Özel Sağlık Kuruluşlarında 29 Ekim ve Diğer Resmi Tatil Günlerinde Hekim Çalıştırılması Hakkında

Özel Sağlık Kuruluşlarında 29 Ekim ve Diğer Resmi Tatil Günlerinde Hekim Çalıştırılması Hakkında

29 Ekim ve diğer resmi tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarında hekim çalıştırılması konusuna dikkat çekilen ve özel hastane başhekimliklerine fakslanan yazımızın bir örneği aşağıda sunulmuştur.

İstanbul Tabip Odası ( İTO) Çalışmalarını Değerlendirme Anketi

İstanbul Tabip Odası ( İTO) Çalışmalarını Değerlendirme Anketi

abip Odalarının amaçları; hekim haklarını ve ahlakını korumak, iyi hekimliği teşvik etmek, ülkenin başta sağlık olmak üzere politikalarına katkıda bulunmak ve insan haklarına sahip ...


“Sağlık Sektöründe Sağlık Çalışanların Sağlığı Ve Güvenliği” Sempozyumu 8 – 9 Ekim 2016 Tarihlerinde İstanbul’da Gerçekleştirildi

“Sağlık Sektöründe Sağlık Çalışanların Sağlığı Ve Güvenliği” Sempozyumu 8 – 9 Ekim 2016 Tarihlerinde İstanbul’da Gerçekleştirildi

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Gurubu ve İstanbul Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Meclisi tarafından İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen sempozyumda sağlık hizmetine ilişkin tehlike, risk, risk yönetimi ve ...

Acıbadem Tıp Fakültesi İntörnlerinden Odamızı Ziyaret

Acıbadem Tıp Fakültesi İntörnlerinden Odamızı Ziyaret

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi intörn doktorları İstanbul Tabip Odası'na yarım günlük bir ziyarette bulundular. 5 Ekim 2016 Çarşamba günü gerçekleştirilen ziyaret sırasında önce İstanbul Tabip Odası ...


Aile Hekimlerinin Asıl İşi Nöbet Değil, Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesidir

Aile Hekimlerinin Asıl İşi Nöbet Değil, Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesidir

TTB Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Eylül 2016 tarihinde mesai saatleri dışı nöbet uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan genelgeye ...

Tükeniyoruz, Hor Görülüyoruz, Öldürülüyoruz… Artık Yeter!

Tükeniyoruz, Hor Görülüyoruz, Öldürülüyoruz… Artık Yeter!

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde bir hekimin ve bir hemşirenin şiddete uğrayarak darp edilmesi düzenlenen bir basın açıklamasıyla protesto edildi. İstanbul Tabip Odası ve ...

2016 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri