Temsilciler Kurulu (TK) Ekim Ayı Toplantı Notları


  • Ekim 09, 2015
  • 2362

Odamız Temsilciler Kurulu (TK) Ekim ayı toplantısı, "Temsilciler Kurulu Divanı Seçimi" ana gündemiyle, 06 Ekim 2015 Salı günü, 18.30-20.30 saatleri arasında, Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilciler Kurulu Divanı ve üyeleri katılımıyla, İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı, Genel Sekreterimiz Dr. Samet MENGÜÇ ve 2012-2014 dönemi TK Divanı üyesi Dr. Ümit AKYÜZ’ün moderatörlüğünde gündemin sunulması ile başladı.-       2014-2016 Dönemi TK Divanı Seçimi ile birlikte,

-       10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşecek “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi”

-       Önümüzdeki günlerde sağlık merkezlerinde düzenlenecek barış etkinlikleri,

-       Göçmenlerin sağlık hizmetlerine ulaşımı

gündem maddeleri olarak belirlendi.

İnsan Hakları Komisyonu üyemiz Dr. Mehmet KAYA,  karayoluyla Avrupa’ya geçmek isteyen ancak sınırı geçmelerine izin verilmeği için Edirne’de bekleyen göçmenlerle ilgili gözlemlerini aktardı.

Dr. KAYA, göçmenlere acil sağlık hizmetleri dışında başka bir sağlık hizmeti verilmediğini, acil sağlık hizmetinin de ancak talep edilmesi ile gerçekleştirildiğini; yapılan görüşmeler sonucunda temel ihtiyaçlardan duş ve tuvalet hizmetlerinin karşılanmasının sağlanmaya başlandığını belirtti.

İnsanlık dışı koşullarda/asgari ücretin çok çok altında çalıştırılıp, dil bilmedikleri için şiddete uğradıklarını, bu nedenlerle Avrupa’ya gidip daha insani koşullarda yaşamak istediklerini ifade etmişler.

Resmi kurumlarla görüşmelerde iyi derecede dil bilen temsilcilerinin olduğunu fakat bunların ortadan kaybolduğunu, temsilcilerinin çeşitli vaatlerle geri döndürülmüş olabileceklerini ifade ederek, dil bilmedikleri ve temsilcilerinin de olmaması nedeniyle resmi kurumlarla görüşmelerinin zorlaştığını belirtmişler.

Sahadan yapılan çalışmalarda deneyimlerini paylaşan katılımcılar, Türkiye’deki göçmenlerin sağlık hizmetlerine ulaşmalarında en önemli sorunun dil sorunu olduğunu, bunun da hastaların istismarına neden olduğu; bu nedenle öncelikle tercüman sorununun çözülmesi ile gerekli çözümler üretilebileceği ifade edildi.

Ülkemizde ve Ortadoğu’da yaşanan savaşın yarattığı sonuçların tamamının kabul edilemeyeceği bir kere daha hatırlatıldı.

Yaşamak ve yaşatmanın birinci derecede hekimlerin sorumluluğunda olduğunun altı çizilerek;

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla, 10 Ekim 2015, Cumartesi günü Ankara'da yapılacak "SAVAŞA İNAT, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!” EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ MİTİNGİ'ne İstanbullu hekimler olarak kitlesel katılmanın gerektiği;

Barış çabasının güçlendirilmesi adına sağlık kurumları dahil her yerde mitinge çağrı yapılmasını, hazırlanan afişlerin sağlık merkezlerinde asılarak sağlık çalışanları dahil temas kurulan herkesin mitinge davet edilebilmesinin önemi anlatıldı.

Ardından 2014-2016 Dönemi Temsilciler Kurulu Divanı seçimine geçilerek toplantı sonlandırıldı.Yeni dönem temsilciler kurulu divanı üyeleri, Prof. Dr. Tunçalp DEMİR, Uzm. Dr. Kemal ÖZAY, Uzm. Dr. Vahap KARABULUT, Aile Hekimi Dr. Özgür AKBABA, As. Dr. Duygu Fidan, Uzm. Dr. Melahat CENGİZ ve Pratisyen Hekim Dr. Onur ÇEÇEN olarak belirlendi.


Bu HABERİ Paylaş!