Muayenehaneler İçin Bir Düzenleme Daha!


  • Eylül 27, 2010
  • 3438

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.09.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Muayenehanelerde yapılabilecek tıbbi işlemler listesinin yayınlandığı ve hekimlere bu işlemlerden hangilerinin yapılacağına dair uygunluk belgesi düzenleneceği (!) ibarelerini içeren son değişiklikle ilgili değerlendirme Hukuk Büromuz ve Özel Hekimlik Büromuz tarafından yapılarak üyelerimizle paylaşılacaktır.

İstanbul Tabip Odası
Özel Hekimlik Bürosu

 Yönetmelik değişiklik metni ve ekler listesi için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!