Mayıs Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 5398

 

5 Mayıs 2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- 1 Mayıs 2009 değerlendirmesi.
3- Tıp Fakültelerinde (Tam Gün, Rotasyon, kontenjan vb. gündemlerle ilgili olarak) toplantı.
4- SGK’nın polikliniklerle imzalanan sözleşmelerle ilgili tebliği.
5- Eğitim hastanelerinde yeniden başlatılan şef-şef yardımcısı atamaları.
6- Hekimlere yönelik fatura inceleme soruşturması ve gözaltılar.
7- Odamızın son 1 yıllık çalışmalarını değerlendirme toplantısı. (12 Mayıs 2009 Salı, 18.30)
8- Dr. Tuğrul Abacıoğlu’nun GEBLİZ programıyla ilgili başvurusu.
9- Odamız toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin yetkilendirme.

KARARLAR:

1- Dr. Hülya Leblebici, Dr. Alparslan Aşır, Dr. Aise Moustafa, Dr. Fatih Güven, Dr. Yeşim Çelikel ve Dr. Vildan Taşkın’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Ş.Günnur Çakmak’ın istifasının kabulüne,

3- Dr. Metin Akgün’e Aygaz A.Ş. - Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. - Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş. - Mogaz Petrol Gazları A.Ş. - Güröz Teknik ve Sosyal Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. (1) - Güröz Teknik ve Sosyal Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. (2) - RGS Temizlik Sos.Hiz.Org.Ul.Taş.ve Dan.Tic.A.Ş. - Sınırlı Sorumlu Aygaz Mensupları Yardımlaşma ve Tüketim Kooperatifi / OSB için, Dr. Haluk Kardaş’a Frimpeks Makine San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. - Doğa Gayrımenkul Gel.İnş.Taah. Paz.Tic.Ltd.Şti. (Meşepark Evleri Projesi) - Neo Yapı Arazi Geliştirme İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti. - Terra Yapı Üretim Merkezi San.Ve Tic.A.Ş. - Ofton İnşaat Turizm Yatırım San.Tic.A.Ş. - Artell Koytür Turizm İnş.San.ve Tic.A.Ş. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine ……… isimli hastayı bilgilendirme görevini beklendiği düzeyde yerine getirmeyerek hasta haklarına saygı göstermemek iddiasıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1152 /G-1813),

5- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, “hastalarına, diğer meslektaşlarının tedavisini olumsuzlayarak hasta elde etmeye çalışmak” , “hastada maddi çıkar sağlamak amacıyla gerçek olmayan beklentiler yaratmak ve bu yolla haksız kazanç edinmek” , “hasta ve hasta yakınlarına hakaret ederek hekimliğe yakışmayan davranışlar göstermek“ iddialarıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan soruşturma dosyası ile ilgili olarak fezleke hazırlanması için Dr. …… görevlendirilmiş olup, Dr. ……… tarafından iade edilen dosya görüşülmüş ve Onur Kurulu’na sevk edilmesine (HUB-1063 /G-1607),

6- Odamıza ……… ve …….. vekili Av. ……. tarafından, …….’nun doğumu ile ilgili yapılan şikayet başvurusu üzerine Operasyon öncesi hastayı bilgilendirmemek,
- Tıbbi müdahale seçiminde hata yapmak,
- Seçilen tıbbi yöntemin uygulanmasında hata yapmak,
- Hastaya karşı özensiz davranmak
iddialarıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-800-(G-607) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……. hakkında “……..’a özensiz davranarak ölümüne neden olmak” iddiasıyla oluşturulan HUB-1087-(G-1768) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve söz konusu soruşturmaya Dr. …….... ve Dr. ……….’ın da dahil edilmesine,

8- Odamıza ……… ve …………. tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ……… hakkında; diabet ve hipertansiyon hastası olan ………’in ameliyat öncesi dahiliye konsültasyonunu yaparak yeterince değerlendirmeden ameliyatına izin vererek hastanın anestezi sırasında ölümüne neden olmak, Dr. …….. hakkında; hastanın durumu acil olmamasına rağmen yüksek tansiyon ile cerrahi endikasyon koyarak ameliyata almak, ameliyata başlamadan anestezi sırasında hastanın ölümüne neden olmak, Dr. ……. hakkında; diabet ve hipertansiyon hastası olan kişinin ameliyat öncesi yeterli değerlendirmesi yapılmadan ameliyata almak, anestezi uygulamasında yapılan tıbbi hata ile hastanın ölümüne neden olmak, uygulaması zorunlu olmadığı halde genel anestezi uygulayarak tıbbi ihmal/hata yapmak, Dr. ……….. hakkında; ameliyat sırasında hastaya trakeostomi açılması gerektiği ve aynı gün görevli olduğu halde acil müdahale için bulunmayarak, hastaya karşı özensiz davranmak ve hastane başhekimi Dr. ……… hakkında başhekimi bulunduğu hastanede acil müdahalede bulunacak hekimleri organize etmeyerek hastaya karşı özen eksikliği göstermek iddialarıyla oluşturulan HUB-987-(G-1585) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine, ……..’ya yapılan operasyonda tıbbi ihmal/hata yapıldığı iddiasıyla Dr. ……… ve Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-988-(G-1575) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası ile ilgili olarak, 28.04.2009 tarih ve 941 sayılı Onur Kurulu kararı görüşülmüş; söz konusu Onur Kurulu kararı doğrultusunda tıbbi kayıtlar incelenmiş ve, kayıtlarda özensiz davranıldığı iddiasıyla Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına,

10- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. …….. hakkında, “kaşesini başkasına kullandırmak” ve ……… ..Hastanesi Başhekimi Dr. ……. hakkında da “bildirimsiz hekim çalıştırmak ve bildirimsiz çalıştırdığınız hekime muayene ettiği hastalara kadrosundaki doktorların kaşesi ile reçete düzenletmek” iddialarıyla oluşturulan HUB-1138-(G-1780) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11- Odamıza ……… Derneği ve ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, ……… isimli hastaya yönelik Laparoskopik Nefroktomi operasyonu uygulayarak böbrek tümörü tedavisi gerçekleştirdiği ve bu yolla “uzmanlık dışı girişimde bulunduğu” iddiasıyla Dr. ………….. hakkında oluşturulan HUB-1136-(G-1715) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

12- Odamıza ………….. tarafından yapılan başvuru üzerine;
-Dr. ………..’e fiili saldırıda bulunmak suretiyle TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/a,
- Anestezi uzmanlarını aleni olarak küçümser ifadeler kullanmak suretiyle TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c maddesini ihlal etmek
- Hastanın hayatını tehlikeye atacak şekilde, görev yapan hekimi görev alanından uzaklaştırmak yolu ile etik ihlalde bulunmak iddialarıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1103-(G-1824) sayılı soruşturma dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

13- Odamıza …………. tarafından yapılan başvuru üzerine, meslekte acemilik göstererek hastanın sağlığının olumsuz etkilenmesine neden olmak iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1126-(G-1887) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru neticesinde, hastanın ameliyat öncesi yazılı onamını almamak, hastayı yeterince bilgilendirmeyerek hasta haklarını ihlal etmek iddiasıyla Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-931 /G-1437)

15- Odamızın son 1 yıllık çalışmalarının değerlendirileceği toplantının 12 Mayıs 2009 tarihinde Odamız Konferans Salonu’nda yapılmasına,

16- Tıp fakültelerinde yaşanan, rotasyon, kontenjan vb. sorunları değerlendirmek üzere 13 Mayıs 2009 tarihinde, 11.00-12.30 saatleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi 33 Reform Amfisi’nde bir toplantı yapılmasına,

17- Domuz gribine ilişkin kamuoyunu bilgilendirme amaçlı bir basın toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

 


12 Mayıs 2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- İstanbul’da Aile Hekimliği sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi.
3- Hekimlere yönelik çeşitli soruşturma ve gözaltılar.
4- Poliklinik ve muayenehanelerin SGK kapsamı dışında kalması konusunda yapılacaklar.
5- Dr. Nergis Erdoğan’ın başvurusu. (Sağlık Bakanlığı’nın Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji AD’nda uzmanlık eğitimi alan hekimlere yönelik keyfi tutumu)
6- İ.Ü. Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi AD- Doç. Dr. Arın Namal’ın başvurusu. (“Hukuk ve Etik Boyutlarıyla Taciz – Mobbing” Sempozyumu’na konuşmacı talebi – 30 Haziran 2009)

KARARLAR:

1- Dr. Nesrin Usta, Dr. Gülşah Karaören, Dr. Ensar Osman, Dr. Hasan Mirzai, Dr. Özgür Soytaş, Dr.Tülay Erdoğan, Dr. Emre Bozkurt, Dr. Sarper Kocaoğlu, Dr. Tayfun Ayeser, Dr. Ayşe Seval Çınar, Dr. Recep Kemal Derin, Dr. Çiğdem Fıstıkçı Ve Dr. Fatma Şahinde Topakoğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Kemal Çuhadar’a Dünya Beton San.ve Tic.Ltd.Şti. – Has Beton İnşaat ve Madencilik San.Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Temel Taşkın’a Şafak Tekstil San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Kamil Bingöl’e Tamsa Fayans Seramik Üretim Dağıtım San.Tic.A.Ş. için, Dr. Birol Ağca’ya Ekolojik Enerji Ltd.Şti. için, Dr. Mustafa Kemal Turgut’a Oğuzkaan Eğitim Hiz.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Nedim Sarı’ya Ermak Madeni Aksam ve İnş.San.Tic.A.Ş. – Arteks Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Melek San’a Akgün Kuyumculuk San.ve Tic.Ltd.Şti. (Çemberlitaş) - Akgün Kuyumculuk San.ve Tic.Ltd.Şti. (Eyüp Şube) – Dizayn Kuyumculuk San.ve Tic.Ltd.Şti.(Çemberlitaş Merkez) – Bezek Turistik Eşya San.ve Tic.Ltd.Şti./OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3- Odamızın basından yaptığı izlemeler neticesinde,………isimli ulusal televizyon kanalının reklam kuşağında yayınlanan …………..Hastanesi’ne ait “Katarakt” konulu reklam görüşülmüş ve, söz konusu reklam ile tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla ………Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. …………., ………. Hastanesi Başhekimi Dr. …….., ……… Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. ……….., ……… Başhekimi Dr. ………, ……… Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. ………., ……….. Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. ………. ve …….. Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına ve T.C. Sanayi Bakanlığı Reklam Kurulu’na bildirim yapılmasına,

4- Odamıza Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, ………. isimli hastaya yönelik uygulamada tıbbi ihmal/hata yapmak ve uzmanlık dışı girişimde bulunmak iddialarıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1040-(G-1679) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5- Odamıza …………. Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan “Saç Ekiminde Türkiye’de ilk ve tek” başlıklı ilanınız ve ………. Merkezi’nde görevli Dr. ……… tarafından, konuk olarak katıldığı …….. tarihinde ………Televizyonu’nda yayınlanan “………” isimli programda yapılan açıklamalar görüşülmüş; söz konusu ilan ve televizyon programında tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı ve hasta yönlendirildiği iddiasıyla merkez sorumlu hekimi Dr. ……… ve Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-817),

6- Odamıza ………..tarafından iletilen, ……… tarihli .. Gazetesi’nin ….. isimli ekinde yer alan “Zayıflamanın Önündeki Engelleri Kaldırmak İsteyenler…” başlıklı ilanda tanıtım kurallarına aykırı davranmak ve endüstriyel ilişkilerden çıkar sağlamak iddialarıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/R-811 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7- Odamıza ….….. tarafından yapılan başvuru üzerine, ……….. isimli hastaya yönelik uygulamada tıbbi ihmal/hata gösterdiği iddiasıyla ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1158 /G-1868)

8- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine, “kızı ………’ın muayenesinde tanılama hatası yaparak apandisit ameliyatı yapılmasına ve tedavisinin gecikmesine neden olmak” iddiasıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/G-1854 sayılı dosya görüşülmüş, hasta …………..’ın izlem, gözlem, tanı ve tedavisinde Dr. ……….’in tıbbı ihmal veya hatası olmadığı yönünde hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına

9- Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuruda, ………..’ın tedavi süreci devam ederken ve taburcu edilebilecek hale gelmemişken, hasta ya da yakınının onayı alınmadan aralarındaki ihtilaftan dolayı hastayı taburcu edildiğinin iddia edilmesi üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1840 sayılı dosya görüşülmüş ve hasta yakını ile Dr. …….. arasında geçenlerin meslek kuruluşumuzla ilgili olmayıp adli bir konu olduğu, ancak Dr. ..………’in bilgilendirme konusunda daha dikkatli davranması gerektiği yönünde hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına

10- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuruda “ oğlu ………..’a geniz eti ameliyatı yapacağını bildirmesine ve 7 yaşından önce bademcik ameliyatı önermediğini söylemesine rağmen, ailenin onayını almadan ve bilgilendirme yapmadan bademcik ameliyatı yapıldığı’nın iddia edilmesi üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G_1910 sayılı dosya görüşülmüş ve hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda hasta ………..’a yapılan ameliyatta Dr. ………..’in tıbbi hatası olmadığı, aydınlatılmış onamın da dosyada bulunduğu ancak Dr. ………..’in hasta yakınları ile iyi diyalog kurup yazılı onam dışında sözlü olarak da bilgilendirme yapılması konusunda uyarılmasına

11- Odamıza ………….. tarafından iletilen ……….’e ait başvuru üzerine Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/G-1731 sayılı dosya görüşülmüş ve …………’in şikayetinden vazgeçmesi üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına

12- Odamıza ………….. tarafından yapılan başvuru üzerine, ………. isimli hastaya yönelik operasyonda tıbbi ihmal/hata yaptığı ve sertifikasız ürün kullanmak iddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1154 /G-1886)

13- Odamıza Dr. ………. tarafından yapılan başvuruda, ………..’a yönelik hakaret içeren kelimeler kullandığı ve tehdit ettiğinin iddia edilmesi üzerine hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1025-(G-1655) sayılı soruşturma dosyasının Onur Kurulu’na sevk edilmesine

14- Odamıza ………….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G- sayılı dosya görüşülmüş, ……Hastanesi Başhekimliği ve Dr. ………..’nun, hasta onam belgelerinin usule uygun düzenlenmesi konusunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15- Odamıza ……… vekili Av. ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr………. hakkında oluşturulan HUB/G-1906 sayılı dosya görüşülmüş, dosyanın incelenmesi sonucunda, söz konusu iddia nedeniyle oluşturulan dosyanın bilirkişi görüşüne başvurulmak üzere bir uzmana gönderildiği, bilirkişinin görüşünü hazırlayabilmesi için …………’ü muayene talebinde bulunduğu ve hastaya randevu verdiği, ancak hastanın randevusuna gelmediği, dolayısıyla bu durumda görüş bildirmesinin mümkün olmadığı bilgisinin yer aldığı görülerek iddiaları inceleme kabiliyetinin kalmadığı anlaşılmış ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

16- Odamıza ……. adına Dr. ……… tarafından yapılan başvuru, üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, söz konusu fiil ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 39. maddesine aykırı davrandığı (Madde-39: Tabip,meslektaşının hastasını elde etmeye matuf hareket ve teşebbüslerde bulunamaz) iddiasıyla Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1158 /G-1761),

17- Odamıza ………….arafından yapılan başvuru üzerine, ………’e yönelik tedavi ve takipte tıbbi özen eksikliği gösterdiği iddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına

18- Odamıza …………… tarafından iletilen ve başvuru üzerine, ……….. isimli hastaya yönelik tedavide tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Dr. …………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1160 /G-1842),

19- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, oğlu ……..’ı bilimselliği ispatlanmamış yöntemle tedavi etmek iddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1161 /G-1940),

20- Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine, ………….’a yönelik teşhis ve tedavide tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1162 /G-1873)

21- Odamıza ……..tarafından iletilen ……….’a ait başvuru neticesinde, …. isimli hastaya yönelik operasyonda tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1155 /G-1947),

22- Odamıza ……… tarafından iletilen ….’a ait başvurunun incelenmesi neticesinde, “…….. ve ………. isimli hastaları hiç görmeden, sadece telefon bilgilerin ile hastaneye yatışının yapılara tedavisinin düzenlendiği ve takiplerinin yapılmadığı” iddialarıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1156 /G-1946),

23- Odamıza ……. tarafından iletilen, 15 Mart 2009 tarihli ….. Gazetesi’nin …… isimli ekinde yer alan “……..…” başlıklı ilanda tanıtım kurallarına aykırı davranmak ve endüstriyel ilişkilerden çıkar sağlamak iddialarıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/R-811 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

24- Tıp fakültelerinde yaşanan, rotasyon, kontenjan vb. sorunları değerlendirmek üzere 3 Haziran 2009 tarihinde, 12.00-13.00 saatleri arasında Profesörler Kurul Salonu’nda bir toplantı yapılmasına,

25- Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mehmet Yeşiltepe’nin yaşadığı sağlık problemleri ve gerekli tedaviyi görememesi konusunda Odamıza yapılan başvurunun, söz konusu cezaevi ilimiz sınırları dışında olduğundan, gerekli görevlendirmenin yapılabilmesi için TTB Merkez Konseyi’ne iletilmesine,

26- Eski TTB Merkez Konseyi üyesi Dt. Sevinç Özgüner’i katledilişinin 29. yılında anmak üzere bir toplantının 23 Mayıs 2009 Cumartesi günü Odamız Konferans Salonu’nda yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

26 Mayıs 2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- Tıp Fakültelerinde yaşanan sorunlar gündemli toplantı. (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fk. Yeni Kurul Salonu, 3 Haziran Çarşamba, 12.00-13.00)
3- TTB 58. Olağan Büyük Kongresi. (27-28 Haziran 2009)
4- TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı’nda hazırlanan bildirgelerin güncellenmesine dönük 2. çalıştay. (20 Haziran 2009, Ankara)
5- Son bir yıllık Oda çalışmalarına ilişkin 12 Mayıs tarihli toplantının değerlendirilmesi.

KARARLAR:

1- Dr. Ersan Altun, Dr. Handan Köksal, Dr. İbrahim Alper Keskin, Dr. Hasan Ak, Dr. Nurten Bayram Kabaoğlu, Dr. Zeynep Bulut, Dr. Selen Yurdakul, Dr. Özlem Er, Dr. İsmet Doğan, Dr. Aykut Özden, Dr. Haşmet Sarıcı, Dr. Emine Özbay, Dr. Hanife Özkurt, Dr. Veliddin Yılmaz, Dr. Ayşegül Tözeren, Dr. Serap Betül Açmalı, Dr. Tolga Aliyazıcıoğlu, Dr. Erdoğan Kunter, Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, Dr. Fatih Çiftci, Dr. Zeynep Ömer, Dr. Halil Can, Dr. Cüneyt Aygün, Dr. Kıvılcım Özden, Dr. Erhan Sarı, Dr. Hasan Yener, Dr. Orhan Çelen, Dr. Fikret Tilgen, Dr. Hakan Kozinoğlu, Dr. Özlem Barutçuoğlu, Dr. Canan Korkmaz Coşkun ve Dr. Özgür Demir’in üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Selahattin Erdoğan, Dr. Gamze Şarbat, Dr. Levent Kaplan, Dr. Sami Öztürk, Dr. Mustafa Metin Donma, Dr. N. Hepgül Burat, Dr. Hüseyin Akcan, Dr. Şimay Gürocak ve Dr. Tugay Tamer’in istifalarının kabulüne,

3- Dr. Metin Kuş’a Deltatek Asansör San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Ömer Arıkan’a Tellcom İletişim Hiz.A.Ş. için, Dr. Muhtar Çokar’a Emak Endüstriyel Temizlik San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Şükrü İskender’e Gözde Tekstil Yıkama San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Cengiz Şahin’e Ceva Kargo A.Ş.(Yenibosna) için, Dr. Ahmet Abacı’ya Ilgın İnşaat İç ve Dış Tic.A.Ş. (TOKİ Kayabaşı 3. bölge 1334 Adet Konut İnşaatı İşi) için, Dr. Belkıs Diren Uçaroğlu’na Mega Basım Yayın San.ve Tic.A.Ş. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza ……… tarafından iletilen başvuru ekinde yer alan …….. Sağlık Grup Başkanlığı denetim raporunun değerlendirilmesi üzerine,
—Muayenehanesinde “kontakt lens” satışı yamak suretiyle muayenehaneyi amacı dışında kullanarak etik ihlalde bulunmak
—Muayenehanede “kontakt lens” satışı yaparak hastalar üzerindeki etkisini tıbbi amaç dışında tutmak
—Muayenehanede gereksinimin çok üstünde “kontakt lens” bulundurarak ticari bir ürünün tanıtımını yapmak, satışına aracılık etmek
—Muayenehanede kontakt lens depolama ve satışını yaparak genel mevzuat hükümlerini ihlal etmek iddialarıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1115-(G-1857) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5- Odamıza ……. tarafından iletilen ………’ya ait başvuruda, “……….. isimli hastayı 17.07.2007 baş dönmesi ve görme kaybı şikayetiyle acil olarak …….. Hastanesi’ne getirdikleri, hastaya uzun süre müdahale edilmediği ve ilgili branş hekimleri tarafından değerlendirilmediği, yaşanan zaman kaybı nedeniyle hastanın rahatsızlığının ilerlediği”nin iddia edilmesi üzerine ……….’ya yönelik tedavide tıbbi ihmal/hata yapmak ve Acil durumdaki hastanın sevkini yapmamak iddialarıyla Dr……….. ve Dr. …………… hakkında oluşturulan soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine (HUB-1099 /G-1665)

6- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine; ……….. isimli hastayı bilgilendirme görevini beklendiği düzeyde yerine getirmeyerek hasta haklarına saygı göstermemek iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1152-(G-1813) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve Onur kurulu’na sevk edilmesine,

7- Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, …….. tarihli ….. Gazetesi’nde yer alan haberde, E.K. …. isimli 16 yaşındaki kız çocuğunun babası tarafından 9 yıldır tecavüze uğradığı ve hamile kalması sonucu ilki 2007’de olmak üzere 2 kez küretaj yapıldığı ve bu işlemin …… Hastanesi’nde gerçekleştiğinin ifade edilmesi ve yapılan incelemede adı geçen hastanın tedavisinde Dr. ………. ve Dr. ……….’ın yer aldığının anlaşılması üzerine, ………..’nın gebeliğini usulüne uygun olmadan sonlandırmak iddiasıyla Dr.………ve Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1145-(G-1822) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8- Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1121-(G-1766) sayılı dosya görüşülmüş, hastanın herhangi bir zarar görmediği anlaşılmış olup, konunun önemi itibariyle bu tür problemlerin ortaya çıkmaması için gerekli duyarlılığın gösterilmesi uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1128 sayılı dosya görüşülmüş, ………. Hastanesi’ne ait web sitesinde yer alan bilginin kaldırıldığı görülerek işlem yapılmasına gerek olmadığı, ücret konusundaki başvuru merciinin Adli Kurumlar olduğu sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına

10- Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine; ……….. isimli hastaya yönelik uygulamada tıbbi ihmal/hata gösterdiği iddiasıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1153-(G-1868) sayılı soruşturma dosyası Yönetim görüşülmüş ve Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11- Odamıza ………… tarafından iletilen başvuru ekinde yer alan Yüksek Disiplin Kurulu kararında; ……….. Merkezi’nde görev yaptıkları dönemde eczanelerle birlikte hareket ederek, gerek öğrenim gören, gerekse mezun olmuş veya üniversitede hiç kaydı olmayan öğrenciler adına sahte acil öğrenci reçetesi düzenlemek, öğrenci veya personelin sağlık karnelerinin asıl sayfalarına sonradan ilaç eklemek, personelden habersiz sağlık kurulu raporu çıkartıp ve ilaç yazmak vb. usulsüz işlemlerle Üniversiteyi dolandırmak veya dolandırmaya teşebbüs etmek, bu tür işlemlerle haksız kazanç elde etmek veya edilmesine sebep oldukları”nın iddia edilmesi üzerine Dr. ……………., Dr. ……………., Dr. …………….., Dr. ……... hakkında gerçek dışı reçete düzenlemek ve gerçek dışı reçete düzenleyerek kamu kurumunu zarara uğratmak ve bu yolla haksız kazanç elde etmek veya edilmesine sebep olmak iddialarıyla oluşturulan HUB-1143-(G-1864) ayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine (HUB-1143 /G-1894)

12- Odamıza …………. tarafından yapılan başvuruda ve …. tarihli günlük gazetelerde yer alan haberlerde, “……. tarihinde ……. Hastanesi’nde sezaryen ile doğumu gerçekleştirilen ……….’in ameliyat sırasında entübasyonunun zor gerçekleştirildiği, entübasyon sırasında özefagus yırtığı oluştuğu, ancak fark edilmediği, ameliyat sonrası solunum sıkıntısı nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi’nde takip edildiği, gelişen özefagoplevral fistül sonucu daha sonra kaldırıldığı ……………’nde vefat ettiği”nin iddia edilmesi üzerine; ameliyat sırasında tıbbi ihmal/hata yapmak ve hasta takiplerinde özensiz davranmak iddiasıyla Dr. ………… ve ameliyat sırasında gerçekleştirdiği entübasyon işleminde tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-927-(B-225) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13- Tutuklu Mehmet Yeşiltepe’nin sağlık durumunu belgeleyen değerlendirmenin Dr. Coşkun YORULMAZ tarafından yapılması talebiyle ilgili olarak İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’na yazı yazılmasına,

14- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuruda, 24.04.2008 tarihinde eşi ……….’a Dr. ………. tarafından yapılan histerektomi sırasında rüptür gelişerek hayati tehlike oluşmasına ve ikinci kez ameliyat olmasına neden olduğunu”nun iddia edilmesi üzerine; ……… isimli hastaya yönelik operasyonda tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Dr………. hakkında oluşturulan HUB-1142-(G-1697) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

15- Odamıza …………ü tarafından yapılan başvuru üzerine, ……. Başkanlığı denetim ekibine hakaret ettiği iddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1165 /G-1870)

16- Odamıza ………….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/G-1843 sayılı dosya görüşülmüş ve dosya ile ilgili hazırlanan “ameliyat sonarsı oluşan tüm patolojilerin bu operasyonlardan görülebilen komplikasyonlar olduğu” yönündeki bilirkişi görüşü doğrultusunda ve usulüne uygun aydınlatılmış onam belgesinin düzenlenmesi konusunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17- Odamızın basından yaptığı izlemeler sonunda; ……. tarihli www………...com sitesinde yayınlanan “ ….. Hastanesi uzmanlığıyla check-up programları” ve “…………..” reklam spotları ile ilgili olarak Onur Kurulumuzun 14.05.2009 tarihli toplantısında alınan kararı görüşülmüş, söz konusu Onur Kurulu kararı doğrultusunda, ilgili reklam spotlarında kullanılan ifadelerin tanıtım kurallarına aykırı olduğu iddiasının Dr. ………..’a yöneltilerek soruşturma açılmasına (HUB/R-799),

18- Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, ……. tarihli ……….. ve ………Gazeteleri’nde yayınlanan ……..’na ait “………………” başlığıyla yayınlanan ilanlar ilgili olarak Onur Kurulumuzun 14.05.2009 tarihli toplantısında alınan kararı Yönetim görüşülmüş, söz konusu Onur Kurulu kararı doğrultusunda, ilgili ilanın tanıtım kurallarına aykırı olduğu iddiasının Dr. ………. yöneltilerek soruşturma açılmasına (HUB/R-800),

19- Odamıza iletilen ve ……… bölgesinde posta kutularına bırakılan ………Hastane Kompleksi’ne ait “……. Hastanesi Uzmanlığıyla Check-Up Programları – ………….. başlıklı broşür ile ilgili olarak Onur Kurulumuzun 14.05.2009 tarihli toplantısında alınan kararı görüşülmüş, söz konusu Onur Kurulu kararı doğrultusunda, ilgili broşürün tanıtım kurallarına aykırı olduğu iddiasının Dr. …….’a yöneltilerek soruşturma açılmasına (HUB/R-801),

20- Odamızın basından yaptığı izlemeler neticesinde, ……….. isimli ulusal televizyon kanalında yayınlanan ……… Programındaki ……… tarihli röportajda tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına ve T.C. Sanayi Bakanlığı Reklam Kurulu’na bildirim yapılmasına (HUB/R-819)

21- Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği’ne, hastanedeki mesai saatlerinin kontrolü amacıyla başlatılan kamera sisteminin hukuka aykırılığı konusunda bir açıklama yazısı gönderilmesine karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!