Temsilciler Kurulu Eylül 2015 Toplantı Notları


  • Eylül 29, 2015
  • 1584

Odamız Temsilciler Kurulu (TK) Eylül ayı toplantısı, "Sağlık ve Ülke Gündeminin Değerlendirilmesi ve Gerçekleştirilecek Etkinliklerin Saptanması" ana gündemiyle, 08 Eylül 2015 Salı günü, 18.30-20.30 saatleri arasında, Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilciler Kurulu Divanı ve üyeleri, İstanbul Tabip Odası aktivistlerinin katılımıyla, İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantı, Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Ümit ŞEN ve Ozan TORAMAN’ın yeni dönemde daha güçlü olma temennilerini iletmelerinin ardından gündeme geçildi.

Ana gündemle birlikte,
-    Dr. Coşkun CANIVAR’a İ.Ü.İTF Dekanlığı tarafından verilen ceza,
-    İ.Ü. İTF ve CTF hastanelerinin taşınması,
-    Asistan Hekim çalışmaları ek gündem olarak belirlendi.
Sağlık ve ülke gündeminin değerlendirilmesi amacıyla, mecburi hizmet nedeniyle Cizre Devlet Hastanesi’nde görevli eski Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Feray KAYA, Cizre’de uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin yaşadıklarını aktardı.

Dr. KAYA; sokağa çıkma yasağı ile birlikte çatışmaların olması nedeniyle hastaneye ulaşılmasının zorlaştığını, özel harekatçıların hastane içerisinde bulunması nedeniyle hastaya müdahale etmekte sıkıntılar yaşandığını, sağlık çalışanlarının psikolojik baskıya maruz kaldığını, bu koşullarda sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Dr. KAYA konuşmasında, hasta sayısının belirgin olarak düştüğünü, hastaneye ulaşmada zorluklar yaşanmasının, hatta neredeyse dışarı çıkmanın dahi mümkün olmasının buna neden olduğunu, sivillerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğinin bulunmadığını, ifade etti.

Dr. Ozan TORAMAN; sivil, çocuk, genç, yaşlı ayrımı yapılmadan katledildiğini, çalışma arkadaşlarını kaybettiklerini, toplumsal çatışma ve yükselen nefrete karşı barısı savunmanın hekimlere düştüğünü, bu nedenle “Kendi Reçeteni Yaz” adında bir Barış kampanyası başlatıldığı bilgisini paylaştı ve sağlıkçıların yaşanan bu olaylar hakkında bilgilendirilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.  Bu amaçla Barış Bildirilerinin büyük hastanelere ulaştırılması, temsilcilerin bulunduğu Çapa, Cerrahpaşa, Bakırköy Ruh ve Sinir, Şişli Etfal, Okmeydanı gibi büyük hastanelerde bu konuda bilgilendirme toplantılarının yapılması önerildi.
Türkiye'de ve bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmeyi de TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit TÜKEL aktardı. Bu amaçla, İstanbul, Ankara ve Adana’dan yola çıkan hekimlerin 06 Eylül 2015 Cumartesi günü Diyarbakır’da gerçekleştirdikleri “Hekimler Barış İstiyor” yürüyüşü hakkında bilgi verdi.  Ayrıca, bölgedeki sağlık haklarına yönelik bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Bölgede yaşananların ancak çok azına bilgi olarak ulaşılabildiği, çok sayıda sağlık çalışanının istifa ettiği, istifa oranının yüzde 40'a kadar yükseldiği, hekim ve sağlık çalışanı açığının büyük bir sorun oluşturduğu, bu nedenle KHB'leri tarafından gönüllü hekim talebinde bulunduğu, gereksinimin bu şekilde karşılanamaması durumunda zorunlu geçici görevlendirmelerin gündeme gelebileceği belirtildi.

Bir meslektaşımız tarafından, Diyarbakır'da öldürülen meslektaşımız için Dr. Ersin Arslan için yapılan şekilde bir yardım kampanyası düzenlenmesi önerildi.
İ.Ü İTF temsilcimiz Dr. Coşkun CANIVAR da; “bir sağlıkçı olarak “ özel harekatçıların hastaneyi çevirdiği, hastane içinde sağlıkçılara yönelik baskıların yaşandığı bir ortamda etkisiz kalınmayacağını, bu nedenle hastanelerde çalışmalarının yapılması, sağlıkçılar olarak elimizden geleni, zaman kaybetmeden yapmamız gerekir.” dedi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman ÖZTÜRK söz alarak; “hekim örgütü olarak, barış adına, hem hekimlerin hem de vatandaşların yanında olmalı, yaşanan her bir olayı raporlaştırılarak, bilgi aktarımını sağlamalı ve dünya kamuoyuyla paylaşmalıyız.” dedi.

Temsilcilerin hastanelerde barış mücadelesi için bir program oluşturması halinde İstanbul Tabip Odası olarak her zaman katkıda bulunabileceğinin belirtilmesinin ardından diğer gündeme geçildi.
Yıllardır gerek hastanesinde gerekse İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi bünyesinde mücadele eden İ.Ü. İTF temsilcimizi ve SES üyesi Arş. Gör. Dr. Coşkun Canıvar’ın taşeron çalıştırılan sağlık işçilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim toplantısında göstermelik eğitime ‘nitelikli işçi sağlığı eğitimi’ talebiyle yaptığı itiraz disiplin cezasıyla karşılık buldu.

Dr. Canıvar hakkında, fakültenin usulsüz soruşturmaları neticesinde, dekanlık ve rektörlük onayıyla,  eğitim hakkına engel olmak iddiasıyla “1 yıl kıdem durdurma cezası” kesinleştirildi. Karara ilişkin itiraz için hukuksal sürecin işleyeceği bilgisi verilerek, Dr. Coşkun CANIVAR’a verilen cezanın kınanması için yapılacak etkinlikler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca; Dr. CANIVAR’ın öncülüğünde verilen bu mücadelenin karşılığını bulduğu; İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli eğitimlerin verildiği, güvenlik önlemlerinin alındığının da altı çizildi.

İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanelerinin taşınmasına ilişkin bilgi Prof. Dr. Raşit TÜKEL tarafından verildi. İstanbul Üniversitesi’nin Küçükcekmece Gölü yanında bulunan 2000 dönümlük değerli arazilerinin imar izni olmadığı halde, SİT alanı olmaktan çıkartılarak TOKİ’ye bedelsiz olarak verildiğini, birtakım arap sermayelerinin buralarda rezidans, villa vb. şekilde ranta yönelik yapılar inşa edileceği, burasının Kanal İstanbul projesine komşu olması nedeni ile çok değer kazanacağı yönünde bilgilere ulaşıldığını ifade ederek; toplantının hemen öncesinde bir rastlantı sonucu, İTF ve CTF'nin Sultançiftliği'ne taşınmasının planlandığını bir internet haberinden öğrendiğini belirtti.  TOKİ’ye verilen arazilerin geri alınması, imzalanan protokolün iptal edilmesini ve hastanelerin genel bütçeden kaynak yaratılarak, yerinde, taşınmadan yapılandırılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Benzer durumun Bakırköy ve Ruh Sinir hastalıkları Hastanesi'nin bulunduğu arazide yaşandığı, 2012 yılında Kamu Özel Ortaklığı projesi ile Sağlık Entegre Tesislerinin yapılması girişiminin bir parçası olduğu, proje kapsamında Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi (200 yataklı) ve 400 yataklı bir psikiyatri hastanesi yapılmasının planlandığı belirtildi.  KÖO yönteminde arazi, devlet tarafından ihaleyi alan şirkete veriliyor, ancak devlet bir de bunun üstüne kira ve hizmet bedeli ödüyor, devlet tarafından yüzde 70 doluluk garantisi veriliyor, bu da yetmiyor üstüne otopark, güvenlik, yemek, bilişim vb. ticari faaliyet yapılabilecek alanlar bu ihaleyi alan şirkete veriliyor.  Hatta laboratuvar ve görüntüleme gibi sağlık hizmeti içinde yer alan bölümleri de ihaleyi alan şirket işletiyor.  Bakırköy'de ağaçlar numaralandırılmış, E5 ile Cezaevi arasındaki bölüme bir ticaret merkezi yapılmasının düşünüldüğünü dolaylı olarak öğrenildiği, konuya duyarlı bileşenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve Bakırköy Dayanışmasının önümüzdeki günlerde yürüyüş ve basın açıklaması yapacakları bu konuda dile getirilen diğer görüş ve bilgileri oluşturdu.

Dr. Ozan TORAMAN, asistan hekimlerin sorunlarının çözümüne ilişkin İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılanlara ilişkin bilgilendirme yapmasının ardından toplantı sona erdi.
Toplantının sonunda hekimlere özellikle genç hekimlere yönelik malpraktis ve iletişim konusunda eğitim toplantıları yapılması son bir öneri olarak dile getirildi.


Bu HABERİ Paylaş!