Temmuz Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 7472

7 Temmuz 2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- “Tam Gün” Yasa Tasarısı’na ilişkin TTB değerlendirme toplantısı ve Temsilciler Kurulu toplantısı.
3- Hastane birleştirmeleri ile ilgili gelişmeler. (Paşabahçe-Beykoz, Polis Hastanesi-Öğretmen Hastanesi).
4- Dr Musa Sarıtepe’nin tutuklanmasıyla ilgili süreç.
5- Alternatif tıp başta olmak üzere medyadaki sağlık programlarına ilişkin Odanın yapabilecekleri.
6- Mahkemelerden emsal ücret istenmesine ilişkin ölçütler.
7- Vodafon ve TTB cevabı eşliğinde işyeri hekimliğinde "taşeron" dönemi.
8- ATK'nin evrak vermeme konulu cevabı.
9- TTB faaliyetlerine katılınan günlerin yıllık izninden mahsup edilmesi işleminin iptali.
10- Hekimlerin bizzat getirmedikleri sözleşme ve belgelerden haberdar olmadıkları ve/veya imzalarının taklit edildiği yolundaki şikayetleri.
11- Sağlık kurumlarının başta deprem olmak üzere olağandışı durumlara hazır olup olmadığına ilişkin bilgi toplanması.
12- Türkiye Psikiyatri Derneği’nin “Krize Ruhsal Destek” başlığı altında yürütülecek çalışmaya ilişkin çağrı yazısı.
13- “Sağlık Çalışanlarının Emeği” konulu TTB 14. Halk Sağlığı Güz Okulu. (Ekim 2009, İzmir)

KARARLAR:

1- Dr. Elif Aşıkkutlu, Dr. Mustafa Emin, Dr. Aslı Soydaş Gültekin, Dr. Emine Topaloğlu, Dr. Ethem Usmangil, Dr. Zekeriya Özmen, Dr. Özlem Açar, Dr. Zeynep Deniz Akdeniz, Dr. Savaş Marşap, Dr. Ali Kemal Önalan, Dr. Teoman Ongan, Dr. Şule Erdoğan ve Dr. Levent Tokuçoğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Gökçer Barslan’ın istifasının kabulüne,

3- Dr. K.İ’e Şeker Tekstil Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Merkez) için, Dr. K.İ’e Şeker Tekstil Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Şube) için, Dr. Alpay Bayram’a Leyla Bulduk (Fırat Plastik Taşeronu), Dr. Alpay Bayram’a Çakır Sanayi Hizmetleri – Ahmet Çakır (Fırat Plastik Taşeronu) için, Dr. Erhan Üstüner’e Eray Temizlik Hİz.Tur.İnş.Mak.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Avcılar) için, Dr. Mehmet Oktay Onaran’a Koçtaş Yapı Marketleri Tic.A.Ş. (Yenibosna Mağazası) için, Dr. M.Koray Akay’a Tesay Bu Profil Sistemleri San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Yücel Tıngıl’a Ceren Moda Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Aziz Kılıç’a İstinye Yönetim Hizmetleri ve Tic.A.Ş. için, Dr. Anıl Rüştü Onat’a Besler Gıda ve Kimya San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Anıl Rüştü Onat’a PNS Pendik Nişasta San.A.Ş. için, Dr. Rıza Ertan Çay’a General Elektrik Tic.ve Servis A.Ş. – GE Medical Systems Türkiye Ltd.Şti./OSB için, Dr. Suat Sayın’a Yalova İl Telekom Müdürlüğü için, Dr. Kadriye Ünal’a Real Marketler Zinciri A.Ş. (Merter Mağazası) için, Dr. Gülten Büyükadalı’ya Sistem İnş.Turizm San.ve Tic.Ltd.Şti. (Üsküdar Belediyesi Tem.İşl.) için, Dr. Sultan Demirtaş Arıkan’a Sistem İnş.Turizm San.ve Tic.Ltd.Şti. (Üsküdar Belediyesi Tem.İşl.) için, Dr. Abdullah Kerim’e Ersa Sakız Şekerleme ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Mahmut Rıza Öğüt’e Astaldi – Gülermak Adi Ortaklığı (azapkapı-Beyoğlu Şantiyesi) için, Dr. Sedat Sarp’a AFM Uluslararaı Film Prodüksiyon Tic.ve San.A.Ş. (Merkez) – AFM Uluslararaı Film Prodüksiyon Tic.ve San.A.Ş. (Akmerkez Sinema) - AFM Uluslararaı Film Prodüksiyon Tic.ve San.A.Ş. (Atirus Sinemaları) - AFM Uluslararaı Film Prodüksiyon Tic.ve San.A.Ş. (Beylikdüzü Sinema) - AFM Uluslararaı Film Prodüksiyon Tic.ve San.A.Ş. (Budak Caddebostan) - AFM Uluslararaı Film Prodüksiyon Tic.ve San.A.Ş. (Carusel Sinemaları) - AFM Uluslararaı Film Prodüksiyon Tic.ve San.A.Ş. (Fitaş Sinemaları) – AFM Uluslararaı Film Prodüksiyon Tic.ve San.A.Ş. (İstinye Sinemaları) - AFM Uluslararaı Film Prodüksiyon Tic.ve San.A.Ş. (Maltepe Sinemaları) - AFM Uluslararaı Film Prodüksiyon Tic.ve San.A.Ş. (Mohini Sinemaları) - AFM Uluslararaı Film Prodüksiyon Tic.ve San.A.Ş. (Ümraniye Sinema)/OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamızın basından yaptığı izlemeler neticesinde, 05.04.2009 tarihinde ……. TV isimli ulusal televizyon kanalında yayınlanan, ……. Programındaki röportajında tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/R-819 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 07.07.2009 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru neticesinde, hasta ……..’a uygulanan operasyonlar ve sonraki takip ve tedavide tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1168-(G-1830) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 07.07.2009 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6- Odamıza ……... tarafından yapılan başvuru neticesinde, “gerçeğe aykırı rapor düzenlemek” iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1167-(G-1758) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 07.07.2009 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru neticesinde, ……….’na yönelik operasyonda tıbbi ihmal/hata yapmak, hastanın operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal/hata yapmak ve hastanın aydınlatılmış onamını usulüne uygun almamak İddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1177 )

8- Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru neticesinde
- Hastayı sağlık merkezi olarak çalışma ruhsatı olmayan bir merkeze sevk etmek,
- Hastayı Türkiye’de çalışma ruhsatı olmayan bir hekime sevk etmek,
- Hastaya bilimselliği kanıtlanmamış tedavi yöntemini önermek ve
- Hastaya bilimselliği kanıtlanmamış tedavi önererek hastalığının ilerlemesine neden olmak
İddialarıyla Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına, Dr. ……… için “hasta haklarına aykırı davranmak” iddiası için zaman aşımı nedeniyle bir işlem yapılmamasına (HUB-1178 /G-1719)

9- Odamıza  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından yapılan başvuru neticesinde,
- Kayıtsız hekim çalıştırmak,
- Sezaryen ameliyatlarını normal doğum gibi göstermek, bir başka sağlık görevlisinin yaptığı sünnetleri Dr. ……. yapmış gibi göstermek, Acil polikliniklerinde bakılan hastaları ilgili branş hekimi bakmış gibi işlem yapmak yolu ile tıbbi kayıtlarda usulsüz uygulamalar yapmak
iddialarıyla Özel …….. Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1173 /G-1958),

10- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-1113 sayılı soruşturma dosyası ve ekinde bulunan 21.12.2008 tarihinde ……… TV isimli televizyon kanalında yayınlanan …….. programında Dr. …….. tarafından yapılan konuşma metni değerlendirilmiş; bilim dışı yöntem kullanmak, uygulanan yöntem ile ilgili gerçek olmayan ve/veya gerçekliği tartışmalı bilgiler vererek toplumda gerçek olmayan beklentiler doğmasına neden olmak ve reklamını yapmak, paramedikal meslekler (diyetisyenlik) ile ilgili zemmedice konuşmalar yapmak ve internet sitesinde tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak iddialarıyla Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına,

11- Odamıza …….. vekili Av. ……… ve Av. …….. tarafından yapılan başvuru neticesinde “tıbbi bilgilerin yasal ve tıbbi bir zorunluluk olmaksızın tüm hastane personeline duyurulması, HIV tanısı nedeni ile …….’in tedavi taleplerinin reddedilmesi, ……..’e HIV tanısı nedeniyle açıkça ayrımcılık uygulanması ve bu yolla hasta haklarına aykırı davranmak” iddiasıyla Dr. …….. ve Dr …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1179 /G-1941),

12- Hastane birleştirilme/kapatılma süreçleriyle ilgili olarak 15 Temmuz 2009’da saat 12.30’da Validebağ Devlet Hastanesi bahçesinde, 22 Temmuz 2009’da saat 12.00’de ise Beykoz Devlet Hastanesi bahçesinde birer basın açıklaması yapılmasına,

13- Hekimlerin bizzat getirmedikleri sözleşme ve belgelerden haberdar olmadıkları ve/veya imzalarının taklit edildiği yolundaki kimi uygulamalar konusunda özel sağlık kurumlarına uyarıcı bir yazı gönderilmesine,

14- Mahkemelerden emsal ücret istenmesine ilişkin ölçüt oluşturmak konusunda Özel Hekimlik Komisyonu’ndan çalışma yapmasının istenmesine, Yönetim Kurulu’nun konuyla ilgili bir ön çalışma yapmasına,

15- Alternatif Tıp adı altında yapılan televizyon programlarının, gazete yazı dizisi vb. çalışmaların Odamız Hukuk Bürosu’nca ele alınmasına, konuyla ilgili olarak İstanbul Barosu’yla ortak çalışma yürütme koşullarının aranmasına,

16- Sağlık kurumlarının başta deprem olmak üzere olağandışı durumlara hazır olup olmadığına ilişkin bilgi isteyen bir yazının yataklı tedavi kurumlarına ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verilmiştir.

14 Temmuz 2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- “Tam Gün” Yasa Tasarısı gündemli toplantı. (14 Temmuz 2009 Salı, 17.30, İstanbul Tabip Odası)
3- Dr. Esener Dilden’in hukuki destek başvurusu.
4- “Tam gün” Yasa Tasarısı gündemli TTB toplantısı.
5- Özel Sağlık Kurumları ve Ayaktan Teşhis Tedavi Kurumları hk. genelge.
6- Bakırköy Ruh-Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde görevli hekimlere, SES’in yaptığı basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle açılan soruşturma.
7- Beykoz Devlet Hastanesi ziyaretine ilişkin bilgilendirme.
8- Validebağ Öğretmenler Hastanesi’nin birleştirilme süreciyle ilgili olarak yapılacak etkinlik. (15 Temmuz 2009 Çarşamba, 1230, Validebağ Öğretmenler Hastanesi)

KARARLAR:

1- İstanbul Tabip Odası adına kayıtlı GSM hatlarımızla ilgili olarak Vodafone Telekomünikasyon AŞ’den hat alma, hat kapatma, tarife değişikliğine gitme vb. bütün işlemleri yapmaya aşağıdaki kişiler yetkili kılınmıştır:

Dr. Hüseyin Demirdizen (Genel Sekreter)
Füsun Taş (Yönetici Sekreter)

2- Odamıza yapılan bir başvuruda, Genel Cerrahi Uzmanı olmasına rağmen, 11.09.2008 tarihinde ……….Hastanesi’nde …….. isimli hastaya “açık prostatektomi” operasyonu yaptığının iddia edilmesi üzerine Dr. ……… hakkında “uzmanlık dışı girişimde bulunmak” iddiasıyla oluşturulan HUB-1127-(G-1759) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

3- Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru neticesinde,
- Hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak,
- Hastadaki etkisini tıp dışı amaçla kullanmak
iddialarıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1171-(G-1888) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4- Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru neticesinde, …….. isimli hastayı “bilimselliği kanıtlanmamış yöntemle tedavi etmek” iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1161-(G-1940) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1896 sayılı dosya görüşülmüş,
- …….’ın hastalığının özelliği nedeniyle tedavi sürecinde hasta, aile, okul ve sosyal çevresinin de katkıda bulunması gerektiği,
- Bu süreçte özellikle uzun saatlerinin geçtiği okul ortamının son derece önemli olduğu,
- Bu nedenle Dr. ……..’in tedavide katkı sağlamak için okul çevresi ve öğretmenlerini sürece davet etmesinin yerinde olduğu,
- Ancak, bu davetin yapılması sırasında yanlış anlamaya yol açabilecek, amacı dışında yorumlanabilecek ifadelerin yer aldığı, cezai bir işlem gerektirmemekle birlikte Dr. ……….’in böylesi rapor ve davetlerde kullanacağı ifadeler konusunda hassasiyet göstermesi uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1878 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 14.07.2009 tarihli toplantısında görüşülmüş ve başvuruda yer alan iddiaların dışında bir kanıta ulaşılamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1931 sayılı dosya görüşülmüş ve hazırlanan bilirkişi görüşleri doğrultusunda Dr. ……….’nün uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

8- Odamıza Bakırköy Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru neticesinde, muayenehanesine ait “………., www………..com Psikiyatrist Dr. …………. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı” yazılarının olduğu tabela nedeniyle, “Tabela Yönetmeliği’ne aykırı davranmak” iddiasıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/R-810 sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9- Dr.Nurullah Yücel’e Mesa Aliminyum ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti, Dr.Tatıana Gerova’ya Oraka İnşaat Taah. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti - Üçel İnşaat Makine Gıda San Tic Ltd Şti. - Ada Aydınlatma Tic Ltd. Şti - Zorlu İnşaat Yapı San. Ve Tic Ltd. - Kayatek Nakliyat Tur İnş San Tic Ltd Şti / OSB için, Dr. Hülya Sözer’e Varyap Varlıbaşlar Yapı San ve Tur.Yat. Tic. A.Ş için, Dr.Murat Cücük’e Oktaylar Turizm İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti için, Dr. Ali Arhan’a Siegwerk Baskı Mürekkepleri Sanayi ve Ticaret A.Ş için, Dr. Kadir Sungur’a Tulpar İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş, Dr. Arzu Çerkezoğlu’na SAP Türkiye Yazılım Üretim ve Tic.A.Ş. – Ladin İnşaat Peyzaj San.Tic.Ltd.Şti. – Ladin İnşaat Peyzaj San.Tic.Ltd.Şti.İnanca Taah.Tic.San.Adi Ortaklığı / OSB
için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

10- Dr. Mustafa Öztürk, Dr. Meslin Hacıoğlu, Dr. Hüsniye Ekinci, Dr. Serem Uruş, Dr. Yalçın Arıman, Muhammer Seda Demirsöz, Dr. Ali Okur, Dr. Eltaf Ayça Özbal Koç ve Dr. Ayça Tazegül’ün üyelik başvurularının kabulüne,

11- Dr. Kadir Koray Baş, Dr. Şehbal Akbay Göfer, Dr. Mehmet Şükrü Bilge ve Dr. Serhat Işıkay’ın istifasının kabulüne,

12- Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Şevki Gök ve Dr. Mehmet Şükrü Güner’e başvurularına istinaden hukuki destek sağlanmasına,

13- “Tam Gün” Yasa tasarısına ilişkin meslektaşlarımıza bilgi aktarmak, süreci birlikte değerlendirmek amacıyla hastane toplantıları yapılmasına, kamu hastane başhekimliklerine Ağustos-Eylül ayı içinde toplantı yapmak için uygun olan gün ve saat aralıklarını soran bir yazı gönderilmesine,

14- Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü’ne üyemiz Dr. Zeki Kılıçarslan’ın aday gösterilmesine karar verilmiştir.

21 TEMMUZ 2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- Hekimlere ve kamuoyuna dönük çalışma yürütecek çalışma gruplarının oluşturulması.
3- “Tam Gün” sürecinin hekimlerle paylaşılmasına yönelik hastane toplantılarının planlanması.
4- Adli Tıp Kurumu’ndaki gelişmelerin değerlendirilmesi.
5- İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Bürosu kurulması talebi.
6- Dr. Zeki Kılıçarslan’ın Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü için önerilmesi.
7- Büro çalışmalarına ilişkin 2008-2009 karşılaştırması.
8- Üye bilgi güncelleme ve TC kimlik çalışması.

KARARLAR:

1- Dr. Duygu Demirbaş, Dr. Koray Yalçın, Dr. Ayşe Özlem Cankurtaran, Dr. Hüseyin Özcan Çakmak, Dr. Ekrem Recep Özman ve Dr. Rabia Özden’in üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Nehal Erbil Kalkavan’a Kalkavan Gemi Söküm Sanayi ve Tic. A.Ş - Kalkavanlar Deniz Nakliyat A.Ş / OSB için, Dr. Aylin Çiftçi’ye İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş için, Dr. Hasan Devran’a Bahadır İnşaat Müh. Taahhüt ve Tic. A.Ş için, Dr. .Sıddık Kaya’ya Man Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş - Man Türkiye A.Ş / OSB için, Dr.Arzu Kıroğlu’na Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı servisi Hizmetleri A.Ş için, Dr. Hakan Bektaş’a Ark İnşaat San. Ve Tic. A.Ş için, Dr. Feride Aydın‘a Başak İnşaat Taah. Tur. San. Ve Tic. A.Ş için, Dr.Eyüp Kemal Güler’e Ziya Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. / OSB için, Dr. Anıl Rüştü Onat’a BESLER Gıda ve Kim.San.Tic.A.Ş. – Eksper Gıda Paz.ve Tic.A.Ş. – Alternatif Özel Güv.Hiz.A.Ş. – Pendik Şb. – Rekor Gıda Paz.San.Tic.A.Ş. – Utku Lojistik Taş.Serv.Hiz.Ltd.Şti. – PNS Pendik Nişasta San.A.Ş. – Güven Turizm Tem.Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti. – Merkez Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş. – Netlog Lojistik Hiz.A.Ş. – Reform Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş. – Bizim Servis ve Dan.Hiz.A.Ş. – Seher Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş. – Pakyağ San.ve Tic.A.Ş. – Gebze Üretim Taş.Taah.Hizm.Tic.Ltd.Şti. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3- Odamıza SGK Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvurular ……. ve ……… isimli hastalara adenoidektomi ameliyatı yapılmadığı halde SGK’na yapılmış gibi fatura ederek; Tıbbi Dentoloji Tüzüğü’nün 5/g (Gerçeğe uymayan rapor ve/veya belge vermek ) ve 5/f (Kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırılmasına yönelik eylemlerde bulunmak; bu amaca yönelik olarak sahte belge veya reçete düzenlemek, reçete ve belgeler üzerinde tahrifat yapmak) maddelerini ihlal etmek iddialarıyla Dr. ……… ve Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1164-(G-1957) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4- Odamıza …….. vekilleri Av. …….. ve Av. ……… tarafından yapılan başvuru neticesinde,

• “Hasta üzerindeki etkiyi tıbbi amaç dışı kullanmak”
• “Hasta-hekim ilişkisi süreci devam ederken hasta-hekim ilişkisi ile bağdaşmayacak ilişki içine girmek ve bu yolla etik ihlalde bulunmak”

iddialarıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1169-(G-1611) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine annesi …….’ın elindeki alçının alınması uygulamasında hastanın elini yaraladığı iddiasıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1924 sayılı dosya görüşülmüş
- Alçı açılma işlemleri sırasında zaman zaman cilt yaralanmalarının olabildiği,
- Hastanın yaşı ve cilt özellikleri göz önüne alındığında, geç reaksiyon vermesinin yaralanmanın beklenenden daha fazla olmasına yol açtığı,
- Tedaviyi sürdüren hekimin yaralanmayı fark ettikten sonra gerekli tedaviyi kusursuz olarak uyguladığı,
Yönünde hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda, bu tür durumların ortaya çıkmaması için daha hassas davranılması konusunda Dr. ………’in uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6- Odamıza Dr. ……. tarafından yapılan başvuru neticesinde, “……….” adlı kitap çalışmasında hekimlerin kişisel iletişim bilgilerine yer vererek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin  3/g maddesini (Hekimlik mesleğine ilişkin hukuksal düzenlemelere aykırı olmakla birlikte aşağıda belirtilen diğer disiplin suçları arasında sayılmış haller dışında kalan, nitelik ve ağırlık itibariyle diğer disiplin suçları arasına dahil edilemeyen bir eylemde bulunmak) ihlal etmek suretiyle “meslektaşlarına yönelik etik ihlalde bulunduğu iddiasıyla Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1182 /G-1831),

7- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru neticesinde, …….. isimli hastaya yönelik “bilimselliği kanıtlanmamış yöntemlerle tedavi yapmak” iddiasıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ……….’nun görevlendirilmesine, (HUB-1183 /G-1927)

8- Odamıza Dr. ……. tarafından yapılan başvuru neticesinde, “kişisel tıbbi verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” iddiasıyla Dr. Mahmut ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1181)

9- Odamıza ……… tarafından yapılan bir başvuru üzerine, “bildirimsiz olarak hekim çalıştırıp; kadrolu hekimin yerine, hastaya ilgili uzman diye bu hekimi gösterip hasta baktırmak” iddialarıyla Özel ….. Hastanesi Başhekimi Dr. ….. hakkında, bildirimsiz olarak serbest hekimlik yapmak ve ………. … isimli çocuk hastaya karşı özen eksikliği göstermek iddialarıyla Dr. ………. hakkında, kadrolu hekim olarak görev yapılan hastanede yerine başkasını çalıştırmak iddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına, (HUB-1184)

10- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, Özel ………..Hastanesi hakkında oluşturulan HUB/B-369 sayılı dosya görüşülmüş, tanıtım kurallarında daha hassas davranılması konusunda hastane başhekimin uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr ……….. hakkında oluşturulan HUB/G-1860 sayılı dosya görüşülmüş ve ………’e uygulanan tedavinin doğru olduğu, işlem sorası ve sonrasında herhangi bir kusurun bulunmadığı yönünde hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……… hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş, Tuna DOĞAN isimli hastaya karşı özensiz davranmak iddiasıyla Dr. ….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1186 /G-1851),

13- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, …….. isimli hastanın doğumunda özensiz davranmak iddiasıyla Dr. …..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1187 /G-1872),

14- “Tam Gün” Yasa tasarısına karşı görüşlerimizi kamuoyuna duyurmak konusunda çalışma yürütmek üzere 2 çalışma grubu oluşturulmasına karar verilmiştir.

28 TEMMUZ 2009

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- Kurum hekimlerinin SGK yetkilendirmesinde istenen tabip odayı onayıyla ilgili olarak kurumlardan bilgi toplanması hakkındaki TTB çalışması.
3- Av. Gülizar Tuncer’in çocuk mahkumların F Tipine nakledilmesi sorunuyla ilgili olarak Yönetim Kurulumuzu ziyareti.

KARARLAR:

1- Dr. Abdullah İlktaç, Dr. Doğan Saygın Micozkadıoğlu, Dr. Serap Sarıtaç Nak, Dr. Rindol Çonkar, Dr. Gökhan Pehlivan, Dr. Mehmet Haliloğlu, Dr. Metin Öztürk, Dr. Enver Arslan, Dr. Ayşegül Şahinsev ve Dr. Can Yüksel’in üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Orçun Subaşılar’a Medicana İnternational İstanbul Hastanesi A.Ş. için, Dr. Halil Hakan Beden’e Sefine Denizcilik Tersanecilik Turim San.Tic.Ltd.Şti. – Düzgit Yalova Gemi İnşa San.A.Ş. / OSB için, Dr. Ebru Ekici’ye Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş. (Üsküdar) - Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş. (Çekmeköy) - Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş. (Ümraniye) - Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş. (İçerenköy) - Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş. (Sultanbeyli) - Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş. (Maltepe) - Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş. (Başakşehir) - Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş. (Anadepo) - Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş. (Hayat Park) - Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş. (Büro) / OSB için, Dr. Suat Sayın’a Yalova İl Telekom Müdürlüğü – Büro Hizmetleri İşyeri / Yalova İl Telekom Müdürlüğü – Yapı İşleri İşyeri / Yalova İl Telekom Müdürlüğü – Armutlu Şebeke Bakım Onarım İşyeri / Yalova İl Telekom Müdürlüğü – Altınova Şebeke Bakım Onarım İşyeri / Yalova İl Telekom Müdürlüğü – Çınarcık Şebeke Bakım Onarım İşyeri / Yalova İl Telekom Müdürlüğü – Şebeke Bakım Onarım İşyeri / Yalova İl Telekom Müdürlüğü – Şöförlük Hizmetleri İşyeri-OSB için, Dr. Deniz Üşümüş’e Masam Makina San.Tic.Ltd.Şti. - Aydınlar Gıda Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. - Aras Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. (Marmara Bölge) - Aldesa Oto Gaz Sist.Metal Dövme Ltd.Şti. - Öz Eksan Mobilya Mekan.Malz. İml.Paz.Gıda San.Tic.Ltd.Şti. - KVK Teknik Servis Hiz.ve Tic.A.Ş. (Kartal) - Has Alüminyum San.ve Tic.A.Ş. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-1185-(G-1832) sayılı dosya görüşülmüş, hasta ……….’ya uyguladığı operasyon ve operasyon sonrası takip ve tedavide tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına

4- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1938 sayılı dosya ve
• Astım, ataklar halinde seyreden bir bronş hiperraktivitesidir. Bu nedenle bir sonraki muayenede, inhaler tedavi sonrası solunum sesleri normal bulunabileceği,
• Ancak uzun süreli öksürük, astım yanında gastroösafagial reflü, kronik sinüzit, ACE inhibitörleri gibi ilaçlara bağlı olabileceği,
• Dr. ……..’in hastayı sorguladığı ve muayene ettiği, bir gün sonra hastayı muayene ettiğinde hala akciğerde hafif de olsa bir patoloji gördüğünü belirttiği, İnhaler steroid ve B2 mimetik kombinasyonunun hafif astımda kullanılmadığı, hastanın astım teşhisinin kesinleşmesi için solunum enfeksiyon testleri, solonum provokasyon terstleri, IgE düzeyi, balgamda eosinofili tayini ve alerji terstlerinin yapılabileceği ancak bu tetkiklerin tümünün her olguda yapılmadığı,
bu bilgiler ışığında Dr. ………İn hasta …….’e uyguladığı tedavide tıbbi ihmal ve hata saptanmadığı yönünde hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

5- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1925 sayılı dosya görüşülmüş,
• ……..’nin Dr. …. tarafından yapılan muayenesi sonucu menometroraji ve kontrasepsiyon isteği göz önüne alındığında Mirena uygulamasının doğru seçilmiş bir tedavi yaklaşımı olduğu,
• İşlem sonrası mirenanın yerinde olduğunun ultrasonografi iler teyit edildiği bilgisi ve 1 ay sonra ilk kontrol, sonrasında yıllık kontrol önerisinin de yerinde bir yaklaşım olduğu,
• Spiral varken gerçekleşen gebeliklerin genellikle spiralin yerinden kayması ve düşmesi sonucu olduğu, bu durumum da çoğunlukla ilk bir aylık sürede olduğu fakat Dr. …..’ın Hatice .......’nin 1 ay sonraki kontrolünü yaptığı ve bir sorun olmadığını hastaya bildirdiği,
• Bu tip spirallerde gebelik oranlarının çok düşük (%0,2-1,1) olduğu ancak sıfır olmadığı ve dosya incelendiğinde hastanın doktoru tarafından bu konuda bilgilendirildiği,
• Hastanın gebeliğinin %0,2-1.1’lik grupta yer aldığı
tüm bu veriler ve kaynakları belirtilen çalışmalar ışığında, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi doğrultusunda, teslim edilen belgelerin incelenmesi sonucu, bugünkü kabul gören tıbbi bilgi ve uygulamalar açısından Dr. ……….’ın hasta ………….’nin takip ve tedavisinde herhangi bir ihmal ve kusuru olmadığı kanaatine varıldığı yönünde hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine Özel ……… Hastanesi hakkında oluşturulan HUB/B-304 sayılı dosya görüşülmüş ve hastaya karşı daha özenli davranılması konusunda hastane başhekiminin uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesine,

7- Odamıza tarafınızdan yapılan ilgi başvuru üzerine Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/G-1777 sayılı dosya görüşülmüş
• Gerekli girişim, tetkik, konsültasyon ve tedavilerin uygulandığı,
• Hastanın kaybı yüksek risk grubundaki 81 yaşındaki hastada ortaya çıkabilecek komplikasyonlara bağlı olduğu, uygulanan tedavinin hekimlik prensiplerine ve Nöroşirurji disiplinine uygun olduğu
Sonuç olarak Dr. ………’in hasta İbrahim ……….’un tedavi sürecinde tıbbi ihmal veya hatası olmadığı yönünde hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

8- Odamıza tarafınızdan yapılan başvuru üzerine, hastanın kişiliğine ve sağlığına gerekli özenin gösterilmemesi iddiasıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1134-(G-1795) sayılı dosya görüşülmüş şikayetçi …….. tarafından iddia edilen kusurlu davranışların kanıtlarının bulunmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9- Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ve …… TV’de yayınlanan ……… programındaki 02.04.2009 tarihli röportaj görüşülmüş, söz konusu röportajda “lazer ameliyatları ile yakın gözlükten kurtulduğunu anlatarak” tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına,(HUB/R-822)

10- Odamıza …….. tarafından yapılan üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1188-(G-1953) sayılı dosya görüşülmüş,hasta ………’a hakaret ederek hasta haklarını ihlal ettiği iddiasıyla Dr. …..hakkında soruşturma açılmasına,

11- Odamıza Dr. …….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1973 sayılı dosya görüşülmüş, Dr. . ve Dr. tarafından yapılan yazılı açıklamalar ve ilgili açıklama eklerinde gönderilen adı geçen dergi editörü Dr. …..’a ait bilgilendirme yazısı ve aynı derginin 2009;49(1) Ocak-Şubat-Mart sayısının değerlendirilmesi sonucunda, Dergi’nin 2006; 46(1) Ocak-Şubat-Mart sayısında yayınlanan makalede Dr. ….. ve Dr. ……….’ın isimlerinin yayınlanmamasının teknik bir hatadan kaynaklandığı ve 2009;49(1) Ocak-Şubat-Mart sayısında duruma ilişkin düzeltme-özür yazısı yayınlandığı görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1869 sayılı dosya görüşülmüş tek böbrek yokluğunun tanınmasının, özel inceleme yapılmadıkça fark edilemeyeceği, ……….’da özel inceleme yapma nedeninin olmadığı, enfeksiyon ve reflü tanısının 4 yaşından sonra koyulduğu göz önüne alındığında, reflünün edinsel (doğuşta bulunmayan, sonradan ortaya çıkan) olduğunun yüksek ihtimal olduğu yönünde hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13- Odamıza Dr. ……. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……., Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G-1912 sayılı dosya görüşülmüş, hastalığın kendine has özelliği nedeniyle hasta ve yakınları için sıklıkla sorunların tekrarladığı, hastanın takip ve tedavilerinin yapıldığı, hastaya gerekli özenin gösterildiğinin anlaşıldığı, şikayet edilen doktorlarla ilgili kusurlu bir davranışın belirlenmediği anlaşılmış ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14- Odamıza ihbaren yapılan bir başvuru üzerine, www………..com isimli web sitesinde tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-821 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

15- Odamıza, ………, ……. ve ……… tarafından yapılan başvurular neticesinde, hasta üzerindeki etkisini tıp dışı amaçla kullanmak ve haksız kazanç teminine yönelik davranışta bulunmak iddialarıyla Dr. ……. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1190 /G-2005),

16- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuruda, Dr. ………’ün görev yaptığı Özel ……… Hatun Hastanesi’nde muayene ederek reçete düzenlediği hastaları, hastanenin yanındaki bir eczaneye yönlendirdiğinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1983 sayılı dosya görüşülmüş olup, iddialar dışında somut bir kanıta ulaşılamadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ……… ve Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1180-(G-1791) sayılı dosya görüşülmüş ve hasta …….’ın onamını usulüne uygun almamak iddiasıyla Dr. …….. ve ameliyat sonrası patolojiye gönderilmek üzere “ total histerektomi” ve “ sol ooferektomi” materyali almak üzere 2 materyal gönderilmesine karşın bir materyalin imha edilmesi sonucu sadece “ total histerektomi” materyalinin sonucunun alındığı ve bu yolla özensizlik gösterildiği iddiasıyla hastane başhekimi Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!