizm San.ve Tic.A.Ş. (Miyansera Evleri Şantiyesi) için, Dr. Tevfik Kamil Özgen’e Erişler Yem San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Kader Gürses’e Köroğlu Tekstil İnş.Gıda ve Tur.San.Tic.Ltd.Şti. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine, 

4- İstanbul Tabip Odası Han Yönetimi’nde Odamızı temsilen Dr. Hasan Oğan’ın yer almasına,

5- Belediye ve kurum hekimlerine yönelik 9 Ekim 2008 günü bir toplantı gerçekleştirilmesine, konuyla ilgili olarak Dr. Hasan Oğan’ın görevlendirilmesine,

6- Aralık 2008’de sona erecek burs ödemeleri ardından yeni burs verilmemesine karar verilmiştir. 


16 EYLÜL 2008

GÜNDEM:
1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- İşyeri Hekimliği Kol toplantısı. TTB Merkez Konseyi’nin konuyla ilgili bilgilendirme yazısı.
3- TTB Merkez Konseyi’nce hazırlanan taslak çalışma programı.
4- Pratisyen Hekimlik Kol toplantısı.
5- Dr. Köksal Tuncer’in hukuki destek talebi.
6- Dr. Şenay Ayan’ın hukuki destek talebi.
7- 14. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı.
8- Dr. Füsun Sayek 3. Eğitim Hastaneleri Kurultayı.
9- Marmara Bölge Tabip Odaları toplantısı. (21 Eylül 2008 Pazar, Bursa)
10- Güç Odası’na bilgisayar alımı.

KARARLAR:

1- Dr. Belgin Baş, Dr. İbrahim Şeker, Dr. Esma Tural Şeker, Dr. Güray Altun, Dr. Ahu Senem Demiröz, Dr. Sevim Gülbaş, Dr. Figen Ergün, Dr. Ferda Yapıcı, Dr. Mine Dursunov, Dr. Şelale Dinç, Dr. Petek Kayıran, Dr. Ahmet Şen, Dr. Günyeli Yalçınkaya, Dr. Pelin Kıyan, Dr. Erdem Yılmaz, Dr. Figen Bıyık, Dr. Naile Çelik, Dr. Nilay Kesici, Dr. Süleyman Sami Kartı Ve Dr. Melike Hazar’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Kemal Tolga Saraçoğlu, Dr. Ayten Çakar Saraçoğlu, Dr. Sema Ölçer ve Dr. Adnan Mesut Dede’nin istifalarının kabulüne,

3- Dr. Adnan Bayraktar’a Dearsan Gemi İnş.San.A.Ş. – Merkan Gemi Makine Boru donatım San.ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Müge Buruk Vıcıl’a Gözde Tekstil Yıkama San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Zeki Serdar Kaya’ya Sembol – Taca Adi Ortaklığı için, Dr. Adnan Naci Taha’ya Turkaş Gıda Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. – Bahar Yemek Gıda San.Tic.Ltd.Şti./OSB için, Dr. Zeynep Oya Alemdar’a Koton Mağazacılık Tekstil San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Köksal Tezcan’a Tamaris Turizm A.Ş. (nov Hotel – İbis Hotel) için, Dr. İsmet Sayman’a Doruk Una Değer Katma Gıda San.ve Tic.A.Ş. – Zeelandia Doruk Gıda San.ve Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Tülay Boran’a Tepe İnşaat San.A.Ş. (Artell Koytür Buyaka Projesi) – Hitit Konut ve Yapı San.Tic.Ltd.Şti. – Artellkoytür Turizm İnş.San.ve Tic.A.Ş. – Kitay Altyapı İnşaat A.Ş. – Desat Enerji Sis.Taah. Tic.ve San.A.Ş. – Bilintur A.Ş. – Üçtaş İnşaat Ltd.Şti. – İda İnşaat Taah.ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, ……… isimli hastanın operasyonunda uzmanlık dışı girişim ve tıbbi ihmal/hata yapıldığı iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-872-(G-1396) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5- Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından yapılan başvuru üzerine, 28.08.2008 tarihli Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi’nde yayınlanan yazı ile
• Başta Kırklareli İlindeki Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler olmak tüm sağlık kurumlarında çalışanların mesaisini düzenleyen ve denetleyen sorumlu ve yetkili makam olarak kusurlu davranışa ortam sunmaması ve buna rağmen kusurlu davranışta ısrar edenler var ise o hekimler için gerekirse cezai müeyyide uygulaması gerekirken;  hekimlerin mesaiye uymadıklarını, öğlen yemek arası yerine muayenehanelerine gittiklerini hedef  gözetmeden ve aleni olarak ifade ederek tüm hekimleri zan altında bıraktığı,
• Hekimlerin bilinen gelirleri ile mal varlıkları arasında “uçurum” olduğunu ifade ettiği, bu ifadesinde de kusurlu davranan kişileri açığa çıkarmak yerine hedef gözetmeden ve aleni bir biçimde tüm hekimlerin “mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiler” olarak lanse olmalarına ve zan altında kalmalarına neden olduğu,
• Önceki yıllarda hastanede başhekimlik ve klinik ve hizmet alanlarında sorumluluk yapmış hekimleri hastanelerini ve sorumlu oldukları bölümleri kasti olarak teknik yetersizlik içinde bırakarak hastaları kendi veya yakınlarına ait özel sağlık kuruluşlarına yönlendirdiklerini ifade ederek ve ifadesini hedef göstermeden ve aleni olarak yaparak sorumlu hekimleri zan altında bıraktığı,
Ve bu yolla “meslektaşını zemmettiği” iddiası ile Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. ……………. hakkında oluşturulan HUB-1010 sayılı fezlekeli soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 16.09.2008 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6- TTB Marmara Bölge toplantısına Odamızı temsilen Dr. Özdemir Aktan’ın katılmasına,

7- Personel mesai takiplerinin parmak izi uygulamasıyla yapıldığı duyumu üzerine Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bir yazı yazılarak yasal bir dayanağı olmayan bu uygulamaya son verilmesinin istenmesine,

8- Güç Odası’na yeni bilgisayar alınmasına, bilgisayarın özelliklerinin belirlenmesi konusunda Dr. Hasan Oğan’ın yetkilendirilmesine,

9- Özel sağlık kuruluşlarında görev alacak olup, üyelik belgesi almak için başvuran hekimlerden söz konusu bu kuruluşla yaptığı sözleşmenin (hekimin istihdam şekli -tam zamanlı-yarı zamanlı-, çalışma saatleri, hekimin kurumda bordroya tabi olarak mı, serbest meslek makbuzu keserek mi çalıştığı gibi bilgileri içeren) bir örneğinin talep edilmesine, sözleşme örneği olmaksızın işlem yapılmamasına karar verilmiştir.


23 EYLÜL 2008

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- Yeni Üye Kampanyası.
3- TTB Taslak Programı’nın değerlendirilmesi, öneriler.
4- İzmir’de yaşanan bebek ölümleri.
5- Hasta yakınlarının Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönelik saldırısı.
6- Özel Hastanelerde ibadethane zorunluluğuna ilişkin yönetmelik maddesi ve uygulamalar.
7- TTB Marmara Bölge Toplantısı’nda alınan kararlar.
8- Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek Platformu etkinlikleri, 24 Eylül Çarşamba günü yapılacak yürüyüş ve basın açıklaması.
9- Dr. Ertuğrul Cömert’in hukuki destek başvurusu.
10- Alman Hastanesi doktorlarının başvurusu.
11- Dr. Alper Hayırlıoğlu ve Dr. İhsan Kuru’nun başvurusu.

KARARLAR:

1- Dr. Yavuz Selim İntepe, Dr. Rüştü Nuran, Dr. Kasım Doğan, Dr. Nurgül Keskin, Dr. İzzet Hulusi Çalgüner, Dr. Fahreddin Acar, Dr. Bülent Çığşar, Dr. Muhammet Bülent İnal, Dr. Mustafa Çalışkan, Dr. Mehmet Emin Şahin, Dr. Mehmet Emre Çakmaklı, Dr. Olgar Birsel, Dr. Mustafa Sevinç, Dr. Dilek Hürel, Dr. Semra Ataman Ve Dr. İsmail Mihmanlı’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Ayşegül Özok ve Dr. Hülya Baki’nin istifalarının kabulüne,

3- Dr. Tümer Ulus’a Uzka İnşaat San.ve Tic.A.Ş. (Otogar-Başakşehir Toplu Taşıma Sis.İnş.) için, Dr. Deniz Tuzcuoğlu Batkı’ya Hafele Mobilya ve İnşaat Donanımları San.Tic.A.Ş. için, Dr. Can Bostancı’ya Darüşşafaka Cemiyeti Özel Bakım Ünitesi için, Dr. Şevki Tezcan’a Denk Turizm İnşaat Yatırım İşletme ve Tic.A.Ş. için, Dr. Tülay Gülçin Yardımcı’ya Tokar Yapı ve Endüstri Tes. San.ve Tic.A.Ş. (1) - Tokar Yapı ve Endüstri Tes. San.ve Tic.A.Ş. (2) / OSB için, Dr. Tülay Akvardar’a Hergüner Danışmanlık A.Ş. için, Dr. Ferhan Cemşitoğlu’na Gelişim Sağlık Hiz.Tic.ve San.A.Ş.(Özel Gelişim Hastanesi) için, Dr. Tamer Koçtürk’e Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.  – Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık A.Ş. – Turkuvaz Dağıtım Paz.A.Ş. / OSB için, Dr. Seyhan Temiz’e Doğruer Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza iletilen ve Kadıköy bölgesinde posta kutularına bırakılan Özel ………Hastane Kompleksi’ne ait “Türkiye’nin Tek Özel Kanser Hastanesi Uzmanlığıyla Check-Up Programları – Çünkü Kanser Aramızda başlıklı broşür değerlendirilmiş, söz konusu broşüründe tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla Özel ……….. Hastanesi Başhekimi Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-801),

5- Odamıza Dr. ……… ve Dr. …………. tarafından yapılan başvuru üzerine;  …………..’nın tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yaptıkları iddiasıyla Dr. …….., Dr. ………., Dr. …………. ve Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-763-(G-1107) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6- Hastanelerde sağlık çalışanlarına karşı artarak yürüyen şiddet olayları bağlamında, hastane başhekimliklerine bir yazı yazılarak hastanelerde görevli özel güvenlik güçlerinin hastaların psikolojilerini anlama, sağlıklı yaklaşım gösterme gibi konularda eğitilmesinin önemine değinen bir yazı gönderilmesine,

7- Tabip Odası onayı olmaksızın işyeri hekimliği yetkisi verildiği duyumları üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu’na bir yazı yazılmasına, ilgili yazıyla hukuki zorunluluk ve yaptırımların hatırlatılmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!