Ocak Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 7330

06.01.2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- İmza kampanyası, hastane ziyaretleri.
3- Sağlık çalışanlarına yönelik şiddette caydırıcılık oluşturma amaçlı, TTB Merkez Konseyi’nce hazırlanan yasa teklifi.
4- Filistin Halkıyla Dayanışma Derneği’nin başvurusu. (Gazze’ye ilaç yardımı yapılması hk.)
5- İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinin Kadın Fotoğrafları Sergisinin kitaplaştırılması konusunda destek talebi.
6- Üye kayıtlarında izlenecek prosedür hakkında TTB yazısı.
7- Üniversite öğretim elemanlarının, meslek kuruluşlarında yöneticilik yapmaları konulu YÖK yazısına ilişkin TTB değerlendirmesi ve bilgi istemi.
8- Özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlere yönelik sözleşme çalışması.
9- İşyeri Hekimliği Komisyonu’nun başvurusu. (İşçi Sağlığı Kongresi hazırlık çalışmaları hk.)
10- Dr. Handan Sağlam’ın başvurusu.

KARARLAR:

1- Dr. Muhammet Tekeşin, Dr. İlker Tolga Özgen, Dr. Sakine Dirikolu Buğrul, Dr. Sabah Tüzün, Dr. Murat Yerliyurt, Dr. Ufuk Durgun, Dr. Ahmet Oygen, Dr. Adem Hacıoğlu, Dr. İbrahim Hakkı Bozatlı, Dr. Didem Büyüktaş Aytaç, Dr. Erkan Yıldırım, Dr. Önder Güneş, Dr. Ozan Akkaya, Dr. Yahya Gürsever, Dr. Tolga Uçar, Dr. Erhan Moğol, Dr. Fatih Bayraklı, Dr. Deram Büyüktaş ve Dr. Ahmet Murat Göksu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Meltem Küçükyılmaz, Dr. Mustafa Sakallı, Dr. Rana Aksu Sakallı, Dr. İrfan Yalçınkaya, Dr. Serpil Yavrucu ve Dr. Selahaddin Dayıoğlu’nun istifalarının kabulüne,

3- Dr. Zeynep Ayaz’a Nebim Neyir Bilgisayar San.ve Hiz.A.Ş. için, Dr. Hasan Aren’e Cüno Tekstil Konf.San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Nevin Küçükçallı’ya Gelbul Kağıtçılık Matbaacılık San.ve Tic.A.Ş.(1) - Gelbul Kağıtçılık Matbaacılık San.ve Tic.A.Ş.(2) / OSB için, Dr. Ersin Gökpınar’a Hamoğlu Turizm Otelcilik San.ve Tic.A.Ş. (Silivri-1) – Hamoğlu Turizm Otelcilik San.ve Tic.A.Ş. (Silivri-2) / OSB için, Dr. Sibel Keser Yorulmaz’a Yehova’nın Şahitlerini Destekleme Derneği için, Dr. Muazzez Ebru Ayata’ya Termosan Isı Sistemleri Dış Tic.A.Ş. – Termosan Isı Sis.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Mansur Yurt’a Marmara Nükleer Tıp Tic.ve San.A.Ş.(Şişli) - Marmara Nükleer Tıp Tic.ve San.A.Ş(Fatih) / OSB için, Dr. Nilüfer Aslan İnan’a Gulf Marine Deniz Araçları İmalat San.ve Tic.Ltd.Şti. – Yalova Üçel Gemi Montaj İnş.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Ayşe Kıral’a Planet PVC Sis.Ür.ve Paz.Ltd.Şti. – İnterplast Plastik Doğrama Aksesuarları San.ve Tic.Ltd.Şti. – İnterplast Plastik Doğrama Aksesuarları San.ve Dış Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Ekrem Aysoy’a Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. (Genel Müdürlük) - Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. (Mercedes Projesi) - Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. (Merkez Mutfak) - Euroserve Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (Vodafone Projesi) - Euroserve Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (Efes Pilsen Merter Projesi) - Euroserve Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (Kuyumcukent Projesi) - Damak Hazır Yemek Üretim ve Hiz.A.Ş. (Genel Müdürlük) - Euroserve Güvenlik A.Ş. (Genel Müdürlük) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza …..RANLAR tarafından yapılan başvuru üzerine, tıbbi hata ve ihmal ile …….. isimli hastada sağlık sorunu oluşmasına neden olmak iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-821-(G-991) sayılı soruşturma dosyası ile ilgili olarak verilen 04.09.2007 tarihli İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu kararının Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu’nun 22.03.2008 tarihli kararı ile bozulması üzerine dosya Onur Kurulu’nca yeniden değerlendirilerek Yönetim Kurulu’na gönderilmiş, Yönetim Kurulumuzca soruşturma kapsamının genişletilerek, 
- Hasta kayıtlarını yeterli ve gerekli nitelikte tutmamak
-    Hastanın aydınlatılmış onamını usulüne ve içeriğine uygun almamak
İddialarının da eklenmesine karar verilmiş olup tamamlanan soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5- Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/B-312 sayılı dosya görüşülmüş iddia ve açıklama birlikte değerlendirildiğinde, sağlık memurunun bazı tıbbi öneri ve tavsiyelerde bulunduğu anlaşılmakta olup, bir hekimin yapması gereken öneri ve tavsiyelerin hekim olmayan sağlık personeli tarafından yapılmasının yaratacağı hukuki ve tıbbi sorunların ciddi boyutlarda olabileceği; şikayet eden hastada gerçekleşmemiş olmasına karşın bu tür durumların kesinlikle yaratılmaması ve ortam sunulmaması gerektiğinin başhekimliğe hatırlatılmasına,

6- Odamıza ….. vekili Av. ……. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/B-313 sayılı dosya görüşülmüş şikayet dilekçesinde görüleceği gibi, hastanın tıbbi tedavisinin yapıldığı ve hastanın bu süreçten sonra taburcu edildiği anlaşılmakta, ihtilaf konusunun senet imzalatılması ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır.
“Zorla senet imzalatılması” ve “hastanın taburcu edilmemesi” ile ilgili iddianın Savcılığa bildirildiği dikkate alınarak, iddianın mahkemeler aracılığıyla kanıtlanması ve mahkeme kararının Oda Başkanlığı’na sunulması durumunda mesleki disiplin sürecinin devam ettirilmesine,

7- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan ….’e ait şikayet üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, Dr. ……..’a, verilen hizmetin önemi, hassasiyeti ve yönlendirici niteliğine uygun olarak hizmet icrasının gereğinin yapılması uyarısının yapılmasına (HUB/G-1721),

8- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1079-(G-1709) sayılı dosya görüşülmüş hasta-hekim arasındaki ihtilafın tıbbi nitelikte olmayıp, ihtilafın “verilmeyen hizmetin bedeli” olduğu, bu ihtilafın çözüm merciinin hukuk mahkemeleri olduğu, şikayetçinin başvurusunu Adli Makamlara yapması gerektiği,

9- Odamıza ……. vekili Av. ….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ….. ve Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1787-(B-277) sayılı dosya görüşülmüş ve hasta …….’a ……… Hastanesi’nde 23.02.2008 tarihinde yapılan müdahalelerde tıbbi ihmal ve/veya hata olmadığı, hastaya yaklaşımda etik ihlal yapılmadığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

10- Odamıza ……… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1684-(B-235) sayılı dosya görüşülmüş, ……… isimli hastanın ……… Hastanesi’nde teşhis, tedavi ve takibini yürüten hekimlerin 1219 sayılı Yasa, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve TTB Disiplin Yönetmeliği kapsamında kusurlu bir davranışlarının belirlenememesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11- Odamız sözleşmeli personeline 2009 yılı için % 5 ücret zammı yapılmasına,

12- Odamız üyesi olup, 1997 yılından bu yana aidatlarını ödemeyen (şeref üyeleri hariç) üyelere ilişkin icra takip çalışması başlatılmasına,

13- Kiracının kendi talebi üzerine Öznergis Çiçekçilik’le olan kira sözleşmesinin feshine, kiraya konu alanın tahliyesine,

14- İstanbul Tabip Odası Hanın giriş katında, sol bölümde yer alan alanın (asma kat dahil) ve eskiden Öznergis Çiçekçilik’e ait olan alanın, Kemay Tekstil Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne 5 Şubat 2009 tarihi itibariyle 5 yıllık süre ile kiraya verilmesine,

15- İstanbul Tabip Odası Seçimsiz Ara Genel Kurulu’nun, çoğunluklu olarak 11 Nisan 2009 Cumartesi günü 10.30’da İstanbul Tabip Odası Türkocağı Caddesi 17 adresli binasında, çoğunluk sağlanamazsa 19 Nisan 2009 Pazar günü 10.30’da yine aynı adreste yapılmasına, konuyla ilgili resmi başvuruların yapılması, üyelere duyuru yapılması vb. çalışmaların başlatılmasına,

16- Dr. İsmet Sayman, Dr. Bülent Kara ve Dr. Serhat Gürpınar’a talepleri üzerine hukuki destek verilmesine,

17- Dr. Özdemir Aktan, Dr. Ali Küçük, Dr. Ayşegül Bilen, Dr. Hüseyin Demirdizen’e hukuki destek verilmesine,

18- İşçi Sağlığı Kongre hazırlıklarını yürütmek üzere Dr. Mustafa Tamyürek ve Dr. Turabi Yerli’nin yetkilendirilmesine, yetkilendirmenin TTB Merkez Konseyi’ne bildirilmesine,

19- Özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin ücret, özlük hakları, mesleki bağımsızlık vb. konularda yaşadıkları sorunlar karşısında, meslektaşlarımızın haklarını korumaya, geliştirmeye yönelik bir çalışma başlatılmasına, bu kapsamda temel hak, talep ve çalışma koşullarının altını çizen bir örnek sözleşme metni oluşturulmasına ve meslektaşlarımıza dağıtılmasına, konuyla ilgili çalışmamızın ve düşüncelerimizin tüm özel sağlık kurumlarına bir yazıyla duyurulmasına,

20- TTB eliyle tüm Türkiye’de yürütülecek olan “İşimize, Mesleğimize, Özlük Haklarımıza, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz” başlıklı imza kampanyasının tüm üyelere duyurulmasına, konuyla ilgili çeşitli hastane ziyaretleri ve basın açıklamaları yapılmasına,

21- Filistin’le Dayanışma Derneği’nin Gazze’ye ilaç yardımı konusunda yapmış olduğu başvurunun kabulüne, konuyla ilgili olarak söz konusu dernekle işbirliği yapılmasına,

22- “Bir Salgın Olarak Sağlık Reformları” başlıklı bir sohbet toplantısının 10 Ocak 2009 tarihinde Odamız toplantı salonunda gerçekleştirilmesine ve konuyla ilgili düşüncelerini almak üzere araştırmacı John Lister’ın davet edilmesine karar verilmiştir.

 

13.01.2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- Klinik Gelişim Dergisi 2009 yılına yönelik planlama.
3- Filistin’e destek amaçlı siyah kurdele eylemi.
4- TTB eliyle Malpraktis başlığında yürütülen görüşmeler ve temel yaklaşımları içeren değerlendirme metni.
14 Mart 2009 Programı.
5- AB Raporunda sağlıkta özelleştirme.
6- Özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlere yönelik sözleşme.
7- Su Platformu’nca 15 Mart 2009’da gerçekleştirilecek miting.
8- Diyarbakır Tabip Odası “Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü” için aday önerisi.

KARARLAR:

1- Dr. Sibel İnan, Dr. Sevtap Peker, Dr. Aylin Cicimen, Dr. Fatin Koçak, Dr. Demet Taşan, Dr. Zekeriya Yaşaroğlu, Dr. Süheyla Tekin, Dr. Havva Nilüfer Saruhan, Dr. Cüneyt Örük, Dr. Zeynep Aydın Özemir, Dr. Elif Torun ve Dr. Mustafa Osmanoğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Ahmet Aybar, Dr. Cem Sinan Demirci, Dr. Şükriye Arzu Işık, Dr. Hakkı Uzun, Dr. Fatih İğde, Dr. Hatice Poroy’un istifalarının kabulüne,

3- Dr. Erol Ergüler’e Marpera Turizm İşl.Tic.A.Ş. (Tulip Pera Hotel) için, Dr. Muammer Ayözger’e Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. – Vatan Dergi Grubu A.Ş. – Vatan İmako Yayıncılık A.Ş. / OSB için, Dr. Osman Öztürk’e Depa Elektronik San.ve Tic.Ltd.Şti. – Deser Elektronik San.ve Tic.LTd.Şti. – Demir Bilişim Teknolojileri Elek.San.ve Tic.Ltd.Şti. – Deima Elektromekanik Ür.İnş.Spor Malz.İm.San.ve Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Hasan Yağmur’a Evkur Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş. için, Dr. Yıldıray Demir’e Tan-Alize Kozmetik Ür.San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Bahadır Rıza Çam’a Doğa İşletme ve Bakım San.Tic.Ltd.Şti. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, 07.01.2009 tarihli ……. Gazetesi’nde yayınlanan ve Dr. ………. ile yapılan röportaja yer veren ………. başlıklı yazı üzerine oluşturulan HUB-1107 sayılı dosya görüşülmüş olup, bilimselliği kanıtlanmamış yöntemlerle tedavi yapmak ve tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddialarıyla Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına,

5- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine, Tabela Yönetmeliği’ne aykırı davranmak, ruhsatı olmadığı halde faaliyette bulunmak, uzmanlık dışı tanıtım ve girişimde bulunmak iddialarıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/R-802 sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, ……….’a yönelik ameliyatlarda tıbbi ihmal/hata yaptıkları iddiasıyla Dr. ……… ve Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1078-(G-1773) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7- Odamıza …….. vekili Av. ……. tarafından yapılan başvuru üzerine, ….. isimli vatandaşa yönelik gerçeğe aykırı rapor düzenlendiği iddiasıyla Dr. ……. hakkında soruşturma açılmasına,

8- Odamıza ….. vekili Av. ……. tarafından yapılan başvuru üzerine, ……..’e yönelik teşhis ve tedavide tıbbi ihmal/hata yapıldığı iddiasıyla Dr. ……. ve Dr. ……. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1108 /G-1819),

9- Odamıza ……. vekili Av. … tarafından yapılan başvuru üzerine, ………. isimli hastaya yönelik operasyonda tıbbi ihmal/hata yaparak organ kaybına neden olmak ve hastanın onamını almamak iddialarıyla Dr. …….., Dr. …….. ve Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1112 /G-1846),

10- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine, ……. isimli hastanın onamını usulüne uygun almamak, ameliyat yöntemi ve ameliyat sonrası takip ve tedavide tıbbi ihmal/hata yapmak iddialarıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1110 /G-1760),

11- 15 Mart 2009 tarihinde “Hekimler ve Sendikal Örgütlenme” başlıklı bir toplantının Odamız toplantı salonunda yapılmasına, toplantıya konuşmacı olarak FEMS Başkanı Dr. Claude Wetzel’in davet edilmesine,

12- Sağlık alanında öne çıkan gündem ve sorunları meslektaşlarımızla istişare etmek amacıyla çeşitli hastane toplantıları gerçekleştirilmesine, konunun toplantıların yapılmasının planlandığı hastanelerin başhekimliklerine bildirilmesine,

13- İsrail Hükümeti’nin Gazze’de giriştiği katliamı protesto etmek amacıyla hastanelerde basın açıklamaları yapılmasına, 12-16 Ocak 2009 tarihleri arasında siyah kurdele takılarak tepkilerimizin ifade edilmesine, konunun tüm meslektaşlarımıza duyurulması konusunda çalışma yapılmasına,

14- Klinik Gelişim Dergisi Yayın Kurulu’nun derginin 2009 yılı planlamasına ilişkin sunduğu konu başlıklarının kabulüne,

15- Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu’nca 15 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilecek mitingin tertip komitesinde Odamızı temsilen Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Akif Akalın ve Av. Meriç Eyüboğlu’nun temsil etmesine,

16- Dr. Gençay Gürsoy, Dr. Arzu Çerkezoğlu, Dr. Ali Küçük, Dr. Özdemir Aktan ve Dr. Hüseyin Demirdizen’e hukuki destek verilmesine karar verilmiştir.

 


20.01.2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- TTB eliyle Malpraktis başlığında yürütülen görüşmeler ve temel yaklaşımları içeren değerlendirme metni.
3- Odamızın mali durumuna ilişkin değerlendirme.
4- “İşimize, işyerimize, özlük haklarımıza, geleceğimize sahip çıkıyoruz” imza kampanyasına ilişkin değerlendirme.
5- Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek Platformu’nca gerçekleştirilecek mitingin hazırlıkları.
6- Kartal EAH Başhekimi Dr. Yusuf Özertürk’ün idari görevinden el çektirilmesi talebini içeren TTB yazısı.
7- Dr. Yusuf Ziya Akçetin’in hukuki destek başvurusu.
8- Dr. Tuğrul Abacıoğlu’nun başvurusu. (Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği hk.)
9- Pratisyen Hekimlik Kongresi’ne yönelik ana tema ve konu önerilerimiz.

KARARLAR:

1- Dr. Ahmet Atalık, Dr. Tamer Tatar, Dr. Selahattin Cenk Şen, Dr. Didem Esin, Dr. Berk Murat Ergün, Dr. Kaya Süzer, Dr. Hakan Cıncık, Dr. Demet Divrikli, Dr. Türkay Akbaş, Dr. Tarık Salman, Dr. Pınar Aykurt Yaprak ve Dr. Mert Boztaş’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Işıl Bilgin, Dr. Zeliha Senem Bes, Dr. Cemal Bes, Dr. Nejdet Koçaş ve Dr. Handan Celiloğlu’nun istifalarının kabulüne,

3- Dr. Nilüfer Kosku’ya Traçim Beton San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Mustafa Nuri Vursavaş’a Taşyapı İnşaat Taah.San.ve Tic.A.Ş.(Moda Corner Hotel Şantiyesi) - Taşyapı İnşaat Taah.San.ve Tic.A.Ş.(Göztepe Meteoroloji Four Winds Şantiyesi) - Taşyapı İnşaat Taah.San.ve Tic.A.Ş. (Fenerbahçe  Gren House Şantiyesi) / OSB için, Dr. Şamil Ömer Hersek’e Gitti Gidiyor Bilgi Teknolojileri San.ve Tic.A.Ş. – Magnet Bilişim Hiz.Org.Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Ayten Arıkan’a Gedizler Oto Satış ve Servis Tic.A.Ş. (Dolapdere) – Gedizler Oto Satış ve Servis Tic.A.Ş. (Tarabya) / OSB için, Dr. Dilek Baykal’a T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi (Ataköy Yerleşkesi) - T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi (Bahçelievler) - T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi (Şirinevler 1) - T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi (Şirinevler 2) / OSB için, Dr. Ediz Uzun’a Doğuş Holding A.Ş. – Doğuş Sigorta A.Ş. – Garanti Yatırım Ortaklığı – Doğuş Gayrımenkul Yatırım İşletmeleri A.Ş. – Körfez Havacılık Turizm ve Tic.A.Ş. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine, endikasyon olmadan ameliyat yapmak, hasta takibinde özensiz davranmak, ameliyatta tıbbi ihmal/hata yaparak hastanın 2. kez ameliyat olmasına neden olmak iddialarıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-999-(G-1603) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5- Odamıza Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı tarafından yapılan başvuru üzerine, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f maddesinin (5/f- Kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırılmasına yönelik eylemlerde bulunmak; bu amaca yönelik olarak sahte belge veya reçete düzenlemek, reçete ve belgeler üzerinde tahrifat yapmak) ihlal edildiği iddiasıyla Dr. …., Dr. …….., Dr. ……., Dr. ……, Dr. ……., Dr. ……..EGE hakkında oluşturulan HUB-1073-(G-1757) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6- Odamıza …. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB/G-1734 sayılı dosya görüşülmüş olup, tedavi süreci içinde yapılan tıbbi uygulamaların doğru olduğu, hasta ve yakınlarının bilgilendirildiği, şikayetçi …….. tarafından “ son gün 2.000 TL.yatırmadan hastanın yoğun bakıma alınmadı” iddiası ile ilgili iddia dışında bir kanıtın bulunmadığı, bu nedenle bir işlem yapılmasının mümkün olmadığı, yapılan ödemeler ve borç-alacak ihtilafı ile ilgili meslek odası olarak herhangi bir yaptırımın bulunmadığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7- Odamıza ….. tarafından yapılan başvuru üzerine,  doğum öncesi ve doğum sonrası takip ve tedavide tıbbi ihmal/hata yaparak ………’ın ölümüne neden olmak iddiasıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1111/B-306)

8- Odamıza Dr. ……. tarafından yapılan başvuru üzerine, “meslektaşına karşı fiili saldırıda bulunmak iddiasıyla ……….. Hastanesi Başhekimi Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına(HUB-1109),

9- Kamu ve üniversite hastanelerinde sağlık çalışanlarından yemek ücreti alınması uygulamasına yönelik düşüncelerimizi ifade etmek üzere hastanelerde “Yemek Hakkımız Gaspedilemez” başlıklı açıklama yapılmasına,

10- 14 Şubat 2009 tarihinde “Hekime Yönelik Şiddet Önlenebilir mi” başlıklı bir çalıştayın Odamız toplantı salonunda gerçekleştirilmesine, konuyla ilgili çalışma yapmış olan uzman kişilerin Çalıştay’a davet edilmesi yönünde çalışma başlatılmasına,

11- Dr. Seday Azra Çibuk, Dr. Şükrü Yazar, Dr. Sadık Yıldırım, Dr. Tamer Akbulut, Dr. İzzet Celal Erdinler ve Dr. Gürsel Remzi Soybir, Dr. Fatma Metin Alim ve Dr. Ziya Akçetin’e başvurularına istinaden hukuki destek verilmesine karar verilmiştir.

 

27.01.2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- Ödenmeyen aidatlara ilişkin icra takip raporlaması.
3- İmza kampanyası kapsamındaki çalışmalar, Ankara’ya gidişin organizasyonu.
4- 15 Şubat “İşsizliğe, Yoksulluğa Karşı Birlikte Mücadele” mitingine ilişkin ortak toplantı.
5- Sözleşmeli personele yönelik 2009 ücret artışı.
6- Malpraktis konusuyla ilgili sunum ve değerlendirme.

KARARLAR:

1- Dr. Ahmet Ertaş, Dr. Gülten Özdemir, Dr. Güngör Güner, Dr. Feyza Aşıkuzunoğlu, Dr. Şenol Baş, Dr. Derya Benzer, Dr. Rıza Ertan Çay, Dr. Aydan Oral, Dr. Mehtap Oktar, Dr. Abdullah Doğru, Dr. Hakan Koçoğlu, Dr. Petimat Altınel Zakıev, Dr. Baha Tolga Demirbaş ve Dr. Handan Nilgün Tosun’un üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Önder Aydıner’e Marubeni Corporation İstanbul Main Branch  - Design Projects Müh.Hiz.Ltd.Şti. - Gülermak Ağır San.İnş.ve Taah.A.Ş. Sistem Hafriyat Nakliyat İnş. / Ahmet Yazıcı-Hasan Aydın  - Tem-Ay Yapı İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. Ento Madencilik İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Marmaray CR-1 Tren Bakım Atölyeleri ve Depo Sahaları Projesi)(OSB) için, Dr. Fahri Güven’e Praktiker Yapı Marketleri A.Ş. – Ümraniye için, Dr. İsmail Erbaşı’na Emin Teknik Hortum Rakor ve Klima Adaptörleri Ltd.Şti. için, Dr. Orhan İhsan Pekmezci’ye Yardımcı Gemi İnşa A.Ş.(1) - Moliva Denizcilik A.Ş. - Ayder Tankers A.Ş. - Gesa Gemi San.ve Tic.A.Ş. - Multimar Denizcilik ve Tic.A.Ş. - Şevket Yardımcı Vakfı Catering ve Turizm İktisadi İşletmesi - Yardımcı Gemi İnşa A.Ş. (2) - Yardımcılar Holding A.Ş. - YDC Denizcilik A.Ş. - Türkter Tersane ve Deniz İşletmeciliği A.Ş. - Ayane Yatçılık A.Ş. - Yardımcı İnşaat Taah.A.Ş. (1) - Yardımcı İnşaat Taah.A.Ş. (2) - Şevket Yardımcı Vakfı  / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3- Odamıza Özel ……. Merkezi Mesul Müdürü Dr. ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, Özel …….. Merkezi’ne ait “Ameliyatlarda İndirim Fırsatları” ibareli afişlerde tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla merkez sorumlu hekimi Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-807),

4- Odamıza Türkiye Diyetisyenler Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. ……. tarafından yapılan başvuru üzerine, “21.12.2008 tarihinde ……. TV isimli televizyon kanalında yayınlanan Önce Sağlık programında yaptığı konuşma ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 40 maddesini ihlal ettiği iddiasıyla Dr. ……… hakkında soruşturtma açılmasına (HUB-1113 /G-1855)

5- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1632 sayılı dosya görüşülmüş, hastanın …….. Hastanesi Acil Bölümü’nde yatırıldığı sırada hemodinaminin hızla bozulması üzerine acil ameliyata alındığı, ameliyatın başarılı olduğu, ameliyattan sonra 5. gün gelişen komplikasyonlar nedeniyle hastanın vefat ettiği anlaşılmakta olup teşhis ve tedavide yer alan hekimlerin kusurlu davranış ve tutumlarının bulunmadığı sonuç ve görüşü ile dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6- Odamıza Doç. Dr. ……. vekili Av……. tarafından yapılan başvuru üzerine……. Hastanesi ……. Klinik Şefi olan müvekkili hakkında, kurum içi inceleme kapsamında muhakkik tarafından alınan ifadelerinde “küçük düşürücü ve hakaret içeren” ifadeler kullanarak Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 38. maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla Dr. ….., Dr. ………. ve Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1096-(G-1701) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş;
İddiaların geçtiği muhakkike verilen ifadeler ile Oda Başkanlığı’na yapılan şikayet başvurusu ve savunmalar birlikte değerlendirildiğinde;
a- Dr. …. ve Dr. ………’in ifadelerinin muhakkike verilen ifadelerde geçtiği, incelemeciye verilen ifadeler için cezai bir işlem yapılmasının mümkün olmadığı,
b- Muhakkik incelemesine verilen ifadelerin klinikte “aleni olarak söylendiği” konusunda bir kanıtın bulunamadığı, iddia dışında bir kanıtın bulunmaması nedeniyle cezai bir işlem yapılmasına yer olmadığı,
c- Dr. ………’ın muhakkik incelemesi için verdiği ifadede yer alan, başhekimliği döneminde Dijital Röntgen Makinesi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile birçok radyolojik görüntüleme cihazı satın alındığı, hastane ayniyat kayıtlarında bunların var olduğu şeklindeki ifadelerin muhakkik sorularının yanıtı olduğu, bu nedenle muhakkik sorularına verilen yanıtlar için cezai bir işlem yapılmasına yer olmadığına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7- Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine,Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB/G-1711 sayılı dosya görüşülmüş, Ortaya çıkan komplikasyonun medikal tedavi ile düzelmemesi üzerine 2. operasyonun zorunlu olduğu, yapılan 2. operasyon ile hastanın düzeldiği anlaşılarak, ilk operasyonu yapan Dr. ……….’ın kusurlu davranışının belirlenmemesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

8- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/B-322 sayılı dosya görüşülmüş ve Şenay …….’in gebelik takibinde yer alan hekimlerin kusurlarının bulunmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9- Belediye hekimlerinin haftanın 7 günü 24 saat çalıştırılması uygulamalarına karşı, durumun mevzuata aykırılığını ortaya koyan ve söz konusunu uygulamanın düzeltilmesini talep eden bir yazının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, tüm ilçe belediye başkanlıklarına ve kaymakamlıklara gönderilmesine,

10- Dr. Dilek Argon’un Kartal Lütfi Kırdar Başhekimi Dr. Yusuf Özertürk tarafından şiddete uğramasına karşı “Hekime Yönelik Şiddete Hayır, Yusuf Özertürk İstifa Etmelidir” başlıklı bir imza kampanyasının, Odamız Kadın Komisyonu eliyle başlatılmasına, tüm üyelerimize duyurulmasına, çeşitli hastanelerde konunun duyurusunu yapmak amacıyla imza standları açılmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!