Sağlık Bakanlığı – OHSAD Mutabakat Metni Değerlendirme Toplantısı 02.11.2011 Tarihinde Gerçekleştirildi


  • Kasım 04, 2011
  • 2362

Sağlık Bakanlığı ve OHSAD sağlıkta dönüşüm programının başından itibaren hekim emeğini bir gider, maliyet unsuru olarak görerek özelde çalışan hekimlerin ücretlerinin düşürülmesini hedeflemiştir.

Bu nedenle yaklaşık 2 yıl önce Bakanlık ve OHSAD arasında yapılan mutabakat sonucu hekim ücret ve hak edişlerinde %15-20 oranında hastane patronlarınca düşüş gerçekleştirilmiştir. Ücretlerin düşürülmesinin yanı sıra güvencesiz, esnek ve daha fazla çalışma koşulları hayata geçirilmiştir.

Kurumların resmi yazışmalarında ve web sayfalarında yer alan 14/09/2011 tarihli toplantı mutabakat metni bu uygulamanın resmi belgesi olarak yerini almış bulunmaktadır.

Taraflardan biri metin içeriğine bağlı olarak kadroları vermiş, hemşirelerin işe başlamalarını düzenlemiş ve hastanelerin eczane açabilme önündeki engelleri kaldırmıştır. Şimdi sıra OHSAD’ın yapacakları ücret düşürme işine gelmiştir.

Ancak hekimlerin iki yıl öncesi sessiz kalma, kabullenme durumları değişmiş yeni yapılacak ücret azaltmaları ve hak kayıplarını kabul etmeme kararı alınmıştır.

Bu konuda özel sağlık sektöründe çalışan hekimler haklarını yasal ve demokratik ortamlarda sonuna kadar savunacaklardır.

Bu doğrultuda 02 Kasım 2011 Çarşamba günü İstanbul Tabip Odası’nda yapılan toplantıda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Tüm hekimlere alınan bu karar iletilecek ve gelecekleri açısından yapılacak olan haksız uygulamaları kabul etmemeleri istenecektir.
2. Bununla ilgili olarak birim ziyaretleri ve diğer yazılı materyallerle hekimler bilgilendirilecektir.
3. Hekimlere hukuksal mücadele açısından sözleşmelerin ve sözleşme maddelerinin özellikle ücret ve diğer özlük hakları açısından gerçek değerleri içermesinin öneminin hatırlatılması ve sözleşmelerde gerçek ücretlerin yazılması istenecektir.
4. Yapılacak olan haksız uygulamalara karşı hekimlerin herhangi bir yazılı belge imzalamadan İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu ve Özel Hekimlik Bürosu ile irtibata geçmesi istenecektir.
5. Çalışma barışını ve düzenini bozan, hekim emeği üzerinde kirli oyunların oynanmasına yol açan ve sağlıkta tekelleşmenin önünü açan bu yasal olmayan “mutabakata” karşı hukuksal sürecin başlatılarak İstanbul Tabip Odası olarak dava açılmasına karar verilmiştir.


İstanbul Tabip Odası
Özel Hekimlik Komisyonu – Sendikal Mücadele Çalışma Grubu


Not : Konuyla ilgili İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu görüşü için Tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!