Aile Sağlığı Merkezlerinde Nöbet Uygulaması ve İtiraz Dilekçesi

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları için, ilk kez 2012 yılında yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetleri için getirilen “nöbet” uygulaması, ASM ve TSMleri de kapsayacak şekilde büyüdü, yayıldı!!!

Yazının devamı için tıklayınız.

İtiraz dilekçesi örneği için tıklayınız

Dilkçe Örneğinin word hali için tıklayınız


İlgili yazılar için tıklayınız

http://www.istabip.org.tr/3691-aile-hekimleri-cumartesi-guenleri-asm-lere-gitmeli-mi.html

http://www.istabip.org.tr/3689-asm-noebet-listesi-tebli-edilmeye-callan-aile-hekimlerinin-dikkatine.html

http://www.istabip.org.tr/3687-tuerkiye-halk-sal-kurumundan-aile-hekimlerine-bir-angarya-daha-cumartesi-noebeti.html

http://www.istabip.org.tr/3368-aile-hekimlerine-getirilen-noebet-uygulamas-cercevesinde-oluturulan-noebet-listelerine-likin-bilgi-notu.html

http://www.istabip.org.tr/3318-aile-hekimlerine-getirilen-noebet-uygulamas-cercevesinde-acil-olarak-doldurulmas-stenen-formlar-hakknda-bilgi-notu-.htmlAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası