Sağlık NET2 İle İlgili Meslektaşlarımıza Önemli Duyuru ve Çağrı


  • Aralık 24, 2012
  • 3853

Sağlık Bakanlığı istisnasız bütün sağlık kuruluşlarının “Sağlık.NET 2” ismini verdiği sisteme geçeceğini ve hastalara ilişkin tüm kişisel kayıtların, merkezi olarak kayıt altına alınacağını belirtmektedir.

Bakanlık; muayenehanelere, aile hekimliği merkezlerine, kamu-özel her türlü sağlık kuruluşuna başvuran kişilerin, (sağlıkları ile ilgili olanlar dahil) özel hayatlarına dair pek çok bilginin gönderilmesini isteyerek, “özel hayatın gizliliği”ne bütünüyle müdahale etmektedir. Üstelik bu müdahalenin amacı, müdahalenin kapsamı, sınırları, kullanılan yöntem ve süresi, müdahaleyi sınırlandıran ölçütler, ihlale engel olacak önlemler ile yine de ihlal yaşanırsa uygulanacak yaptırımları içeren bir Kanun da hazırlanmamıştır.

Anayasa’nın 90. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca iç hukukumuzda doğrudan uygulanacak kural olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesi, AİHM kararları ile Anayasanın 20. Maddesi ışığında; 663 sayılı KHK’nin 47. maddesinin, (tüm yurttaşlara ve ikametgah teskeresine sahip olan yabancılara ait) sağlık verilerinin gizliliğine müdahale etme konusunda Sağlık Bakanlığına hukuka uygun bir yetki vermediği açıktır.

Bu bilgisayar programın alınmaması ve/veya alındığı halde hastaların onay vermemesi veya başkaca nedeniyle kullanılmaması halinde uygulanacak yaptırım da düzenlenmemiştir.

Bir kez daha söz konusu programın 31 Aralık 2012 tarihine kadar alınmasını hukuken gerekli ve zorunlu kılan bir düzenleme olmadığını yineliyor, hukuka ve deontolojik ilkeler ile iyi hekimlik değerlerine uygun düzenleme yapılıncaya kadar tüm meslektaşlarımızı Sağlık. NET 2 sistemini almamaya çağırıyoruz.

Hukuk büromuz tarafından hazırlanan soru-cevaplar ile yasal dayanakları gösteren ilgili mevzuat ekte yer almaktadır.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu“25 soruda “Sağlık.NET 2” sistemi” yazısı için tıklayınız

DAYANAK ve/veya İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER için tıklayınız

TTB’nin düzenlediği hasta onam formu için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!