Muayenehane Hekimlerinin Medula Sisteminden Düşürülmesi İşlemi de Hukuka Aykırı Bulundu


  • Nisan 01, 2013
  • 3043

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dolaşıma sokulan yazılar nedeniyle pek çok hekim işinden ayrılmak “zorunda” bırakıldı. Bu durumu kabul etmeyenlerin iş akitleri feshedildi. Özel hekimlik alanının karışıklığından, belirsizliğinden, sürekli olarak değişmesinden bıkanlar muayenehanelerini kapattı…

Tüm baskı ve engellemelere rağmen çalışmayı sürdürenlerin çalışma belgeleri iptal edildi, yani ÇKYS sisteminden düşürüldü.

Çok geçmeden, Sağlık Bakanlığı’nın bu icraatlarından etkilendiği anlaşılan SGK, medula sistemini kapattı. Üstelik Bakanlık durumu açıklar yazı tebliğ edip, 15 günden ibaret olsa da süre verirken, SGK hekime ve/veya sağlık kuruluşuna herhangi bir yazı tebliğ etmeye dahi gerek duymadı! Hekimler, medula sisteminden çıkarıldıklarını, hasta reçet... Yazının devamı için tıklayınız.

İlgili yazılar

24 Temmuz 2012- “Müdürlük, 27 Temmuz İtibariyle Personel Çalışma Belgelerinin İptal Edileceğini Bildiren Hukuka Aykırı Yazıyı Dolaşıma Soktu.”

7 Mayıs 2012- “Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru”

6 Nisan 2012- “Hekimlere Ve Çalıştıkları Kuruma Hiçbir Bilgi Vermeden “Medula Sisteminin Kapatılması” İşleminin Yürütmesi Durduruldu”

30 Aralık 2011- “Muayenehane ve Yanı Sıra Sgk İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler İçin İyi Haber Denizli İdare Mahkemesinden Geldi.”

9 Aralık 2011- “Muayenehane ve Yanı Sıra SGK İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimleri “Tercih” Yapmaya Zorlayan İşlemle İlgili Açılan Emsal Davada Yürütme Durdurulmuştur.”


17 Kasım 2011- “Bir Hekimin Aynı Anda SGK İle Sözleşmesi Olan Özel Sağlık Kuruluşunda ve SGK İle Sözleşmesi Olmayan Özel Sağlık Kuruluşunda Çalışması
Hukuka Aykırı Değildir”.


1 Kasım 2011- “Muayenehane ve Yanı Sıra SGK İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Dikkatine”

27 Ekim 2011- “İl Sağlık Müdürlüğünün 20.10.2011 Tarih ve 292977 Sayılı Genel Yazısına Dava Açtık”

26 Ekim 2011-“Muayenehanesi Olan Hekimlerin, SGK İle Sözleşmesi Olan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Hakkı”

20 Ekim 2011- “Muayenehanesi Olan Hekimlerin, SGK İle Sözleşmesi Olan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışmasının Önünde Hukuki Bir Engel Bulunmamaktadır”


Bu HABERİ Paylaş!