Şubat Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 7808

 

3 Şubat 2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- Ödenmeyen aidatlara ilişkin icra takibi.
3- Hekime Yönelik Şiddet Çalıştayı hazırlıkları.
4- Kartal EAH Başhekiminin görevden alınması çağrısıyla başlatılan imza kampanyası.
5- 2010 İstanbul Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları.
6- Dr. Levent ATAY’ın 2 ilde Tabip Odası üyesi olma talebiyle ilgili değerlendirme.
7- Yüksek Öğretim Kanunu 29. Maddesine dair değerlendirme.


KARARLAR:

1- Dr. Kutay Yavuz, Dr. Hasan Tarkan İkizoğlu, Dr. Ahmet Ertan Tezcan, Dr. Ömer Şahin, Dr. Nuran Kıyak, Dr. Ömer Kıraslan, Dr. Ömer Yiğiner, Dr. Mehmet Haluk Morgül, Dr. Özlem Çam, Dr. Hacı Murat Güneş, Dr. Şükrü Halçe ve Dr. Recep Ergün Gürsoy’un üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Gaye Kızdanoğlu, Dr. Vahdi Murat Kaya, Dr. Ali İrfan Güney, Dr. Ş. Serhad Kangöz, Dr. Esra Dömbekçi, Dr. Ersin Baysal, Dr. Dilek Yapıcı, Dr. Niyazi Çebi ve Dr. Pembegül Bozkurt’un istifalarının kabulüne,

3- Dr. Hüseyin Hakan Bilgen’e İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı için, Dr. Özlem Zaralı’ya Yamak Örme San.Tekstil ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Reşit Portakal’a Oğuz Müh. Elektronik San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Gülden Uzer Ekin’e T.C. Beykent Üniversitesi – Beykent Özel Eğitim ve Spor Tesisleri Tic.A.Ş. – Doğa Turizm ve İnşaat Tic.A.Ş. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza Bakırköy Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru üzerine, muayenehanesine ait tabelayı “VİZYONMED” şeklinde düzenleyerek İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği’ni ihlal ettiği iddiasıyla Dr. ….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-808),

5- Odamıza …… vekilleri Av. …. ve Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine, ….. isimli hastanın gebelik takibinde beklenen özenli takibin yapılmadığı, tıbbi hata ve ihmal ile gebelik süresince bebeğin durumunun tespit edilemediği ve bu yolla bebeğin ciddi hastalıklarla doğmasına ve nihayetinde ölümüne neden olunduğu iddiasıyla Dr. …. hakkında oluşturulan HUB-1060-(G-1646) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan, Özel …… Hastanesi’ne ait “Ağrısız Doğumda Kampanyamız Başlamıştır” ibareli afişlerde tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla hastane başhekimi Dr. ….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-809),

7- Odamızın basından yaptığı izlemeler sonunda; 14.08.2008 tarihli www…….com sitesinde yayınlanan “ Özel …. Hastanesi uzmanlığıyla check-up programları” ve “ çünkü kanser aramızda ” reklam spotlarında kullanılan ifadelerle yapılan tanıtımın, tanıtım kurallarına aykırı olduğu kanaati ile Özel ….. Hastanesi Başhekimi Dr. ….. ve Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ….. hakkında oluşturulan HUB/R-799 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8- Dr. Serhat Gürpınar (5 dava) ve Dr. Lale Tırtıl’a hukuki destek verilmesine,

9- Dr. Hasan Oğan’a hukuki destek verilmesine,

10- Dr. Osman Öztürk’e hukuki destek verilmesine,

11- 2010 Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları’na İstanbul’un evsahipliği yapması konusunda bir destek mektubu hazırlanarak ilgili yerlere iletilmesine,

12- TTB kararıyla 18-19-20 Şubat 2009 tarihlerinde ülke çapında yürütülmesi planlanan, hekimlerin gelir, iş ve özlük hakları güvencesine ilişkin taleplerin duyurulmasını hedefleyen “İşte Bordrom: Bugünümden ve Geleceğimden Kaygılıyım” etkinliğinin tüm üyelere duyurulması yönünde çalışma yapılmasına, 20 Şubat tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde konuyla ilgili bir basın açıklaması yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

10 Şubat 2009

GÜNDEM:
1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- TTB imza kampanyasına ilişkin Ankara programı.
3- İmza Kampanyası sürecini yürüten örgütlerin merkez yönetimlerince belirlenen Şubat ayı etkinlik programı.
4- Odamızca hekimlere verilen çalışma yetkisiyle ilgili standartlar.
5- Birden fazla ilde Tabip Odası’na üyelikle ilgili değerlendirme.
6- Diyetisyenler Derneği’nin basın açıklaması önerisi.
7- Validebağ Devlet Hastanesi başhekimiyle görüşme. (5 Şubat’ta gerçekleştirilen yemek eylemi sonrasında hastane temsilcimize yönelik uygulamalar hk.)
8- Su Platformu’nca gerçekleştirilecek 7 atölye çalışmasına katılımcı talebi.
9- OHSAD’ın Medimagazin gazetesinde yer alan “Sağlık Ocağı İlaç Giderini Arttırıyor” açıklamasına ilişkin, Pratisyen Hekim Komisyonumuzun basın açıklaması yapılması talebi.
10- Özel Hekimlik Komisyonu web sayfasına ilişkin Dr. Mazhar Çelikoyar ve Dr. Kemal Kutay’ın Yönetim Kurulu’nu ziyareti.

KARARLAR:

1- Dr. Ali Sökmen, Dr. Selçuk Aytaç, Dr. Mevlüt Can, Dr. Deniz Çelik, Dr. Fatih Keskin, Dr. Selçuk Cemil Öztürk, Dr. Yakup Gökhan Doğramacı, Dr. Ayşe Nilhan Atsü, Dr. Mehmet Selçuk Keskin, Dr. Canan Yılmaz Torun, Dr. Ayla Yılmaz, Dr. İzzet Celal Erdinler Ve Dr. Nermin Ünal,

2- Dr. Mediha Tarım Şener ve Dr. İbrahim Atilla Öcalan’ın istifalarının kabulüne,

3- Dr. Hüseyin Tırman’a Rozak Demir Profil Tic.ve San.A.Ş. için, Dr. Şahin Ünal’a IMS Health Tıbbi İstatistik Tic.ve Müş. Ltd.Şti. için, Dr. Abdullah Beceren’e Özel Merter Vatan Hastanesi için, Dr. Meltem Işık’a Çuhadaroğlu Holding A.Ş. - Çuhadaroğlu Metal San.ve Paz.A.Ş. (Merkez) –  Çuhadaroğlu Metal San.ve Paz.A.Ş. (Fabrika) - Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic.A.Ş. (Merkez) - Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic.A.Ş. (Fabrika) - İnteral Alüminyum San.ve Tic.A.Ş. - Halil Yapıcı Alüminyum Doğrama ve Montaj  - Turan Coşkun  - İmdat Çekmez Eloksal ve Polisaj İşleri / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza …. tarafından yapılan başvuru üzerine, …..a yönelik operasyonda tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1114 /G-1786),

5- Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, 27.08.2008 tarihli Hürriyet, Star, Zaman ve Sabah Gazeteleri’nde yayınlanan Özel ….. Hastaneler Grubu’na ait “….. Hastanesi Uzmanlığıyla Chekc-Up Programları” başlığıyla yayınlanan ilanlarda tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla Dr. …., Dr. ….., Dr. ….. ve Dr. …. hakkında oluşturulan HUB/R-800 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6- Odamıza Kocaeli Tabip Odası tarafından iletilen …..’a ait başvuru üzerine, “check-up kampanyası” başlıklı duyuru ile tanınım kurallarını ihlal ettiği ve meslektaşlarını zemmettiği iddiasıyla Özel ….. Polikliniği sorumlu hekimi Dr. ….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1116 /G-1862),

7- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine, ….. isimli hastanın onamını usulüne uygun almamak, ameliyat yöntemi ve ameliyat sonrası takip ve tedavide tıbbi ihmal/hata yapmak iddialarıyla Dr. ….. hakkında oluşturulan HUB-1110-(G-1760) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8- Odamızca …..isimli hastaya ait tıbbi kayıt örneği talebimize yanıt olarak …..Hastanesi Başhekimi Dr. ….. tarafından gönderilen yazılarda 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 21. maddesini temel alınarak ancak hastadan yazılı muvafakat alınması durumunda söz konusu belgelerin gönderilebileceğinin belirtilmesi üzerine dosya görüşülmüş olup, “meslek odası faaliyetlerine engel olmak” iddiasıyla Dr. ….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1117 /G-1801)

9- Odamıza Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından iletilen ve “Kalp hastası İlksel ……’ın, tedavi gördüğü Özel ….. Hastanesi’nin SGK ile anlaşmasının olmaması nedeniyle başka hastaneye nakledilmek zorunda bırakılması ve naklinden sonra hayatını kaybetmesi konusunda” hazırlanan İnceleme Raporu üzerine, ……’ın yoğun bakım şarlarında ağır bir hasta olmasına karşın tıbbi gerekçe dışında bir nedenle Özel …… Hastanesi’nden başka bir hastaneye naklederek tıbbi etik ihlalde bulunmak iddiasıyla Dr. …., Dr. …., Dr. …., Dr. …., Dr. ….. hakkında oluşturulan HUB-1098-(G-1818) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10- Odamıza …. ve … vekili Av. …. tarafından yapılan başvuru üzerine, ….. isimli hastaya yönelik uygulamada tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasıyla Dr. …. hakkında oluşturulan HUB-1092-(G-1743) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

11- Odamıza …. tarafından yapılan başvuru üzerine, ….. isimli hastanın ameliyatlarında tıbbi ihmal/hata yapıldığı ve hastanın gerekli ve yeterli oranda bilgilendirilmediği iddialarıyla Dr. …., Dr. …., Dr. …. hakkında oluşturulan HUB-1067-(G-1689) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, söz konusu soruşturma dosyası ile ilgili fezleke hazırlanması konusunda Dr. …..’nun görevlendirilmesine,

12- Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ve başvuru ekinde yer alan Beyoğlu Sağlık Grup Başkanlığı denetim raporunda, Beyoğlu………. adresinde yer alan ve Dr. …….. ait muayenehanede 04.08.2008 tarihinde Sağlık Grup Başkanlığınca yapılan denetimde orijinal ambalajlar içerisinde çok miktarda kontakt lens malzemesinin depolandığı ve iş yerinde çalışan …..’ın kontakt lensleri ve malzemeleri sattığına dair ifadesinin tutanakta yer alması üzerine hakkınızda oluşturulan HUB-1115-(G-1857) sayılı dosya görüşülmüş,
—Muayenehanesinde “kontakt lens” satışı yamak suretiyle muayenehaneyi amacı dışında kullanarak etik ihlalde bulunmak
—Muayenehanesinde “kontakt lens” satışı yaparak hastalar üzerindeki etkinizi tıbbi amaç dışında tutmak
—Muayenehanesinde gereksinimin çok üstünde “kontakt lens” bulundurarak ticari bir ürünün tanıtımını yapmak, satışına aracılık etmek
—Muayenehanesinde kontakt lens depolama ve satışını yaparak genel mevzuat hükümlerini ihlal etmek iddialarıyla Dr. ….  hakkında soruşturma açılmasına,

13- Odamıza ….. isimli hastaya ait tıbbi kayıt örneği talebimize yanıt olarak gönderilen yazılarda 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 21. maddesini temel alarak ancak hastadan yazılı muvafakat alınması durumunda gönderilebileceği belirtmesi üzerine oluşturulan HUB-1117-(G-1801) sayılı dosya görüşülmüş, Kartal Dr. ….Hastanesi Başhekimi Dr. …….. hakkında  “meslek odası faaliyetlerine engel olmak” iddiasıyla soruşturma açılmasına,

14- Dr. Evren Arslan, Dr. Turan Karagöz, Dr. Binnur Demirçay, Dr. Dilek Argon ve Dr. Andaç Argon’a yapmış oldukları başvurulara istinaden hukuki destek verilmesine,

15- TTB kararıyla ülke çapında yürütülen “Güvenli Ortamlarda Güvenceli Çalışmak İstiyoruz” etkinliği kapsamında 4 Mart 2009 öncesi hastane ziyaretlerinin yapılması ve meslektaşlarımızın süreçten haberdar edilmesi, hazırlanacak açıklama metninin temsilcilerimize iletilerek 4 Mart günü hastanelerin uygun noktalarında okunmasının sağlanmasına, yine 4 Mart günü diğer sağlık örgütleriyle ortak bir yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

17 Şubat 2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- TTB GYK toplantısı. (21 Şubat 2009 Cumartesi, 9.30, İçkale Otel Ankara)
3- “İşte Bordrom” etkinliğine ilişkin hazırlıkların gözden geçirilmesi.
4- Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçelerinde Mevcut Sorunlar ve Öneriler konusunda TTB yazısı.

KARARLAR:

1- Dr. Hilal Tanir, Dr. Mehmet Oktay Taşkapan, Dr. Coşkun Orhan, Dr. Hasan Tekkuş, Dr. Sibel Odabaşı, Dr. Sabri Emin Karaçor, Dr. Akın Üğdül, Dr. Tuncer Çalışkan, Dr. Esra Sağlam, Dr. Koray Cengiz, Dr. Ayşe Tülin Tuğlular ve Dr. Veysi Demircan’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Ediz Burak Gedikli’ye Gepa Fiberglas San.ve Tic.A.Ş. – Gepa Gemi Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Tuzla) – Gepa Gemi Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti.(Beyoğlu) / OSB için, Dr. Ayşe Çötelioğlu’na Yeni İsviçre Sağlık Hİz.Ltd.Şti. (İsviçre Hastanesi) için, Dr. Baki Dökme Üstün’e Plastik Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. – Özge Plastik Ambalaj San.Tic.Ltd.Şti. – Nur Ambalaj/Recep Gülbahar / OSB için, Dr. Sermet Gün Erdem’e Anadolubank A.Ş. Genel Müdürlük için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3- Odamıza ……… vekili Av. …….. tarafından yapılan başvuru üzerine,  “tıbbi etik ihlali yapmak” iddiasıyla Dr. …….. ve Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-893-(G-181) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4- Odamıza Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru üzerine,  Dr. ….. hakkında, muayenehanesinde ………. Kliniği adı altında ruhsatsız faaliyet göstermek, yetkisi olmayan kişilere saç ekimi yaptırmak, bildirimsiz hekim çalıştırmak, İstanbul Dermatoloji Kliniği ifadesini kullanarak Tabela Yönetmeliği’ne aykırı davranmak, fiyat listesi basarak tanıtım kurallarına aykırı davranmak, hazırlanan broşürde “%10 indirim” ibaresi kullanarak tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddialarıyla; Dr. ……. hakkında, muayenehanesinde …….. Kliniği adı altında ruhsatsız faaliyet göstermek, yetkisi olmayan kişilere saç ekimi yaptırmak, bildirimsiz hekim çalıştırmak, ……… Kliniği ifadesini kullanarak Tabela Yönetmeliği’ne aykırı davranmak, fiyat listesi basarak tanıtım kurallarına aykırı davranmak, hazırlanan broşürde “%10 indirim” ibaresi kullanarak tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddialarıyla; Dr. …….. hakkında da ……. Kliniği adı altında ruhsatsız faaliyet göstermek, yetkisi olmayan kişilere saç ekimi yaptırmak, bildirimsiz serbest hekimlik yapmak, ….. Kliniği ifadesini kullanarak Tabela Yönetmeliği’ne aykırı davranmak, fiyat listesi basarak tanıtım kurallarına aykırı davranmak, hazırlanan broşürde “%10 indirim” ibaresi kullanarak tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddialarıyla oluşturulan HUB-1088-(G-1799) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5- TTB kararıyla ülke çapında yürütülmesi planlanan “Acil Eylemdeyiz” etkinliği kapsamında, konunun duyurusunun tüm meslektaşlarımıza e-posta gönderimi, internet sitesi üzerinden duyurulması vb. yollarla yapılmasına, konuyla ilgili hastane ziyaretleri ve toplantılar gerçekleştirilmesine, yine etkinlik kapsamında diğer sağlık meslek örgütleri ve sendikalarla ortak yürüyüşler ve basın açıklamaları gerçekleştirilmesine, bu yönde hazırlıklar yapılmasına,

6- 14 Mart Tıp Haftası kapsamında, diğer sağlık meslek odaları ve sağlık alanında örgütlü sendikalarla ortaklaşa, Tünel’den Taksim Meydanı’na bir “Sağlık Hakkı Yürüyüşü”nün yapılmasına,

 


24 Şubat 2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- “Tıbbi Maskeyle Çalışıyoruz” eylemi (4 Mart 2009) ve SES ile yapılan ortak toplantıda (19 Şubat Perşembe) alınan kararlar.
3- GYK toplantısına ilişkin değerlendirme.
4- Darwin Yılı etkinlikleri.
5- “Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Vergilendirilmesi” konulu Gelir İdaresi Başkanlığı yazısı.
6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hk. Yönetmelik Taslağı” hakkında görüş isteyen TTB yazısı.
7- 14 Mart programı ve görev bölüşümü.
8- Özel Mesleki Sorumluluk Sigortası poliçelerinin sigorta şirketleriyle görüşülmesi.
9- Özel Kreş, Gündüz Bakımevi ücretlerinin belirlenmesine yönelik Valilik toplantısı. (6 Mart 2009, 10.00, Sosyal Yard. Ve Dayanışma Vakfı)
10- Dr. Tülin Akarsu’nun hukuki destek başvurusu.
11- Dr. Gökhan Kırdemir’in “Reçete yolsuzluğu” gerekçesiyle gözaltına alınan doktorlarla ilgili başvurusu.

KARARLAR:

1- Dr. Ayşe Koçkara, Dr. Eyüp Murat Ökten, Dr. Gül Ayşın Altıok, Dr. Ebru Tuğrul Sarıbeyoğlu, Dr. Murat Tatlısöz, Dr. Göksun Payaslı, Dr. Zehra Lale Koldaş, Dr. Metin Akman, Dr. Hilmi Serdar Kaçar, Dr. Çiğdem Rahşan Yavrucu, Dr. Erol İslam, Dr. İsmail Hikmet Seyman, Dr. Atakan Tazegün, Dr. Lütfiye Çamoğlu ve Dr. Şevket Ali’nin üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Ertuğ Koruyucu ve Dr. Hülya Sayılan Şen’in istifalarının kabulüne,

3- Dr. Alp Çetiner’e Akdaş Hazır Giyim San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Harun Sinan Demircioğlu’na Avrupa Konutları Site Yönetimi için, Dr. Tülin Bingöl’e ACN Hizmet Taş.İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti. – Santes San.Tes.Mak.İmal Montaj San.ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Mustafa Aydın’a Özel Kadıköy Hastanesi Ltd.Şti. (Özel Ferihan Laçin Hastanesi) için, Dr. Fatma Filiz Dural Perdar’a IBM Türk Ltd.Şti. – Source Teknoloji Hİz.ve Tic.Ltd.Şti. – Seri Bilgi Teknolojileri Destek Hİz.ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Agah Sırrı Savrun’a İSTAÇ A.Ş. (İstanbul Çevre Koruma ve Atık Mad. Değ.San.ve Tic.A.Ş.) için, Dr. Tümer Ulus’a PRNet Halkla İlişkiler Araştırma ve Değ.Hiz.A.Ş. için, Dr. Gürsel Arseven’e Koleksiyon Home Mobilya San.ve Tic.A.Ş. – Koleksiyon Tasarım Mobilya ve Orman Ür.San.A.Ş. – Koleksiyon Contract Office Mobilya San.ve Tic.A.Ş. – Koleksiyon Holding A.Ş. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB/G-1838 sayılı dosya görüşülmüş, ….. isimli hasta yakınına hakaret ederek hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak iddiasıyla Dr. ……. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1118) karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!