Hastanelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Koşulları Sağlanıyor Mu?


  • Ağustos 28, 2014
  • 2677

30 Haziran 2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu özel ve kamu olmak üzere tüm sağlık kurumları da dahil olmak üzere tüm işyerleri için yürürlüğe girmiş durumda.

Söz konusu yasaya göre hastanelerde verilen sağlık hizmetleri de çok tehlikeli işler sınıfına dahil edildi. Yasaya bağlı çıkarılan bir dizi yönetmelikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerçekleştirilecek uygulamaların nasıl yapılacağı da belirlenmiş durumda.

İstanbul Tabip Odası, sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini sıklıkla tehdit eden sağlıkta şiddet olayları da dahil olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hastanelerde alınacak önlemleri hatırlatmak, konunun yönetsel sorumluluk yönünü vurgulamak amacıyla bir çalışma başlattı.

İstanbul’daki tüm özel ve kamu hastanelerine bir yazı gönderilerek konunun önemi belirtildi ve yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımı yapıldı. Hastane yönetimlerine konuyu tüm yönleriyle ele alan bir hukuki değerlendirme metni de gönderildi. Söz konusu yazıda; hastane çalışanlarının sağlığını  ve iş güvenliğini  korumak konusunda, ilgili yasa ve yönetmelikler gereği çalışmaların başlatılması,  işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı başta olmak üzere İSİG kurulunun oluşturulması ve risk analizinin hazırlanması  gibi hususlar gündeme getirildi, gerekli adımların atılması yönünde her tür destek ve işbirliğine açık olunduğu ifade edildi.

“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereğince kamu ve özel yataklı tedavi kuruluşlarının ve tıbbi laboratuvarların yerine getirmesi zorunlu düzenlemeler” başlıklı hukuki değerlendirme metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!