Haber/Duyuru

Muayenehane Hekimlerine Çalışma Kısıtlaması Getiren 7 Ocak Yönetmelik Değişikliklerinin İptalini İstedik

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 7 Ocak 2023 tarihinde yeni değişiklikler yapıldı. Bu değişikli

“Özel Hekimlik Alanında Ortak Mücadele” Konulu Toplantı İstanbul Tabip Odası’nda Yapıldı

Mesleki bağımsızlığımız ve serbest meslek hakkımıza saldırı niteliği taşıyan 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişiklikleri ve ardından 7 Ocak 2023 tarihli yönetmelik değişiklikleri sonrası

"7 Ocak 2023 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerinin Değerlendirilmesi" Konulu Web Seminer 17 Ocak 2023 Tarihinde Yapıldı

Bilindiği gibi, mesleki bağımsızlığımız ve serbest meslek hakkımıza saldırı niteliğini taşıyan 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişikliği ile ilgili verilen demokratik ve hukuki mücadele s&

Toplantı: Özel Hekimlik Alanında Ortak Mücadele

Değerli Meslektaşımız,Mesleki bağımsızlığımız ve serbest meslek hakkımıza saldırı niteliğini taşıyan 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişiklikleri ile ilgili verdiğimiz demokratik ve hukuki m&uu

Web Seminer Daveti : 7 Ocak 2023 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

Değerli Meslektaşımız,Mesleki bağımsızlığımız ve serbest meslek hakkımıza saldırı niteliğini taşıyan 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişikliği ile ilgili verdiğimiz demokratik ve hukuki mü

Medipol Yönetmeliği'ne Karşı Büyük Hekim Buluşması Kadıköy'deydi

Kamuoyunda Medipol Yönetmeliği olarak anılan; hekimlerin en temel hakkı olan serbest çalışma hakkı ve mesleki bağımsızlığını gasp eden, aynı zamanda hastaların özgürce hekimini seçme hakkını da ortad

7 Ocak 2023 Tarihli Yönetmelik Değişiklikleri İle Mesleği Serbest Olarak İcra Etme Hakkı Üzerindeki Kısıtlamalar Ortadan Kalkmamıştır

Bilindiği gibi, mesleğini serbest olarak icra eden hekimler, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu hükümlerine uygun olarak, m

Serbest Meslek Hakkı İçin Hekimlerin Büyük Buluşması 8 Ocak'ta Kadıköy'de...

Değerli Meslektaşımız, Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı 6 Ekim 2022 tarihli Yönetmelik ile mesleğimizin en temel hakkı olan serbest çalışma hakkını ve mesleki bağımsızlığımızı gasp etmiştir. Bunu yap

“Mesleki Bağımsızlığımızı ve Serbest Meslek Hakkımızı Savunuyoruz” Destek Kampanyası

Değerli Meslektaşımız, İstanbul Tabip Odası olarak serbest meslek hakkını kısıtlayan 06 Ekim Yönetmeliği’nin yayımlandığı ilk günden itibaren hekimler ve uzmanlık dernekleri ile birlikte odamızın tüm

Serbest Meslek Hakkımızı Ve Hastalarımızın Hekim Seçme Hakkını Polis Ablukasına Rağmen Savunduk

İstanbul Tabip Odası olarak mesleki bağımsızlığımızı, serbest meslek hakkımızı ve hastalarımızın hekim seçme özgürlüğünü savunmak amacıyla 27 Aralık 2022 Salı gün

Basın Açıklamasına Davet Serbest Meslek Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz!

Sağlık Bakanlığı tarafından 06 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği tüm hekimlerin serbest meslek hakkına önemli kısıtlamalar getirmektedir. Bu düzenleme ile 0

Serbest Meslek Hakkı/Mesleki Bağımsızlık Konulu Panel/Forum İstanbul Tabip Odası’nda Gerçekleştirildi

06 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişikliği ile hekimlerin mesleki bağımsızlığı ve serbest çalışma hakkı ortadan kaldırılmak istenmektedir. Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibare

Boş Kadroları Öğrenmek Muayenehane Hekimlerinin En Doğal Hakkıdır!

Değerli Üyemiz, 06 Ekim 2022 tarihli Yönetmelik değişikliğine bağlı olarak muayenehane hekimlerinin özel sağlık kuruluşlarında hasta tanı ve tedavileri sözleşme yapılmadığı takdir

Serbest Meslek Hakkımızı Sonuna Kadar Savunacağız Muayenehanelerimizi Kapatmayacağız

07 Aralık 2022 Tarihli Toplantı Tutanağı 06 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğinin esas amacı hekimlerin mesleki bağımsızlı

Toplantı Daveti: Muayenehanelerimizi Kapatmayacağız!

Değerli Meslektaşlarımız, Bilindiği üzere 06 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği, muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde hastalarının tanı ve ted

Hekimlerin Serbest Çalışma Hakkı Ve Mesleki Bağımsızlığı Ellerinden Alınamaz!

6 Ekim 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat ve girişimsel işlemler yapmalarını birtakım koşullara bağlayarak neredeyse imkânsız hale getiren v

Muayenehane Hekimlerine Çalışma Kısıtlaması Getiren Yönetmeliklerin İptalini İstedik

06.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik maddelerini de

Hekimler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Önünde: Muayenehane Hekimlerinin Serbest Çalışma Hakkı Kısıtlanamaz!

Hekimler 18 Ekim 2022, Salı günü İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla ve yirminin üzerinde Uzmanlık Derneği’nin katılımıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanarak, “Muayenehanelere darbe indir

Muayenehanelere Darbe İndiren Yönetmelik Değişikliğine Karşı İl Sağlık Müdürlüğü Önünde Buluşuyoruz

Değerli Meslektaşımız,Bilindiği gibi 06.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de, Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yap

İstanbul Tabip Odası Üyesi Muayenehane Hekimlerinin Dikkatine!

Sayın üyemiz, İstanbul Tabip Odası, hekimlerin mesleki bağımsızlığı ve serbest çalışma hakkına yönelik kısıtlamalara karşı olmayı kırmızı çizgisi olarak belirlemiş ve buna karşı tüm meslektaşlarımız

“Muayenehanelere Darbe İndiren” 6 Ekim 2022 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerini Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

6 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan Özel Hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ile başta cerrahi branşlarda olmak üzere

Hekim Bağımsızlığını Tehdit Eden “Muayenehane Hekimlerine Özel Hastane Kısıtlaması Yönetmeliği” Kabul Edilemez!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve 6 Ekim 2022 tarihli 31975 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” ile muayenehanesi olan hekiml

Broşürler

Basından

Anket

Afişler