Aile Hekimleri Zorunlu Nöbet Dayatmasına Karşı Sürdürdükleri Mücadeleyi Kazandı!

Aile Hekimleri Zorunlu Nöbet Dayatmasına Karşı Sürdürdükleri Mücadeleyi Kazandı!

Sağlık Bakanlığı’nın, birinci basamak sağlık çalışanlarına Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) Cumartesi günleri fazladan çalışma dayatmalarında; aile hekimleri ve diğer ASM ...

Sıfır Nüfuslu Aile Hekimliği Birimleri Çalışma Barışını Bozuyor!

Sıfır Nüfuslu Aile Hekimliği Birimleri Çalışma Barışını Bozuyor!

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından değişik ortamlarda, aile hekimlerinin iş yükünün fazla olduğu kabulünden yola çıkılarak aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılmasının planlandığı dile getirilmektedir. Çeşitli ...


Darbelere ve Diktalara Karşı, İnsana Dair Ahlakı İnşa Etmek Bir İnsanlık Erdemidir

Darbelere ve Diktalara Karşı, İnsana Dair Ahlakı İnşa Etmek Bir İnsanlık Erdemidir

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul Tabip Odası ve KESK İstanbul Şubeler Platformu, her türlü darbe ve antidemokratik uygulamalara karşı olmanın ...

İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu

İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), OHAL uygulamaları sırasında yaşanan insan hakları ve adli-tıbbi sorunları gündeme ...


Uzman Hekimlerin Sürücü Adaylarının İlk Muayenesini Yapma ve  Rapor Düzenleme Yetkilerini Kısıtlayan Yönetmelik Hakkında  Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi

Uzman Hekimlerin Sürücü Adaylarının İlk Muayenesini Yapma ve Rapor Düzenleme Yetkilerini Kısıtlayan Yönetmelik Hakkında Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi

29.12.2015 tarihinde Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı; sürücü ve sürücü adaylarının muayene ve raporlarına ilişkin yeni kurallar ...

Adil Yargılama için İstanbul Protokolü’nün Uygulanması Zorunludur!

Adil Yargılama için İstanbul Protokolü’nün Uygulanması Zorunludur!

15 Temmuz 20016 tarihinde gerçekleşen askeri darbe girişimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulanan partiler ve pek çok demokratik kitle örgütü tarafından kısa süre içinde ...

2016 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri