Önemli : Sağlık Net2 İle İlgili Gönderilen Yazılar İçin Dilekçe Örneği


  • Haziran 24, 2013
  • 3774

Değerli Meslektaşımız,

Odamıza yapılan başvurulardan Haziran ayının son haftası itibariyle bazı ilçe sağlık müdürlükleri tarafından o ilçede muayenehanesi olan hekimlere ve özel sağlık kuruluşlarına yazılar gönderildiği, bu yazılarda İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapmış olduğu kontrollerde Sağlık-Net sistemine verilerin eksik gönderildiği yada hiç gönderilmediğinin tespit edildiği ve verilerini göndermeyen muayenehanelerin/kurumların göndermeme gerekçelerinin yazılı olarak talep edildiği yönünde bilgi alınmıştır.

Ancak bilindiği gibi en son Anayasa Mahkemesi “Sağlık.Net 2” uygulamasının dayanağı olarak nitelendirilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 47. maddesi ile ilgili kararını vermiştir. Anayasa Mahkemesi 14 Şubat 2013 tarihinde yaptığı görüşme sonucunda; bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisine ilişkin 47. maddede yer alan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların her türlü sağlık verisini toplama, işleme, paylaşma, kamu ve özel ilgili bütün kişilerden bu bilgileri isteme yetkilerine ilişkin ilk üç fıkrayı iptal etmiştir.
Meslektaşlarımıza yapılan bu tür yazılı bildirimlerle ilgili olarak İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan dilekçe örneği aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Söz konusu dilekçenin ilgili makama teslim edilirken evrak kaydından geçirilmesi ve onaylı bir örneğinin hekim tarafından muhafaza edilmesi yerinde olacaktır.
Konu ile ilgili hukuki ve idari gelişmeler olması halinde üyelerimizle paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU


Dilekçe örneği için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!