Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu Kuruldu


  • Şubat 07, 2012
  • 2972

Uzun bir süredir ön çalışmaları yürütülen özel hekimlik kolu 11 tabip odası ve 21 temsilcinin katılımı ile kuruldu.

Ankara da TTB konsey üyelerinin de katılımı ile gerçekleşen toplantıda katılımcı odalar özel hekimlik alanına özgü sorunlara karşı TTB bünyesinde birlikte mücadele etme kararını verdiler. Ayrıca o gün toplantıya katılamayan odalarında kol çalışmaları içerisinde yer almasının önemi vurgulandı.

Toplantıda alana özgü ortak sorunlar değerlendirildi ve oluşturulan çözüm önerileri doğrultusunda çalışmaların başlatılması kararı alındı. Alınan bu kararlar içerisinde hekimlerin serbest meslek çalışma haklarına ve çalışan hekimlerin çalışma biçimleri ve muhasebeleştirme yöntemleri üzerine yönelik toplantılar organize edilmesine öncelik tanınması düşüncesi benimsendi.
Toplantıda ayrıca 7 kişilik yürütme kurulu da oluşturuldu.

Kol başkanı - Dr. Hasan Oğan - İstanbul Tabip Odası
Kol başkan yardımcısı - Dr. Atila Ilıman – Ankara Tabip Odası
Kol genel sekreteri - Dr. Abdullah Yeniocak - Adana Tabip Odası
Üye – Dr. Derviş Alp Gazitepe – Bursa Tabip Odası
Üye – Dr. A. Levent Demir – Antalya Tabip Odası
Üye – Dr. Cemil Tugay - İzmir Tabip Odası
Üye – Arda Saygılı – İstanbul Tabip Odası

Katılımcı Tabip Odaları;

1. Adana Tabip Odası
2. Ankara Tabip Odası
3. Antalya Tabip Odası
4. Bursa Tabip Odası
5. Eskişehir Tabip Odası
6. Gaziantep Tabip Odası
7. Isparta-Burdur Tabip Odası
8. İstanbul Tabip Odası
9. İzmir Tabip Odası
10. Manisa Tabip Odası
11. Tekirdağ Tabip Odası

Ek:
1 – Kol kuruluş bildirgesi
2 – Kol yönergesi


Bu HABERİ Paylaş!