Hekim Ücretleri Her açıdan Tartışıldı: Bıçak Kemiğe Dayandı


  • Ekim 08, 2010
  • 3028

Ekim ayı Temsilciler Kurulu (TK) toplantısı, 5 Ekim 2010 Salı günü saat 18.30-21.00 arasında İstanbul Tabip Odası (İTO) Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda temsilci seçimlerinin tamamlandığı birimlerde (Cerrahpaşa, İstanbul Tıp Fak., Yedikule Göğüs Hastalıkları, Bağcılar EAH, Üsküdar Devlet vb.) seçilen temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı İTO Başkanı Prof. Dr. Taner Gören’in açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra toplantı gündemi okundu. Hekime şiddet ile ilgili yapılacak toplantının görüşülmesi ek gündem olarak önerildi ve heyet tarafından kabul gördü. Eylül ayında İstanbul Tabip Odası’nın yaptığı etkinliklerden başlıklar sunuldu. Şu ana dek yapılan ve planlanan temsilci seçimleri/hastane toplantılarına ilişkin bilgiler katılımcılara aktarıldı, planlanan sürecin Ekim ayında sürdürüleceği, bir sonraki TK toplantısına dek temsilcilerin büyük çoğunluğunun yenilenmiş olacağı ve 2 Kasım tarihli toplantıda Temsilciler Kurulu Divanı’nın da yenileneceği bilgisi verildi.

Daha sonra Hekim Ücretleri ana gündem maddesine geçildi. Hekimlerin değişik pozisyonlarda farklı birimlerde çalışması nedeniyle değişik çalışma alanlarına yönelik bilgilendirmelerin yapılması, böylece öneri görüş ve tartışmaların zengin kılınması amacıyla bir toplantı akışının oluşturulduğu aktarıldı.

İlk olarak birinci basamak hekimlerinin ücret durumu gözden geçirildi; yıllar içinde alanda çalışan pratisyen hekimlerin ücretlerinin nasıl eridiği Pratisyen Hekim Komisyon Başkanı Dr. Sevinç Özgen tarafından oldukça doyurucu verilerle aktarıldı. Özellikle sağlık ocağında çalışan hekimlerin ortalama 1500 TL sabit maaş ve ortalama 1500 TL döner sermaye gelirleri olduğu, yine sadece kurum hekimliği yapanların 2000 TL’ye yakın ücret aldıkları vurgulandı.

Dr. Özcan Oğurlu ise kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin çalışma koşulları ve aldıkları ücretlere ilişkin bir sunu yaptı. Aynı işi yapan hekimlerin farklı yerlerde çalışmalarından dolayı farklı ücretler aldıkları, sözgelimi eğitim araştırma hastanelerindeki uzman hekimlerin asistan hekimler kadar ücret aldığı (1800 TL maaş ve 1300 TL ortalama döner sermaye geliri) ancak aynı uzmanın başka bir hizmet hastanesinde döner sermaye gelirinin 4000 TL civarında olduğu vurgulandı. Özellikle başhekimlerin diğer hekimlere göre iki-üç kat daha fazla ücret aldıkları, bu durumun hekimlerin eşitsiz ücretlendirmelerine yönelik en çarpıcı örnek olduğu anlatıldı.

İTO Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, üniversitelerde yarı zamanlı çalışan öğretim görevlilerinin yaklaşık 1300 TL sabit maaş alabildiklerini, tam zamanlı çalışan öğretim görevlileri içinse her branşın çok farklı ücretlendirildiği; ortalama 6000-10000 TL arasında ücret alabildikleri, asistan hekimlerin sabit maaş dışında yaklaşık 300 TL bir ek ücret aldıkları ancak Tam Gün Yasası’nın 2011 yılı başında uygulanmasıyla beraber muayenehane açmak isteyen hekimlerin sayısında bir artış olacağını düşündüklerini, ancak yasanın uygulanmasıyla ne tür olumsuzluklar yaşanacağı konusunda belirsizlikler olduğunu anlattı.

İTO YK Üyesi Dr. Hasan Oğan özel hastanelerde çalışan hekimlerin son yıllarda ücretlerinde yaklaşık % 30 erime olduğunu, iş güvencesinden yoksun olarak çalıştıklarını ve uzun aylar maaşlarını alamadıklarını belirtti. Özel alanda tam gün çalışan hekimlerin ortalama 8000 TL ücret aldıklarını anlattı.
İTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Mustafa Tamyürek ise işyeri hekimlerinin ciddi anlamda taşeronlaşan şirketlerde çalışmaya zorlandıklarını, mevcut çalışan hekimlerin TTB’nin belirlediği asgari ücret tarifesine göre daha az ücret aldıklarını, son yıllarda ekonomik kriz gerekçe gösterilerek uygulanan düşük ücret politikasından TTB’nin dahi etkilendiğini vurguladı. Halen tam gün işyeri hekimi olarak çalışan arkadaşların yaklaşık 7.500 TL aldıklarını, bu sayının 300 olduğu bilgisini paylaştı.

İTO YK Üyesi Dr. Lale Tırtıl, Adli Tıp Kurumu’nda çalışan hekimlerin ortalama 3.500 TL ücret aldıklarını ve bu ücretlerin Adli Tıp Kurumu Başkanı ve yöneticilerinin aldıkları 10000 TL ücret karşısında yaklaşık üç kata tekabül ettiğinin kolaylıkla anlaşılacağını söyledi.

Toplantıda getirilen öneriler ve görüşler şunlar oldu:
1.Başta hekim emeği ve ücretlendirmeler için sözün bittiği, sahaya inme dışında bir yolun kalmadığı,
2.Sabit ödenen ücretlerin mutlaka artırılması için ısrarcı olmak gerektiği,
3.Hep iddia edilen üst limitler bir yana hekimlerin alması gereken taban ücret ortaya konulup talep edilmeli,
4.Hekimlerin yaptıkları hizmetin daha çok sayısı baz alınırken hastasına ayıracağı zaman ve vereceği hizmetin niteliği sorgulanmamakta, bu duruma dikkat çekilmesi gerektiği,
5.Meslektaşları aleyhine politika üretmekten, uygulamaktan çekinmeyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın TTB’den ihraç edilmesi,
6.SUT ile yapılan düzenlemelerle yapılan temel ameliyatların performans kriterleri dışına itilmesine karşılık girişimlerde bulunulması,
7.Kayıt dışı çalışan hekimlere odanın müdahale etmesi.

Hekime Şiddet konulu 16 Ekim toplantısı için bilgi veren İTO YK Üyesi Dr. Hasan Oğan, son dönemlerde yürütülen ‘Hekime Şiddet’ çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdikten sonra bu soruna karşı etkin bir çalışma yürüttüklerini, herkesten katkı beklediklerini sözlerine ekledi.

Bir çok görüş ve önerinin önümüzdeki dönemlerde yaşama geçirilmesi, en önemlisi hekimlerin kazanımlarının her geçen gün kaybettikleri gerçeğine karşılık daha çok bir arada bir şeyler yapma eğilimi, Oda’nın bu isteklerin yaşam bulması için daha fazla gayret göstermesi gerektiği, bu toplantıların herkese güç verdiği ortak görüş olarak benimsendi.

İTO Başkanı Prof. Dr. Taner Gören’in yeni seçilen temsilcileri kutlayıp başarı dilemesiyle toplantı sona erdi.


Dr. Fethi Bozçalı
TK Divanı adına

 


Bu HABERİ Paylaş!