Muayenehanelerde Kişisel Sağlık Kayıtlarının Bildirimi Ve Sağlık Personeli Yönünden Yürütmeyi Durdurma


  • Nisan 05, 2011
  • 3305

Bilindiği gibi, 3 Ağustos 2010 günü yürürlüğe konulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişikliklerinin bazı hükümleri yargıya taşınmıştı. 07 Şubat 2011 tarihli haberde ise açılan bir bireysel davada, Danıştay 10. Dairesi tarafından değişikliğe ilişkin bazı hükümlerin yürütmesinin durdurulduğu açıklanmıştı. İzmir Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada yürütmesi daha önce durdurulan koşulların yanı sıra,  iki yönden daha yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Konu ile ilgili İstanbul Tabip Odası  Hukuk Bürosu'nun 06.04.2011 tarihli değerlendirmesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu'nun 06.04.2011 tarihli değerlendirmesi için tıklayınız.

İzmir Tabip Odası tarafından açılan davada verilen karar metni için tıklayınız

Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada verilen karar metni için tıklayınız.

mansethukuk

 


Bu HABERİ Paylaş!